November - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium II.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NDK12M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium II.
A tantárgy neve (angolul): Thesis Seminar II
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4
Kreditérték: 10
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Kutatásmódszertan, Kommunikáció, Szakszeminárium I.
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dömötör Barbara Mária

A tantárgy szakmai tartalma: A Szakszeminárium I. kurzus keretében megkezdett diplomamunka téma kidolgozása egyéni munkaterv alapján, egyéni felkészülés, irodalomfeldolgozás, rendszeres konzultációk segítségével a dolgozat befejezése.

Évközi tanulmányi követelmények: A szakdolgozat kidolgozása, a szakszemináriumvezető által kiadott feladatok határidőre történő teljesítése (előrehaladást bemutató szakdolgozat-változatok).

Vizsgakövetelmény: A beadott dolgozat verziók és a leadott szakdolgozat értékelése. A szakdolgozattal szemben támasztott formai és tartalmi követelményeknek megfelelés.
A részvétel (egyéni konzultáció) kötelező. Csak egyeztetett, a konzulens által elfogadott szakdolgozatokat fogadunk be értékelésre.

Az értékelés módszere: Gyakorlati jegy

Tananyag leírása: Témaválasztás alapján

Órarendi beosztás: Egyéni konzultáció és alkalmankénti csoportos megbeszélések egyeztetett időpontban.

Kompetencia leírása: A választott téma irodalmának széleskörű áttekintése, a témához kapcsolódó irodalom alapján önálló kutatómunka végzése.

Félévközi ellenőrzések: Beadandó feladatok határidőre való elkészítése.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A téma feldolgozása, szakdolgozat elkészítése, kiselőadás elkészítése. Formai követelmények a TVSZ G-kari mellékletében.

Szak neve: Pénzügy Msc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Témakör szerint egyénileg.

Ajánlott irodalom:

  • Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
  • Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, Budapest
  • Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalmak:
Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Madar László, Friesz Melinda, Dr. Lovas Anita, Dr. Berlinger Edina, Dr. Juhász Péter, Kerényi Péter, Erb Tamás Zsolt, Dr. Száz János, Kalfmann Petra, Dr. Vidovics-Dancs Ágnes, Dömötör Barbara Mária, Szűcs Balázs Árpád, Dr. Csóka Péter, Misik Sándor, Badics Milán Csaba, Víg Attila András, Dr. Váradi Kata, Bihary Zsolt, Dr. Keresztúri Judit Lilla, Naffa Helena, Petróczy Dóra Gréta

Utolsó módosítás: 2017-12-12 12:55:00

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PU2X_BEF_MLKonzultáció2018/19/1Madar László
PU2X_BEF_SzMKonzultáció2018/19/1Friesz Melinda
PU2X_BEF_LAKonzultáció2018/19/1Dr. Lovas Anita
PU2X_BEF_BEKonzultáció2018/19/1Dr. Berlinger Edina
PU2X_BEF_J PKonzultáció2018/19/1Dr. Juhász Péter
PU2X_BEF_ Ke PKonzultáció2018/19/1Kerényi Péter
PU2X_BEF_ETKonzultáció2018/19/1Erb Tamás Zsolt
PU2X_BEF_Sz JKonzultáció2018/19/1Dr. Száz János
PU2X_BEF_K PKonzultáció2018/19/1Kalfmann Petra
PU2X_BEF_VDÁKonzultáció2018/19/1Dr. Vidovics-Dancs Ágnes
PU2X_BEF_DBMKonzultáció2018/19/1Dömötör Barbara Mária
PU2X_BEF_Sz B ÁKonzultáció2018/19/1Szűcs Balázs Árpád
PU2X_BEF_CsPKonzultáció2018/19/1Dr. Csóka Péter
PU2X_BEF_GKonzultáció2018/19/1
PU2X_BEF_MSKonzultáció2018/19/1Misik Sándor
PU2X_BEF_BMCsKonzultáció2018/19/1Badics Milán Csaba
PU2X_BEF_VAAKonzultáció2018/19/1Víg Attila András
PU2X_BEF_VKKonzultáció2018/19/1Dr. Váradi Kata
PU2X_BEF_BZsKonzultáció2018/19/1Bihary Zsolt
PU2X_BEF_KJLKonzultáció2018/19/1Dr. Keresztúri Judit Lilla
PU2X_BEF_NHKonzultáció2018/19/1Naffa Helena
PU2X_BEF_PDKonzultáció2018/19/1Petróczy Dóra Gréta


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.