Szeptember - 2017
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium II.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NDK08M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium II.
A tantárgy neve (angolul): Thesis Seminar II
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4
Kreditérték: 10
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Kutatásmódszertan, kommunikáció
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Váradi Kata

A tantárgy szakmai tartalma: A diplomamunka téma kidolgozása egyéni munkaterv alapján, egyéni felkészülés, irodalomfeldolgozás, rendszeres konzultációk segítségével a dolgozat befejezése.

Évközi tanulmányi követelmények: A szakdolgozat kidolgozása, a tárgy színterében a feladatok határidőre történő teljesítése (előrehaladást bemutató szakdolgozat-változatok).

Vizsgakövetelmény: A beadott dolgozat verziók és a leadott szakdolgozat értékelése. A szakdolgozatokkal szemben támasztott formai és tartalmi követelmények kielégítése.
A részvétel (egyéni konzultáció) kötelező. Csak egyeztetett, a konzulens által elfogadott szakdolgozatokat fogadunk be értékelésre.

Az értékelés módszere: Gyakorlati jegy

Tananyag leírása: A témaválasztástól függően

Órarendi beosztás: Egyéni konzultáció és alkalmankénti csoportos megbeszélések egyeztetett időpontban.

Kompetencia leírása: A témában való széleskörű áttekintés képességének megszerzése, összefüggések feltárása. A témához kapcsolódó irodalom kutatása és feldolgozása.

Félévközi ellenőrzések: Beadandó feladatok határidőre való elkészítése.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A téma feldolgozása, szakdolgozat elkészítése, kiselőadás elkészítése. Formai követelmények a TVSZ G-kari mellékletében.

Szak neve: Pénzügy MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Témakör szerint egyénileg.

Ajánlott irodalom:

  • Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
  • Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, Budapest
  • Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalmak:
Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon ; Kossuth Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Témához kapcsolódó könyvek, cikkek

 
A tantárgy oktatói:

Kürthy Gábor, Fazakas Gergely, Jáki Erika, Misik Sándor, Lovas Anita, Madar László, Váradi Kata, Kádár Csaba, Naffa Helena, Dr. Varga József, Dr. Walter György, Kalfmann Petra, Dr. Száz János, Tamásné Vőneki Zsuzsanna, Dömötör Barbara Mária, Sebestyén Géza, Molnár Júlia, Dr. Vidovics-Dancs Ágnes, Keresztúri Judit Lilla, Bihary Zsolt, Dr. Berlinger Edina, Dr. Havran Dániel, Dr. Csóka Péter

Utolsó módosítás: 2013-09-05 16:38:56

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PU2X_VP_KU GGyakorlat2017/18/1Kürthy Gábor
PU2X_VP_GGyakorlat2017/18/1
PU2X_VP_FGGyakorlat2017/18/1Fazakas Gergely
PU2X_VP_JEGyakorlat2017/18/1Jáki Erika
PU2X_VP_M SGyakorlat2017/18/1Misik Sándor
PU2X_VP_LAGyakorlat2017/18/1Lovas Anita
PU2X_VP_MLGyakorlat2017/18/1Madar László
PU2X_VP_VKGyakorlat2017/18/1Váradi Kata
PU2X_VP_K CsGyakorlat2017/18/1Kádár Csaba
PU2X_VP_N HGyakorlat2017/18/1Naffa Helena
PU2X_VP_VJGyakorlat2017/18/1Dr. Varga József
PU2X_VP_WGyGyakorlat2017/18/1Dr. Walter György
PU2_VP_K PGyakorlat2017/18/1Kalfmann Petra
PU2X_VP_SzJGyakorlat2017/18/1Dr. Száz János
PU2X_VP_TVZsGyakorlat2017/18/1Tamásné Vőneki Zsuzsanna
PU2X_VP_DBMGyakorlat2017/18/1Dömötör Barbara Mária
PU2X_VP_SGGyakorlat2017/18/1Sebestyén Géza
PU2X_VP_M JGyakorlat2017/18/1Molnár Júlia
PU2X_VP_VDÁGyakorlat2017/18/1Dr. Vidovics-Dancs Ágnes
PU2X_VP_KJLGyakorlat2017/18/1Keresztúri Judit Lilla
PU2X_VP_B ZsGyakorlat2017/18/1Bihary Zsolt
PU2X_VP_BEGyakorlat2017/18/1Dr. Berlinger Edina
PU2X_VP_HDGyakorlat2017/18/1Dr. Havran Dániel
PU2X_VP_CsPGyakorlat2017/18/1Dr. Csóka Péter


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.