November - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NDK10M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium
A tantárgy neve (angolul): Thesis Seminar
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 10
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Csóka Péter

A tantárgy szakmai tartalma: A szakdolgozat megírása segíti a hallgatók felkészülését az önálló aktuáriusi illetve pénzügyi elemzői munkára. A dolgozatírás során a hallgató megismerkedhet a gyakorlati vagy kutatói munka több lépésével: a probléma kitűzése, a szakirodalom földolgozása, a probléma megoldása és a megoldás prezentálása. Az eredményes szakdolgozatnak nem előfeltétele az önálló matematikai, közgazdasági vagy pénzügyi eredmény (bár a dolgozat megítélésében ez pozitívumnak számít), az önálló munka viszont igen. A szakdolgozat témájául szolgálhat egy konkrét biztosítási vagy pénzügyi matematikai elméleti vagy gyakorlati probléma megfogalmazása és megoldása, de lehet cél egy nagyobb -- a reguláris tananyagban lehetőleg nem szereplő -- témakör összefoglaló, saját szemléletet tükröző földolgozása is. A dolgozat elvárt terjedelme mintegy 40-60 oldal.

Évközi tanulmányi követelmények: A szakdolgozat elkészítésében a hallgatót témavezető(k) segíti(k). Témavezető a Budapesti Corvinus Egyetem vagy az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója, tudományos kutatója, illetve nem egyetemi alkalmazott szakember lehet.

Vizsgakövetelmény: 
A szakdolgozat tartalmi és formai követelményeit a http://kozgazdasagtudomany.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/kozgazdasagtudomanyi_kar/files/Tajekoztato_anyagok/KKar_2012_bachelor_netre_szakszemtajekoztato.pdf állomány tartalmazza. Ez alapszakos hallgatókra vonatkozik, de mesterszakos hallgatók számára nem tudunk ilyen dokumentumról.
Változás a dokumentumban leírthoz képest a belső címoldal. A belső címoldalnak mindkét egyetem nevét illetve logóját tartalmaznia kell.

Az értékelés módszere: 
A szakdolgozat esetén a bírálati szempontok a következők.
1. A diplomamunka biztosítási (pénzügyi) matematikai dolgozatnak tekinthető-e? Mennyire időszerű és fontos a téma?
2. A dolgozat leíró vagy elemző jellegű-e?
3. A szerző felvet-e új gondolatokat, és azok elméleti jellegűek vagy a gyakorlatban is megvalósíthatóak-e?
4. A téma szempontjából vannak-e fontos, de ki nem dolgozott részek?
5. Vannak-e szakmai, tárgyi tévedések, vitatható megállapítások?
6. A külföldi és magyar szakirodalom ismerete, feldolgozása, a hivatkozás módja.
7. A dolgozat felépítése, szerkezete és stílusa.

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: A Corvinus anyaegyetemű, kvantitatív pénzügyek szakirányos hallgatóknak a tervezett szakdolgozatból 10-15 oldalas összefoglalót kell leadni minden év január 22-én 12:00-ig, a Moodle rendszerben. Összefoglalót le nem adott hallgatók automatikusan elégtelen osztályzatot kapnak. Az összefoglaló jellemzően egy irodalmi összefoglalóból és egy bevezetésből áll (témafelvetés), nem feltétlenül kell kerek egésznek lenni, a kifejtésben lehetnek hiányzó részek.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak ; Alinea Kiadó
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon ; Kossuth Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2013-10-13 12:26:16

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.