Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Médiagazdaságtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2EB34NAK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Médiagazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): Media Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: Alapozó kötelező tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Infokommunikációs Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Urbán Ágnes

A tantárgy szakmai tartalma: A cél a médiapiacok vizsgálata. A piac leírása során a termékek, a fogyasztás, a termelés, a piacszerkezet és a szabályozás vizsgálata történik meg általában és fő ágazatonként (kiemelten: lapkiadás, rádiózás, televíziózás). A tárgyalás a hagyományos médiaágazatok mellett foglalkozik a média digitális forradalmával, az online média tartalomszolgáltatások sajátosságaival és fejlődési tendenciáival.

Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatóknak egy hozzávetőleg 18 oldal terjedelmű csoportos házi dolgozatot kell elkészíteni előre egyeztetett témában.
Az órai teljesítmény megítélésben mind a részvétel, mind pedig az órai aktivitás szerepet kap. A teljesítmény megítélésének konkrét szempontjairól a szemináriumvezető határoz, ezt az első szemináriumon hirdeti ki.

Vizsgakövetelmény: A vizsgára a félév végi vizsgaidőszakban kerül sor, negyedévi vizsgát nem tartunk. A vizsga szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rögzíti.

Az értékelés módszere: A félév folyamán összesen 100 pont szerezhető. A félév végi írásbeli vizsgára 45 pont, a házi dolgozatra 30 pont, az órai teljesítményre 25 pont adható.

Tananyag leírása: Előadáson, szemináriumon elhangzottak, valamint tankönyv.

Órarendi beosztás: 1.) A média fogalma, a médiagazdaságtan tárgya. A magyarországi médiapiac.
2.) A médiatermékek keresletének általános jellemzői.
3.) A médiatermékek kínálatának általános jellemzői.
4.) A lapkiadás piaca, a lapolvasási szokások változása.
5.) A lapkiadás piacának változása az új technológia környezetben
6.) Az újságírás szerepe a modern társadalmakban. A felelős média.
7.) A rádiózás piaca. A közszolgálati műsorszolgáltatás modellje
8.) A televíziózás piaca: üzleti modellek kialakulása, nézési szokások változása
9.) A sokcsatornás televíziózás, a terjesztési technológiák fejlődése. Digitális televíziózás – a platformok versenye
10.) Az audiovizuális szolgáltatások piaca a digitális környezetben
11.) A konvergencia, a médiapiac átalakulása. Új üzleti modellek, új fogyasztói szokások
12.) Az új médiaszolgáltatások közgazdaságtana
13.) A médiapiac szabályozási környezete, a főbb médiapolitikai kihívások

Kompetencia leírása: A hallgatók ismereteket szereznek a médiapiacok működéséről, fogyasztási jellemzőiről, társadalmi beágyazottságáról. A félév során bevezetést kapnak az egyes médiumok piacának jellegzetességeibe, a legfontosabb üzleti és szabályozási folyamatokba. A hallgatók részéről ehhez nemcsak általános közgazdasági és üzleti ismeretekre van szükség, hanem a minket körülvevő médiavilág iránti érdeklődésre is. A tárgy ismeretanyagának elsajátításával átfogó képet kapnak a hallgatók a médiapiacok működéséről, ami a továbbiakban is segítheti a tömegkommunikációban való eligazodásukat.

Félévközi ellenőrzések: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Szemináriumi munka

Szak neve: Gazdaságinformatikus alapszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Gálik Mihály – Vogl Artemon (2011): Az új médiakoncentráció-szabályozás első vizsgája: az Axel Springer és a Ringier kiadói csoport meghiúsult összeolvadása a magyar piacon.
Polyák, G. – Uszkiewicz, E. (szerk) (2014): Foglyul ejtett média. Médiapolitikai írások, Gondolat Kiadó, Budapest
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library
Picard, R. (2005): Unique characteristics and Business Dynamics of media products
Journal of Media Business Studies, 2 (2), 61-69
Kötelező irodalmak:
Gálik M.-Urbán Á. (2014): Médiagazdaságtan, Akadémiai Kiadó, Budapest
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-12 18:59:21

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru