Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Marktforschung

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2DS91NDK02B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Marktforschung
A tantárgy neve (angolul): Market Research
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: német
Előtanulmányi kötelezettségek: –
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Német Nyelvű Gazdálkodástudományi Képzési Központ Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Simon Judit

A tantárgy szakmai tartalma: 

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény:  gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: 

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve:  Gazdálkodás és menedzsment (BA)/ DSG szakirány

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.