November - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium II.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NDK08M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium II.
A tantárgy neve (angolul): Thesis Seminar II
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4
Kreditérték: 10
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Kutatásmódszertan, kommunikáció
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Váradi Kata

A tantárgy szakmai tartalma: A diplomamunka téma kidolgozása egyéni munkaterv alapján, egyéni felkészülés, irodalomfeldolgozás, rendszeres konzultációk segítségével a dolgozat befejezése.

Évközi tanulmányi követelmények: A szakdolgozat kidolgozása, a tárgy színterében a feladatok határidőre történő teljesítése (előrehaladást bemutató szakdolgozat-változatok).

Vizsgakövetelmény: A beadott dolgozat verziók és a leadott szakdolgozat értékelése. A szakdolgozatokkal szemben támasztott formai és tartalmi követelmények kielégítése.
A részvétel (egyéni konzultáció) kötelező. Csak egyeztetett, a konzulens által elfogadott szakdolgozatokat fogadunk be értékelésre.

Az értékelés módszere: Gyakorlati jegy

Tananyag leírása: A témaválasztástól függően

Órarendi beosztás: Egyéni konzultáció és alkalmankénti csoportos megbeszélések egyeztetett időpontban.

Kompetencia leírása: A témában való széleskörű áttekintés képességének megszerzése, összefüggések feltárása. A témához kapcsolódó irodalom kutatása és feldolgozása.

Félévközi ellenőrzések: Beadandó feladatok határidőre való elkészítése.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A téma feldolgozása, szakdolgozat elkészítése, kiselőadás elkészítése. Formai követelmények a TVSZ G-kari mellékletében.

Szak neve: Pénzügy MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Témakör szerint egyénileg.

Ajánlott irodalom:

  • Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
  • Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, Budapest
  • Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalmak:
Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon ; Kossuth Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Témához kapcsolódó könyvek, cikkek

 
A tantárgy oktatói:

Kürthy Gábor, Fazakas Gergely, Kalfmann Petra, Misik Sándor, Lovas Anita, Madar László, Váradi Kata, Dr. Fehér Péter, Naffa Helena, Dr. Varga József, Dr. Walter György, Dr. Száz János, Tamásné Vőneki Zsuzsanna, Dömötör Barbara Mária, Sebestyén Géza, Dr. Juhász Péter, Dr. Vidovics-Dancs Ágnes, Keresztúri Judit Lilla, Bihary Zsolt, Dr. Berlinger Edina, Dr. Havran Dániel, Dr. Csóka Péter

Utolsó módosítás: 2013-09-05 16:38:56

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PU2X_VP_KU GKonzultáció2017/18/1Kürthy Gábor
PU2X_VP_GKonzultáció2017/18/1
PU2X_VP_FGKonzultáció2017/18/1Fazakas Gergely
PU2X_VP_KPKonzultáció2017/18/1Kalfmann Petra
PU2X_VP_M SKonzultáció2017/18/1Misik Sándor
PU2X_VP_LAKonzultáció2017/18/1Lovas Anita
PU2X_VP_MLKonzultáció2017/18/1Madar László
PU2X_VP_VKKonzultáció2017/18/1Váradi Kata
PU2X_VP_F PKonzultáció2017/18/1Dr. Fehér Péter
PU2X_VP_N HKonzultáció2017/18/1Naffa Helena
PU2X_VP_VJKonzultáció2017/18/1Dr. Varga József
PU2X_VP_WGyKonzultáció2017/18/1Dr. Walter György
PU2_VP_K PKonzultáció2017/18/1Kalfmann Petra
PU2X_VP_SzJKonzultáció2017/18/1Dr. Száz János
PU2X_VP_TVZsKonzultáció2017/18/1Tamásné Vőneki Zsuzsanna
PU2X_VP_DBMKonzultáció2017/18/1Dömötör Barbara Mária
PU2X_VP_SGKonzultáció2017/18/1Sebestyén Géza
PU2X_VP_JPKonzultáció2017/18/1Dr. Juhász Péter
PU2X_VP_VDÁKonzultáció2017/18/1Dr. Vidovics-Dancs Ágnes
PU2X_VP_KJLKonzultáció2017/18/1Keresztúri Judit Lilla
PU2X_VP_B ZsKonzultáció2017/18/1Bihary Zsolt
PU2X_VP_BEKonzultáció2017/18/1Dr. Berlinger Edina
PU2X_VP_HDKonzultáció2017/18/1Dr. Havran Dániel
PU2X_VP_CsPKonzultáció2017/18/1Dr. Csóka Péter


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.