Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium, kutatásmódszertan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NDK09M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium, kutatásmódszertan
A tantárgy neve (angolul): Thesis Work, Research Methods
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Vidovics-Dancs Ágnes

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy a hallgató elinduljon a szakdolgozat-írás útján, témát válasszon, azt körüljárja, feldolgozza az irodalmat, megfogalmazza a dolgozatban vizsgálni kívánt témát és megválassza a hozzátartozó módszertant. A szakdolgozat elkészítésében a hallgatót témavezető(k) segíti(k). Témavezető a Budapesti Corvinus Egyetem vagy az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója, tudományos kutatója, illetve nem egyetemi alkalmazott szakember lehet. A választott témát és témavezetőt az Oktatási Bizottság hagyja jóvá.

A szakdolgozat témájául szolgálhat egy konkrét biztosítási vagy pénzügyi matematikai elméleti vagy gyakorlati probléma megfogalmazása és megoldása, de lehet cél egy nagyobb -- a reguláris tananyagban lehetőleg nem szereplő -- témakör összefoglaló, saját szemléletet tükröző földolgozása is.

Évközi tanulmányi követelmények: Téma- és témavezető-választás az első oktatási héten. Az OB jóváhagyása után a témeveztő irányítja a hallgató munkáját.

Vizsgakövetelmény: A féléves munkáról összefoglalót kell (10-15 oldal) feltölteni a Moodle-re. Határidő: az utolsó tanulmányi hetet követő hétfő 12.00.
Az összefoglaló jellemzően egy irodalmi összefoglalóból és egy bevezetésből áll (témafelvetés), nem feltétlenül kell kerek egésznek lenni, a kifejtésben lehetnek hiányzó részek.
Az összefoglaló feltöltésének elmulasztása esetében a hallgató elégtelen osztályzatot kap.

Az értékelés módszere: A szakdolgozat esetén a bírálati szempontok a következők (célszerű eszerint dolgozni ebben a tantárgyban is):
1. A diplomamunka biztosítási (pénzügyi) matematikai dolgozatnak tekinthető-e? Mennyire időszerű és fontos a téma?
2. A dolgozat leíró vagy elemző jellegű-e?
3. A szerző felvet-e új gondolatokat, és azok elméleti jellegűek vagy a gyakorlatban is megvalósíthatóak-e?
4. A téma szempontjából vannak-e fontos, de ki nem dolgozott részek?
5. Vannak-e szakmai, tárgyi tévedések, vitatható megállapítások?
6. A külföldi és magyar szakirodalom ismerete, feldolgozása, a hivatkozás módja.
7. A dolgozat felépítése, szerkezete és stílusa.


Az eredményes szakdolgozatnak nem előfeltétele az önálló matematikai, közgazdasági vagy pénzügyi eredmény (bár a dolgozat megítélésében ez pozitívumnak számít), az önálló munka viszont igen. A dolgozat elvárt terjedelme mintegy 40-60 oldal.

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: A szakdolgozat megírása segíti a hallgatók felkészülését az önálló aktuáriusi illetve pénzügyi elemzői munkára. A dolgozatírás során a hallgató megismerkedhet a gyakorlati vagy kutatói munka több lépésével: a probléma kitűzése, a szakirodalom földolgozása, a probléma megoldása és a megoldás prezentálása.

Félévközi ellenőrzések: Témavezetővel egyeztetve.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Kapcsolattartás a témavezetővel, az általa adott feladatok elvégzése a megjelölt köztes határidőkre.

Szak neve: Biztosítási és pénzügyi matematika MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak ; Alinea Kiadó
Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Budapest
Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon ; Kossuth Kiadó, Budapest
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-17 11:38:14

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.