Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Infokommunikáció gazdaságtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2EB34NAK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Infokommunikáció gazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): Infokommunication Economy
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): E+GY (2+2)
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelezően választható
Tantárgyfelelős tanszék: Infokommunikációs Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Kis Gergely

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az elektronikus hírközlőhálózati infrastruktúrát birtokoló, és/vagy azon szolgáltatást nyújtó cégek üzletpolitikájával, stratégiai céljaival és a területre vonatkozó állami fejlesztéspolitikával.

Évközi tanulmányi követelmények: Órai jelenlét 3 pontért

Vizsgakövetelmény: Az órákra való bejárás nem kötelező, de minden órán katalógust vezetünk, a jelenlétért pedig óránként 3 pont jár.
A félév egy ZH-nak minősülő online teszttel zárul (a Moodle-on), amelynek anyaga az előadásokon és a szemináriumokon elhangzottakból kerül összeállításra. A vizsga személyes jelenlétet nem igényel (lehetőség ugyanakkor lesz rá), így minden segédeszköz használata megengedett. Ezt követően UV-ra, illetve javítóvizsgára csak szóbeli vizsgán van lehetőség.

Az értékelés módszere: Online teszt a félév végén

Tananyag leírása: A tárgy gyakorlatias; a hallgatók megismerhetik az elektronikus hírközlőhálózati infrastruktúra műszaki hátterét, a hálózattervezés gazdasági alapjait, az állami fejlesztéspolitikai koncepciókat, az infokommunikációs termékeket és szolgáltatásokat, multiplatform technológiákat, és a tartalomipari értékláncot.

Órarendi beosztás: Csütörtök 16.30 – 17.50
Csütörtök 18.10 – 19.30

Kompetencia leírása: A kurzus során a hallgatók megismerkednek az infokommunikációs cégek üzleti tervezésével, az ügyfélkezeléssel és az infokommunikációs szolgáltatások bevezetéséhez szükséges stratégiaalkotással.

Félévközi ellenőrzések: Nincs

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Szabadon választható

Szak neve: Gazdaságinformatikus szak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.