November - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium II.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NDK08M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium II.
A tantárgy neve (angolul): Thesis Seminar II
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4
Kreditérték: 10
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Kutatásmódszertan, Kommunikáció, Szakszeminárium I.
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Keresztúri Judit Lilla

A tantárgy szakmai tartalma: A Szakszeminárium I. kurzus keretében megkezdett diplomamunka téma kidolgozása egyéni munkaterv alapján, egyéni felkészülés, irodalomfeldolgozás, rendszeres konzultációk segítségével a dolgozat befejezése.

Évközi tanulmányi követelmények: A szakdolgozat kidolgozása, a szakszemináriumvezető által kiadott feladatok határidőre történő teljesítése (előrehaladást bemutató szakdolgozat-változatok).

Vizsgakövetelmény: A beadott dolgozat verziók és a leadott szakdolgozat értékelése. A szakdolgozattal szemben támasztott formai és tartalmi követelményeknek megfelelés.
A részvétel (egyéni konzultáció) kötelező. Csak egyeztetett, a konzulens által elfogadott szakdolgozatokat fogadunk be értékelésre.

Az értékelés módszere: Gyakorlati jegy

Tananyag leírása: Témaválasztás alapján

Órarendi beosztás: Egyéni konzultáció és alkalmankénti csoportos megbeszélések egyeztetett időpontban.

Kompetencia leírása: A választott téma irodalmának széleskörű áttekintése, a témához kapcsolódó irodalom alapján önálló kutatómunka végzése.

Félévközi ellenőrzések: Beadandó feladatok határidőre való elkészítése.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A téma feldolgozása, szakdolgozat elkészítése, kiselőadás elkészítése. Formai követelmények a TVSZ G-kari mellékletében.

Szak neve: Pénzügy Msc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Témakör szerint egyénileg.

Ajánlott irodalom:

  • Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
  • Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, Budapest
  • Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalmak:
Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon ; Kossuth Kiadó, Budapest
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Nyitrai Tamás, Fazakas Gergely, Dr. Juhász Péter, Dr. Berlinger Edina, Dr. Marciniak Róbert András, Dr. Walter György, Dr. Lovas Anita, Kürthy Gábor, Dr. Keresztúri Judit Lilla, Dr. Csóka Péter, Madar László, Dr. Váradi Kata, Boros Eszter, Szabóné Dr. Veres Tünde, Naffa Helena, Kalfmann Petra, Misik Sándor, Petróczy Dóra Gréta, Kerényi Péter, Dr. Száz János, Zsembery Levente Ferenc, Durkó Emília, Dr. Havran Dániel, Szűcs Balázs Árpád, Dr. Vidovics-Dancs Ágnes, Dr. Mikolasek András, Dr. Bánfi Tamás György, Pollák Zoltán

Utolsó módosítás: 2017-12-11 17:38:42

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PU2X_VP_Ny TKonzultáció2018/19/1Nyitrai Tamás
PU2X_VP_F GKonzultáció2018/19/1Fazakas Gergely
PU2X_VP_JPKonzultáció2018/19/1Dr. Juhász Péter
PU2X_VP_BEKonzultáció2018/19/1Dr. Berlinger Edina
PU2X_VP_MRAKonzultáció2018/19/1Dr. Marciniak Róbert András
PU2X_VP_WGyKonzultáció2018/19/1Dr. Walter György
PU2X_VP_LAKonzultáció2018/19/1Dr. Lovas Anita
PU2X_VP_KU GKonzultáció2018/19/1Kürthy Gábor
PU2X_VP_KJLKonzultáció2018/19/1Dr. Keresztúri Judit Lilla
PU2X_VP_CsPKonzultáció2018/19/1Dr. Csóka Péter
PU2X_VP_MLKonzultáció2018/19/1Madar László
PU2X_VP_VKKonzultáció2018/19/1Dr. Váradi Kata
PU2_VP_BEKonzultáció2018/19/1Boros Eszter
PU2X_VP_Sz V TKonzultáció2018/19/1Szabóné Dr. Veres Tünde
PU2X_VP_N HKonzultáció2018/19/1Naffa Helena
PU2X_VP_KPKonzultáció2018/19/1Kalfmann Petra
PU2X_VP_M SKonzultáció2018/19/1Misik Sándor
PU2X_VP_PDGKonzultáció2018/19/1Petróczy Dóra Gréta
PU2X_VP_Ke PKonzultáció2018/19/1Kerényi Péter
PU2X_VP_SzJKonzultáció2018/19/1Dr. Száz János
PU2_VP_ZsLKonzultáció2018/19/1Zsembery Levente Ferenc
PU2_VP_ DEKonzultáció2018/19/1Durkó Emília
PU2X_VP_HDKonzultáció2018/19/1Dr. Havran Dániel
PU2X_VP_SzBÁKonzultáció2018/19/1Szűcs Balázs Árpád
PU2X_VP_V DAKonzultáció2018/19/1Dr. Vidovics-Dancs Ágnes
PU2X_VP_MAKonzultáció2018/19/1Dr. Mikolasek András
PU2_VP_BTKonzultáció2018/19/1Dr. Bánfi Tamás György
PU2X_VP_PZKonzultáció2018/19/1Pollák Zoltán


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.