Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium II.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NDK12M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium II.
A tantárgy neve (angolul): Thesis Seminar II
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4
Kreditérték: 10
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Kutatásmódszertan, Kommunikáció, Szakszeminárium I.
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dömötör Barbara Mária

A tantárgy szakmai tartalma: A Szakszeminárium I. kurzus keretében megkezdett diplomamunka téma kidolgozása egyéni munkaterv alapján, egyéni felkészülés, irodalomfeldolgozás, rendszeres konzultációk segítségével a dolgozat befejezése.

Évközi tanulmányi követelmények: A szakdolgozat kidolgozása, a szakszemináriumvezető által kiadott feladatok határidőre történő teljesítése (előrehaladást bemutató szakdolgozat-változatok).

Vizsgakövetelmény: A beadott dolgozat verziók és a leadott szakdolgozat értékelése. A szakdolgozattal szemben támasztott formai és tartalmi követelményeknek megfelelés.
A részvétel (egyéni konzultáció) kötelező. Csak egyeztetett, a konzulens által elfogadott szakdolgozatokat fogadunk be értékelésre.

Az értékelés módszere: Gyakorlati jegy

Tananyag leírása: Témaválasztás alapján

Órarendi beosztás: Egyéni konzultáció és alkalmankénti csoportos megbeszélések egyeztetett időpontban.

Kompetencia leírása: A választott téma irodalmának széleskörű áttekintése, a témához kapcsolódó irodalom alapján önálló kutatómunka végzése.

Félévközi ellenőrzések: Beadandó feladatok határidőre való elkészítése.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A téma feldolgozása, szakdolgozat elkészítése, kiselőadás elkészítése. Formai követelmények a TVSZ G-kari mellékletében.

Szak neve: Pénzügy Msc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Témakör szerint egyénileg.

Ajánlott irodalom:

  • Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
  • Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, Budapest
  • Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalmak:
Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Madar László, Dr. Havran Dániel, Dr. Lovas Anita, Dr. Berlinger Edina, Dr. Juhász Péter, Vékás Péter, Márkus Balázs, Dr. Száz János, Kalfmann Petra, Dr. Vidovics-Dancs Ágnes, Dömötör Barbara Mária, Szűcs Balázs Árpád, Dr. Csóka Péter, Misik Sándor, Badics Milán Csaba, Víg Attila András, Váradi Kata, Kondor Gábor

Utolsó módosítás: 2017-12-12 12:55:00

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PU2X_BEF_MLKonzultáció2018/19/1Madar László
PU2X_BEF_HDKonzultáció2018/19/1Dr. Havran Dániel
PU2X_BEF_LAKonzultáció2018/19/1Dr. Lovas Anita
PU2X_BEF_BEKonzultáció2018/19/1Dr. Berlinger Edina
PU2X_BEF_J PKonzultáció2018/19/1Dr. Juhász Péter
PU2X_BEF_VPKonzultáció2018/19/1Vékás Péter
PU2X_BEF_MBKonzultáció2018/19/1Márkus Balázs
PU2X_BEF_Sz JKonzultáció2018/19/1Dr. Száz János
PU2X_BEF_K PKonzultáció2018/19/1Kalfmann Petra
PU2X_BEF_VDÁKonzultáció2018/19/1Dr. Vidovics-Dancs Ágnes
PU2X_BEF_DBMKonzultáció2018/19/1Dömötör Barbara Mária
PU2X_BEF_Sz B ÁKonzultáció2018/19/1Szűcs Balázs Árpád
PU2X_BEF_CsPKonzultáció2018/19/1Dr. Csóka Péter
PU2X_BEF_GKonzultáció2018/19/1
PU2X_BEF_MSKonzultáció2018/19/1Misik Sándor
PU2X_BEF_BMCsKonzultáció2018/19/1Badics Milán Csaba
PU2X_BEF_VAAKonzultáció2018/19/1Víg Attila András
PU2X_BEF_VKKonzultáció2018/19/1Váradi Kata
PU2X_BEF_KoGKonzultáció2018/19/1Kondor Gábor


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.