Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 24
25 26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NDK10M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium
A tantárgy neve (angolul): Thesis Seminar
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 10
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Csóka Péter

A tantárgy szakmai tartalma: A szakdolgozat megírása segíti a hallgatók felkészülését az önálló aktuáriusi illetve pénzügyi elemzői munkára. A dolgozatírás során a hallgató megismerkedhet a gyakorlati vagy kutatói munka több lépésével: a probléma kitűzése, a szakirodalom földolgozása, a probléma megoldása és a megoldás prezentálása. Az eredményes szakdolgozatnak nem előfeltétele az önálló matematikai, közgazdasági vagy pénzügyi eredmény (bár a dolgozat megítélésében ez pozitívumnak számít), az önálló munka viszont igen. A szakdolgozat témájául szolgálhat egy konkrét biztosítási vagy pénzügyi matematikai elméleti vagy gyakorlati probléma megfogalmazása és megoldása, de lehet cél egy nagyobb -- a reguláris tananyagban lehetőleg nem szereplő -- témakör összefoglaló, saját szemléletet tükröző földolgozása is. A dolgozat elvárt terjedelme mintegy 40-60 oldal.

Évközi tanulmányi követelmények: A szakdoglozati témát és a témavezető személyét az Oktatási Bizottsággal kell jóváhagyatni.

Vizsgakövetelmény: A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei a kari szabályozásnak megfelelőek. Kivétel, hogy a belső címoldalnak mindkét egyetem nevét illetve logóját tartalmaznia kell.

Az értékelés módszere: A szakdolgozat esetén a bírálati szempontok a következők.
1. A diplomamunka biztosítási (pénzügyi) matematikai dolgozatnak tekinthető-e? Mennyire időszerű és fontos a téma?
2. A dolgozat leíró vagy elemző jellegű-e?
3. A szerző felvet-e új gondolatokat, és azok elméleti jellegűek vagy a gyakorlatban is megvalósíthatóak-e?
4. A téma szempontjából vannak-e fontos, de ki nem dolgozott részek?
5. Vannak-e szakmai, tárgyi tévedések, vitatható megállapítások?
6. A külföldi és magyar szakirodalom ismerete, feldolgozása, a hivatkozás módja.
7. A dolgozat felépítése, szerkezete és stílusa.

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: A tervezett szakdolgozatból 10-15 oldalas összefoglalót kell leadni a szorgalmi időszak végéig. (Az adott félévre érvényes pontos határidőt mindig a Moodle-ön tesszük közzé.)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak ; Alinea Kiadó
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon ; Kossuth Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Vidovics-Dancs Ágnes, Badics Milán Csaba, Dr. Csóka Péter, Misik Sándor, Kondor Gábor, Dr. Száz János, Dr. Havran Dániel, Bihary Zsolt, Dömötör Barbara Mária

Utolsó módosítás: 2018-01-08 11:15:18

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
BPM_KP_GyujtoKonzultáció2017/18/2Dr. Vidovics-Dancs Ágnes
BPM_KP_G5_BMKonzultáció2017/18/2Badics Milán Csaba
BPM_KP_G6_CsPKonzultáció2017/18/2Dr. Csóka Péter
BPM_KP_G4_ MSKonzultáció2017/18/2Misik Sándor
BPM_KP_G8_KoGKonzultáció2017/18/2Kondor Gábor
BPM_KP_G7_SzJKonzultáció2017/18/2Dr. Száz János
BPM_KP_G1_ HDKonzultáció2017/18/2Dr. Havran Dániel
BPM_KP_G2_VDAKonzultáció2017/18/2Dr. Vidovics-Dancs Ágnes
BPM_KP_G3_BZsKonzultáció2017/18/2Bihary Zsolt
BPM_KP_G1_DBMKonzultáció2017/18/2Dömötör Barbara Mária


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.