Június - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 24 25
26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium II.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NDK08M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium II.
A tantárgy neve (angolul): Thesis Seminar II
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4
Kreditérték: 10
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Kutatásmódszertan, kommunikáció
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Váradi Kata

A tantárgy szakmai tartalma: A diplomamunka téma kidolgozása egyéni munkaterv alapján, egyéni felkészülés, irodalomfeldolgozás, rendszeres konzultációk segítségével a dolgozat befejezése.

Évközi tanulmányi követelmények: A szakdolgozat kidolgozása, a tárgy színterében a feladatok határidőre történő teljesítése (előrehaladást bemutató szakdolgozat-változatok).

Vizsgakövetelmény: A beadott dolgozat verziók és a leadott szakdolgozat értékelése. A szakdolgozatokkal szemben támasztott formai és tartalmi követelmények kielégítése.
A részvétel (egyéni konzultáció) kötelező. Csak egyeztetett, a konzulens által elfogadott szakdolgozatokat fogadunk be értékelésre.

Az értékelés módszere: Gyakorlati jegy

Tananyag leírása: A témaválasztástól függően

Órarendi beosztás: Egyéni konzultáció és alkalmankénti csoportos megbeszélések egyeztetett időpontban.

Kompetencia leírása: A témában való széleskörű áttekintés képességének megszerzése, összefüggések feltárása. A témához kapcsolódó irodalom kutatása és feldolgozása.

Félévközi ellenőrzések: Beadandó feladatok határidőre való elkészítése.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A téma feldolgozása, szakdolgozat elkészítése, kiselőadás elkészítése. Formai követelmények a TVSZ G-kari mellékletében.

Szak neve: Pénzügy MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Témakör szerint egyénileg.

Ajánlott irodalom:

  • Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
  • Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, Budapest
  • Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalmak:
Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon ; Kossuth Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Témához kapcsolódó könyvek, cikkek

 
A tantárgy oktatói:

Kádár Csaba, Dr. Havran Dániel, Vidovics-Dancs Ágnes, Fazakas Gergely, Jáki Erika, Dr. Walter György, Lovas Anita, Dr. Csóka Péter, Bihary Zsolt, Szűcs Balázs Árpád, Márkus Balázs, Németh András Olivér, Naffa Helena, Váradi Kata, Molnár Júlia, Rába Viktória, Nyitrai Tamás, Zakár Tivadar, Juhász Péter, Dr. Martin-Hajdu György, Kondor Gábor, Tamásné Vőneki Zsuzsanna, Dömötör Barbara Mária, Keresztúri Judit Lilla, Dr. Varga József, Sebestyén Géza, Dr. Berlinger Edina, Dr. Száz János, Misik Sándor, Lakatos Zsolt, Kürthy Gábor, Fain Máté, Szabó-Bakos Eszter

Utolsó módosítás: 2013-09-05 16:38:56

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PU2_VP_KCsGyakorlat2016/17/2Kádár Csaba
PU2_VP_HDGyakorlat2016/17/2Dr. Havran Dániel
PU2X_VP_VDÁGyakorlat2016/17/2Vidovics-Dancs Ágnes
PU2_VP_FGGyakorlat2016/17/2Fazakas Gergely
PU2X_VP_JEGyakorlat2016/17/2Jáki Erika
PU2X_VP_WGyGyakorlat2016/17/2Dr. Walter György
PU2_VP_LAGyakorlat2016/17/2Lovas Anita
PU2X_VP_Cs PGyakorlat2016/17/2Dr. Csóka Péter
PU2X_VP_B ZsGyakorlat2016/17/2Bihary Zsolt
PU2_VP_SzBÁGyakorlat2016/17/2Szűcs Balázs Árpád
PU2_VP_MBGyakorlat2016/17/2Márkus Balázs
PU2_VP_NAOGyakorlat2016/17/2Németh András Olivér
PU2X_VP_N HGyakorlat2016/17/2Naffa Helena
PU2X_VP_VKGyakorlat2016/17/2Váradi Kata
PU2_VP_MJGyakorlat2016/17/2Molnár Júlia
PU2X_VP_RVGyakorlat2016/17/2Rába Viktória
PU2X_VP_NyTGyakorlat2016/17/2Nyitrai Tamás
PU2X_VP_Cs PGyakorlat2016/17/2Dr. Csóka Péter
PU2X_VP_Z TGyakorlat2016/17/2Zakár Tivadar
PU2_VP_J PGyakorlat2016/17/2Juhász Péter
PU2X_VP_MHGyGyakorlat2016/17/2Dr. Martin-Hajdu György
PU2_VP_K GGyakorlat2016/17/2Kondor Gábor
PU2X_VP_TVZsGyakorlat2016/17/2Tamásné Vőneki Zsuzsanna
PU2_VP_DBMGyakorlat2016/17/2Dömötör Barbara Mária
PU2_VP_KJLGyakorlat2016/17/2Keresztúri Judit Lilla
PU2X_VP_VJGyakorlat2016/17/2Dr. Varga József
PU2_VP_SGGyakorlat2016/17/2Sebestyén Géza
PU2_VP_BEGyakorlat2016/17/2Dr. Berlinger Edina
PU2X_VP_SzJGyakorlat2016/17/2Dr. Száz János
PU2_VP_MSGyakorlat2016/17/2Misik Sándor
PU2_VP_LZsGyakorlat2016/17/2Lakatos Zsolt
PU2_VP_KGGyakorlat2016/17/2Kürthy Gábor
PU2_VP_FMGyakorlat2016/17/2Fain Máté
PU2_VP_GGyakorlat2016/17/2
PU2_VP_SzBEGyakorlat2016/17/2Szabó-Bakos Eszter


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.