Május - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
29 30 31  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium II.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NDK08M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium II.
A tantárgy neve (angolul): Thesis Seminar II
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4
Kreditérték: 10
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Kutatásmódszertan, Kommunikáció, Szakszeminárium I.
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Keresztúri Judit Lilla

A tantárgy szakmai tartalma: A Szakszeminárium I. kurzus keretében megkezdett diplomamunka téma kidolgozása egyéni munkaterv alapján, egyéni felkészülés, irodalomfeldolgozás, rendszeres konzultációk segítségével a dolgozat befejezése.

Évközi tanulmányi követelmények: A szakdolgozat kidolgozása, a szakszemináriumvezető által kiadott feladatok határidőre történő teljesítése (előrehaladást bemutató szakdolgozat-változatok).

Vizsgakövetelmény: A beadott dolgozat verziók és a leadott szakdolgozat értékelése. A szakdolgozattal szemben támasztott formai és tartalmi követelményeknek megfelelés.
A részvétel (egyéni konzultáció) kötelező. Csak egyeztetett, a konzulens által elfogadott szakdolgozatokat fogadunk be értékelésre.

Az értékelés módszere: Gyakorlati jegy

Tananyag leírása: Témaválasztás alapján

Órarendi beosztás: Egyéni konzultáció és alkalmankénti csoportos megbeszélések egyeztetett időpontban.

Kompetencia leírása: A választott téma irodalmának széleskörű áttekintése, a témához kapcsolódó irodalom alapján önálló kutatómunka végzése.

Félévközi ellenőrzések: Beadandó feladatok határidőre való elkészítése.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A téma feldolgozása, szakdolgozat elkészítése, kiselőadás elkészítése. Formai követelmények a TVSZ G-kari mellékletében.

Szak neve: Pénzügy Msc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Témakör szerint egyénileg.

Ajánlott irodalom:

  • Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
  • Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, Budapest
  • Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalmak:
Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon ; Kossuth Kiadó, Budapest
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Fain Máté, Pollák Zoltán, Dr. Keresztúri Judit Lilla, Fazakas Gergely, Dr. Juhász Péter, Dr. Havran Dániel, Kádár Csaba, Dr. Berlinger Edina, Misik Sándor, Dr. Száz János, Kondor Gábor, Dr. Walter György, Dr. Csóka Péter, Lakatos Zsolt, Dr. Lovas Anita, Szűcs Balázs Árpád, Tamásné Vőneki Zsuzsanna, Dömötör Barbara Mária, Kürthy Gábor, Sebestyén Géza, Márkus Balázs, Szabó-Bakos Eszter, Váradi Kata, Molnár Júlia, Kerényi Péter, Durkó Emília, Illés Ferenc, Víg Attila András, Dr. Madarász Aladár, Szodorai Melinda, Dr. Marciniak Róbert András, Madar László, Dr. Pesuth Tamás, Németh András Olivér

Utolsó módosítás: 2017-12-11 17:38:42

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PU2_VP_FMKonzultáció2017/18/2Fain Máté
PU2_VP_P ZKonzultáció2017/18/2Pollák Zoltán
PU2_VP_KJLKonzultáció2017/18/2Dr. Keresztúri Judit Lilla
PU2_VP_FGKonzultáció2017/18/2Fazakas Gergely
PU2_VP_J PKonzultáció2017/18/2Dr. Juhász Péter
PU2_VP_HDKonzultáció2017/18/2Dr. Havran Dániel
PU2_VP_KCsKonzultáció2017/18/2Kádár Csaba
PU2_VP_BEKonzultáció2017/18/2Dr. Berlinger Edina
PU2_VP_MSKonzultáció2017/18/2Misik Sándor
PU2_VP_VDÁKonzultáció2017/18/2
PU2_VP_SzJKonzultáció2017/18/2Dr. Száz János
PU2_VP_K GKonzultáció2017/18/2Kondor Gábor
PU2_VP_WGyKonzultáció2017/18/2Dr. Walter György
PU2_VP_Cs PKonzultáció2017/18/2Dr. Csóka Péter
PU2_VP_LZsKonzultáció2017/18/2Lakatos Zsolt
PU2_VP_LAKonzultáció2017/18/2Dr. Lovas Anita
PU2_VP_SzBÁKonzultáció2017/18/2Szűcs Balázs Árpád
PU2_VP_TVZsKonzultáció2017/18/2Tamásné Vőneki Zsuzsanna
PU2_VP_G_gyujtoKonzultáció2017/18/2Dr. Lovas Anita, Dr. Berlinger Edina, Dr. Keresztúri Judit Lilla, Dömötör Barbara Mária
PU2_VP_KGKonzultáció2017/18/2Kürthy Gábor
PU2_VP_DBMKonzultáció2017/18/2
PU2_VP_SGKonzultáció2017/18/2Sebestyén Géza
PU2_VP_MBKonzultáció2017/18/2Márkus Balázs
PU2_VP_SzBEKonzultáció2017/18/2Szabó-Bakos Eszter
PU2_VP_VKKonzultáció2017/18/2Váradi Kata
PU2_VP_MJKonzultáció2017/18/2Molnár Júlia
PU2_VP_KPKonzultáció2017/18/2Kerényi Péter
PU2_VP_N-DEKonzultáció2017/18/2Durkó Emília
PU2_VP_I FKonzultáció2017/18/2Illés Ferenc
PU2X_VP_VAKonzultáció2017/18/2Víg Attila András
PU2_VP_MAKonzultáció2017/18/2Dr. Madarász Aladár
PU2_VP_SzMKonzultáció2017/18/2Szodorai Melinda
PU2_VP_MRAKonzultáció2017/18/2Dr. Marciniak Róbert András
PU2X_VP_MLKonzultáció2017/18/2Madar László
PU2_VP_PTKonzultáció2017/18/2Dr. Pesuth Tamás
PU2X_VP_NAOKonzultáció2017/18/2Németh András Olivér


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.