December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Tantárgy adatlap

Marktforschung

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2DS91NDK02B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Marktforschung
A tantárgy neve (angolul): Market Research
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: német
Előtanulmányi kötelezettségek: –
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Német Nyelvű Gazdálkodástudományi Képzési Központ Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Simon Judit

A tantárgy szakmai tartalma: 

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény:  gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: 

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve:  Gazdálkodás és menedzsment (BA)/ DSG szakirány

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Simon Judit, Somosi Ágnes

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/1Dr. Simon Judit
GGyakorlat2018/19/1Somosi Ágnes


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.