Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NDK10M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium
A tantárgy neve (angolul): Thesis Seminar
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 10
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Vidovics-Dancs Ágnes

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy a korábbi félévben elvégzett Szakszeminárium, kutatásmódszertan c. tárgyban megkezdett munkát folytatva a hallgató elkészítse a szakdolgozatát. A szakdolgozat elkészítésében a hallgatót témavezető(k) segíti(k). Témavezető a Budapesti Corvinus Egyetem vagy az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója, tudományos kutatója, illetve nem egyetemi alkalmazott szakember lehet. A választott témát és témavezetőt az Oktatási Bizottság hagyja jóvá.

A szakdolgozat témájául szolgálhat egy konkrét biztosítási vagy pénzügyi matematikai elméleti vagy gyakorlati probléma megfogalmazása és megoldása, de lehet cél egy nagyobb -- a reguláris tananyagban lehetőleg nem szereplő -- témakör összefoglaló, saját szemléletet tükröző földolgozása is.

Évközi tanulmányi követelmények: Témavezetővel egyeztetve.

Vizsgakövetelmény: A szakdolgozat leadásának határidejére mindig az anyaegyetem szabályai vonatkoznak. A témavezető által jóváhagyott szakdolgozat határidőre való benyújtásával a hallgató a Szakszeminárium c. tantárgyat is teljesíti.

A Szakszeminárium c. tárgy úgy is teljesíthető, ha a hallgató csak későbbi félévben kívánja beadni a szakdolgozatát. Ebben az esetben a gyakorlati jegy megszerzésének feltétele, hogy a féléves munkáról a hallgató egy összefoglalót töltsön fel a Moodle-re. Az összefoglaló tartalmazhatja a Szakszeminárium, kutatásmódszertan c. tárgyra leadott munkát is - hiszen valószínűleg ezt folytatta, egészítette ki a hallgató -, de ahhoz képest legalább 10-15 oldalnyi új anyagot kell tartalmaznia. Határidő: az utolsó tanulmányi hetet követő hétfő 12.00.

Az a hallgató, aki sem összefoglalót nem tölt fel a Moodle-re, sem a szakdolgozatát nem adja be, elégtelen osztályzatot kap a Szakszeminárium c. tárgyra.

Az értékelés módszere: A szakdolgozat esetén a bírálati szempontok a következők (célszerű eszerint dolgozni ebben a tantárgyban is):
1. A diplomamunka biztosítási (pénzügyi) matematikai dolgozatnak tekinthető-e? Mennyire időszerű és fontos a téma?
2. A dolgozat leíró vagy elemző jellegű-e?
3. A szerző felvet-e új gondolatokat, és azok elméleti jellegűek vagy a gyakorlatban is megvalósíthatóak-e?
4. A téma szempontjából vannak-e fontos, de ki nem dolgozott részek?
5. Vannak-e szakmai, tárgyi tévedések, vitatható megállapítások?
6. A külföldi és magyar szakirodalom ismerete, feldolgozása, a hivatkozás módja.
7. A dolgozat felépítése, szerkezete és stílusa.


Az eredményes szakdolgozatnak nem előfeltétele az önálló matematikai, közgazdasági vagy pénzügyi eredmény (bár a dolgozat megítélésében ez pozitívumnak számít), az önálló munka viszont igen. A dolgozat elvárt terjedelme mintegy 40-60 oldal.

A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei a kari szabályozásnak megfelelőek. Kivétel, hogy a belső címoldalnak mindkét egyetem nevét illetve logóját tartalmaznia kell.

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: A szakdolgozat megírása segíti a hallgatók felkészülését az önálló aktuáriusi illetve pénzügyi elemzői munkára. A dolgozatírás során a hallgató megismerkedhet a gyakorlati vagy kutatói munka több lépésével: a probléma kitűzése, a szakirodalom földolgozása, a probléma megoldása és a megoldás prezentálása.

Félévközi ellenőrzések: Témavezetővel egyeztetve.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Kapcsolattartás a témavezetővel, az általa adott feladatok elvégzése a megjelölt köztes határidőkre

Szak neve: Biztosítási és pénzügyi matematika MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak ; Alinea Kiadó
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon ; Kossuth Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Csóka Péter, Dr. Vidovics-Dancs Ágnes, Badics Milán Csaba, Ágoston Kolos Csaba, Dömötör Barbara Mária, Dr. Száz János

Utolsó módosítás: 2018-09-17 11:38:33

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
K6_CsPKonzultáció2018/19/2Dr. Csóka Péter
K3_VDÁKonzultáció2018/19/2Dr. Vidovics-Dancs Ágnes
K1_BMCsKonzultáció2018/19/2Badics Milán Csaba
K2_ÁKCsKonzultáció2018/19/2Ágoston Kolos Csaba
K5_DBMKonzultáció2018/19/2Dömötör Barbara Mária
K4_SzJ-VDÁKonzultáció2018/19/2Dr. Vidovics-Dancs Ágnes, Dr. Száz János


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.