Március - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 24
25 26 27 28 29 30 31

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium II.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NDK08M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium II.
A tantárgy neve (angolul): Thesis Seminar II
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4
Kreditérték: 10
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Kutatásmódszertan, Kommunikáció, Szakszeminárium I.
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Keresztúri Judit Lilla

A tantárgy szakmai tartalma: A Szakszeminárium I. kurzus keretében megkezdett diplomamunka téma kidolgozása egyéni munkaterv alapján, egyéni felkészülés, irodalomfeldolgozás, rendszeres konzultációk segítségével a dolgozat befejezése.

Évközi tanulmányi követelmények: A szakdolgozat kidolgozása, a szakszemináriumvezető által kiadott feladatok határidőre történő teljesítése (előrehaladást bemutató szakdolgozat-változatok).

Vizsgakövetelmény: A beadott dolgozat verziók és a leadott szakdolgozat értékelése. A szakdolgozattal szemben támasztott formai és tartalmi követelményeknek megfelelés.
A részvétel (egyéni konzultáció) kötelező. Csak egyeztetett, a konzulens által elfogadott szakdolgozatokat fogadunk be értékelésre.

Az értékelés módszere: Gyakorlati jegy

Tananyag leírása: Témaválasztás alapján

Órarendi beosztás: Egyéni konzultáció és alkalmankénti csoportos megbeszélések egyeztetett időpontban.

Kompetencia leírása: A választott téma irodalmának széleskörű áttekintése, a témához kapcsolódó irodalom alapján önálló kutatómunka végzése.

Félévközi ellenőrzések: Beadandó feladatok határidőre való elkészítése.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A téma feldolgozása, szakdolgozat elkészítése, kiselőadás elkészítése. Formai követelmények a TVSZ G-kari mellékletében.

Szak neve: Pénzügy Msc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Témakör szerint egyénileg.

Ajánlott irodalom:

  • Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
  • Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, Budapest
  • Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalmak:
Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon ; Kossuth Kiadó, Budapest
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Kalfmann Petra, Dr. Váradi Kata, Illés Ferenc, Lakatos Zsolt, Víg Attila András, Szűcs Balázs Árpád, Kerényi Péter, Kürthy Gábor, Dr. Csóka Péter, Madar László, Dr. Marciniak Róbert András, Sebestyén Géza, Dr. Berlinger Edina, Dr. Keresztúri Judit Lilla, Pollák Zoltán, Dr. Lovas Anita, Dömötör Barbara Mária, Fain Máté, Dr. Walter György, Dr. Juhász Péter, Misik Sándor, Fazakas Gergely, Németh András Olivér, Durkó Emília, Petróczy Dóra Gréta, Dr. Havran Dániel, Naffa Helena, Dr. Király Júlia, Dr. Fehér Péter, Dr. Vidovics-Dancs Ágnes

Utolsó módosítás: 2017-12-11 17:38:42

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PU2_VP_KAPKonzultáció2018/19/2Kalfmann Petra
PU2_VP_VKKonzultáció2018/19/2Dr. Váradi Kata
PU2_VP_I FKonzultáció2018/19/2Illés Ferenc
PU2_VP_LZsKonzultáció2018/19/2Lakatos Zsolt
PU2X_VP_VAKonzultáció2018/19/2Víg Attila András
PU2_VP_SzBÁKonzultáció2018/19/2Szűcs Balázs Árpád
PU2_VP_KPKonzultáció2018/19/2Kerényi Péter
PU2_VP_KGKonzultáció2018/19/2Kürthy Gábor
PU2_VP_Cs PKonzultáció2018/19/2Dr. Csóka Péter
PU2X_VP_MLKonzultáció2018/19/2Madar László
PU2_VP_MRAKonzultáció2018/19/2Dr. Marciniak Róbert András
PU2_VP_SGKonzultáció2018/19/2Sebestyén Géza
PU2_VP_BEKonzultáció2018/19/2Dr. Berlinger Edina
PU2_VP_KJLKonzultáció2018/19/2Dr. Keresztúri Judit Lilla
PU2_VP_P ZKonzultáció2018/19/2Pollák Zoltán
PU2_VP_G_gyujtoKonzultáció2018/19/2Dr. Lovas Anita, Dömötör Barbara Mária, Dr. Berlinger Edina, Dr. Keresztúri Judit Lilla
PU2_VP_DBMKonzultáció2018/19/2Dömötör Barbara Mária
PU2_VP_FMKonzultáció2018/19/2Fain Máté
PU2_VP_WGyKonzultáció2018/19/2Dr. Walter György
PU2_VP_J PKonzultáció2018/19/2Dr. Juhász Péter
PU2_VP_MSKonzultáció2018/19/2Misik Sándor
PU2_VP_FGKonzultáció2018/19/2Fazakas Gergely
PU2X_VP_NAOKonzultáció2018/19/2Németh András Olivér
PU2_VP_N-DEKonzultáció2018/19/2Durkó Emília
PU2_VP_LAKonzultáció2018/19/2Dr. Lovas Anita
PU2_VP_MAKonzultáció2018/19/2Petróczy Dóra Gréta
PU2X_VP_HDKonzultáció2018/19/2Dr. Havran Dániel
PU2X_VP_NHKonzultáció2018/19/2Naffa Helena
PU2_VP_KJKonzultáció2018/19/2Dr. Király Júlia
PU2_VP_FPKonzultáció2018/19/2Dr. Fehér Péter
PU2X_VP_VDAKonzultáció2018/19/2Dr. Vidovics-Dancs Ágnes


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.