Május - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
29 30 31  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium II.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NDK12M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium II.
A tantárgy neve (angolul): Thesis Seminar II
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4
Kreditérték: 10
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Kutatásmódszertan, Kommunikáció, Szakszeminárium I.
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dömötör Barbara Mária

A tantárgy szakmai tartalma: A Szakszeminárium I. kurzus keretében megkezdett diplomamunka téma kidolgozása egyéni munkaterv alapján, egyéni felkészülés, irodalomfeldolgozás, rendszeres konzultációk segítségével a dolgozat befejezése.

Évközi tanulmányi követelmények: A szakdolgozat kidolgozása, a szakszemináriumvezető által kiadott feladatok határidőre történő teljesítése (előrehaladást bemutató szakdolgozat-változatok).

Vizsgakövetelmény: A beadott dolgozat verziók és a leadott szakdolgozat értékelése. A szakdolgozattal szemben támasztott formai és tartalmi követelményeknek megfelelés.
A részvétel (egyéni konzultáció) kötelező. Csak egyeztetett, a konzulens által elfogadott szakdolgozatokat fogadunk be értékelésre.

Az értékelés módszere: Gyakorlati jegy

Tananyag leírása: Témaválasztás alapján

Órarendi beosztás: Egyéni konzultáció és alkalmankénti csoportos megbeszélések egyeztetett időpontban.

Kompetencia leírása: A választott téma irodalmának széleskörű áttekintése, a témához kapcsolódó irodalom alapján önálló kutatómunka végzése.

Félévközi ellenőrzések: Beadandó feladatok határidőre való elkészítése.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A téma feldolgozása, szakdolgozat elkészítése, kiselőadás elkészítése. Formai követelmények a TVSZ G-kari mellékletében.

Szak neve: Pénzügy Msc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Témakör szerint egyénileg.

Ajánlott irodalom:

  • Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
  • Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, Budapest
  • Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalmak:
Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Naffa Helena, Dr. Berlinger Edina, Bihary Zsolt, Dr. Walter György, Dr. Keresztúri Judit Lilla, Dr. Lovas Anita, Dömötör Barbara Mária, Dr. Havran Dániel, Dr. Csóka Péter, Dr. Száz János, Erb Tamás Zsolt, Dr. Juhász Péter, Márkus Balázs, Badics Milán Csaba, Kerényi Péter, Durkó Emília, Illés Ferenc, Váradi Kata, Dr. Vidovics-Dancs Ágnes, Lakatos Zsolt, Szűcs Balázs Árpád, Tamásné Vőneki Zsuzsanna, Szodorai Melinda, Fain Máté, Dr. Pesuth Tamás, Banai Ádám, Kondor Gábor

Utolsó módosítás: 2017-12-12 12:55:00

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PU2_BEF_N HKonzultáció2017/18/2Naffa Helena
PU2_BEF_BEKonzultáció2017/18/2Dr. Berlinger Edina
PU2_BEF_B ZsKonzultáció2017/18/2Bihary Zsolt
PU2_BEF_WGyKonzultáció2017/18/2Dr. Walter György
PU2_BEF_G_gyujtoKonzultáció2017/18/2Dr. Keresztúri Judit Lilla, Dr. Lovas Anita, Dömötör Barbara Mária, Dr. Berlinger Edina
PU2_BEF_KJLKonzultáció2017/18/2Dr. Keresztúri Judit Lilla
PU2_BEF_HDKonzultáció2017/18/2Dr. Havran Dániel
PU2_BEF_LAKonzultáció2017/18/2Dr. Lovas Anita
PU2_BEF_DBMKonzultáció2017/18/2Dömötör Barbara Mária
PU2_BEF_CsPKonzultáció2017/18/2Dr. Csóka Péter
PU2_BEF_SzJKonzultáció2017/18/2Dr. Száz János
PU2_BEF_E TKonzultáció2017/18/2Erb Tamás Zsolt
PU2_BEF_J PKonzultáció2017/18/2Dr. Juhász Péter
PU2_BEF_MBKonzultáció2017/18/2Márkus Balázs
PU2_BEF_BMKonzultáció2017/18/2Badics Milán Csaba
PU2_BEF_KPKonzultáció2017/18/2Kerényi Péter
PU2_BEF_N-DEKonzultáció2017/18/2Durkó Emília
PU2_BEF_I FKonzultáció2017/18/2Illés Ferenc
PU2_BEF_V KKonzultáció2017/18/2Váradi Kata
PU2_BEF_V-D ÁKonzultáció2017/18/2Dr. Vidovics-Dancs Ágnes
PU2_BEF_L ZsKonzultáció2017/18/2Lakatos Zsolt
PU2_BEF_SzBÁKonzultáció2017/18/2Szűcs Balázs Árpád
PU2X_BEF_TVZsKonzultáció2017/18/2Tamásné Vőneki Zsuzsanna
PU2X_BEF_SzMKonzultáció2017/18/2Szodorai Melinda
PU2_BEF_F MKonzultáció2017/18/2Fain Máté
PU2X_BEF_CKonzultáció2017/18/2Dr. Pesuth Tamás
PU2X_BEF_BÁKonzultáció2017/18/2Banai Ádám
PU2X_BEF_KGKonzultáció2017/18/2Kondor Gábor


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.