Március - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 24
25 26 27 28 29 30 31

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium II.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NDK12M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium II.
A tantárgy neve (angolul): Thesis Seminar II
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4
Kreditérték: 10
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Kutatásmódszertan, Kommunikáció, Szakszeminárium I.
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dömötör Barbara Mária

A tantárgy szakmai tartalma: A Szakszeminárium I. kurzus keretében megkezdett diplomamunka téma kidolgozása egyéni munkaterv alapján, egyéni felkészülés, irodalomfeldolgozás, rendszeres konzultációk segítségével a dolgozat befejezése.

Évközi tanulmányi követelmények: A szakdolgozat kidolgozása, a szakszemináriumvezető által kiadott feladatok határidőre történő teljesítése (előrehaladást bemutató szakdolgozat-változatok).

Vizsgakövetelmény: A beadott dolgozat verziók és a leadott szakdolgozat értékelése. A szakdolgozattal szemben támasztott formai és tartalmi követelményeknek megfelelés.
A részvétel (egyéni konzultáció) kötelező. Csak egyeztetett, a konzulens által elfogadott szakdolgozatokat fogadunk be értékelésre.

Az értékelés módszere: Gyakorlati jegy

Tananyag leírása: Témaválasztás alapján

Órarendi beosztás: Egyéni konzultáció és alkalmankénti csoportos megbeszélések egyeztetett időpontban.

Kompetencia leírása: A választott téma irodalmának széleskörű áttekintése, a témához kapcsolódó irodalom alapján önálló kutatómunka végzése.

Félévközi ellenőrzések: Beadandó feladatok határidőre való elkészítése.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A téma feldolgozása, szakdolgozat elkészítése, kiselőadás elkészítése. Formai követelmények a TVSZ G-kari mellékletében.

Szak neve: Pénzügy Msc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Témakör szerint egyénileg.

Ajánlott irodalom:

  • Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
  • Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, Budapest
  • Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalmak:
Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Csóka Péter, Dr. Lovas Anita, Dömötör Barbara Mária, Dr. Keresztúri Judit Lilla, Dr. Berlinger Edina, Bihary Zsolt, Dr. Juhász Péter, Tamásné Vőneki Zsuzsanna, Dr. Száz János, Illés Ferenc, Lakatos Zsolt, Petróczy Dóra Gréta, Erb Tamás Zsolt, Badics Milán Csaba, Durkó Emília, Szűcs Balázs Árpád, Dr. Váradi Kata, Fain Máté, Kerényi Péter, Dr. Pesuth Tamás, Dr. Vidovics-Dancs Ágnes, Dr. Havran Dániel, Banai Ádám, Naffa Helena, Sebestyén Géza, Víg Attila András

Utolsó módosítás: 2017-12-12 12:55:00

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PU2_BEF_CsPKonzultáció2018/19/2Dr. Csóka Péter
PU2_BEF_G_gyujtoKonzultáció2018/19/2Dr. Lovas Anita, Dömötör Barbara Mária, Dr. Keresztúri Judit Lilla, Dr. Berlinger Edina
PU2_BEF_B ZsKonzultáció2018/19/2Bihary Zsolt
PU2_BEF_J PKonzultáció2018/19/2Dr. Juhász Péter
PU2X_BEF_TVZsKonzultáció2018/19/2Tamásné Vőneki Zsuzsanna
PU2_BEF_SzJKonzultáció2018/19/2Dr. Száz János
PU2_BEF_I FKonzultáció2018/19/2Illés Ferenc
PU2_BEF_L ZsKonzultáció2018/19/2Lakatos Zsolt
PU2X_BEF_PDGKonzultáció2018/19/2Petróczy Dóra Gréta
PU2_BEF_E TKonzultáció2018/19/2Erb Tamás Zsolt
PU2_BEF_BMKonzultáció2018/19/2Badics Milán Csaba
PU2_BEF_N-DEKonzultáció2018/19/2Durkó Emília
PU2_BEF_BEKonzultáció2018/19/2Dr. Berlinger Edina
PU2_BEF_SzBÁKonzultáció2018/19/2Szűcs Balázs Árpád
PU2_BEF_V KKonzultáció2018/19/2Dr. Váradi Kata
PU2_BEF_F MKonzultáció2018/19/2Fain Máté
PU2_BEF_KJLKonzultáció2018/19/2Dr. Keresztúri Judit Lilla
PU2_BEF_KPKonzultáció2018/19/2Kerényi Péter
PU2X_BEF_CKonzultáció2018/19/2Dr. Pesuth Tamás
PU2_BEF_V-D ÁKonzultáció2018/19/2Dr. Vidovics-Dancs Ágnes
PU2_BEF_HDKonzultáció2018/19/2Dr. Havran Dániel
PU2X_BEF_BÁKonzultáció2018/19/2Banai Ádám
PU2_BEF_DBMKonzultáció2018/19/2Dömötör Barbara Mária
PU2X_BEF_NHKonzultáció2018/19/2Naffa Helena
PU2X_BEF_SGKonzultáció2018/19/2Sebestyén Géza
PU2X_BEF_VAAKonzultáció2018/19/2Víg Attila András
PU2X_BEF_LAKonzultáció2018/19/2Dr. Lovas Anita


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.