Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

Jövő intelligens technológiái

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2EB34NCK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Jövő intelligens technológiái
A tantárgy neve (angolul): Intelligent Technologies of Future
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Infokommunikációs Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Duma László

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy megismertesse a résztvevőket azokkal az új, feltörekvő technológiákkal, amelyek esetenként ma már ugyan ismertek, de széleskörű elterjedésük még sok esetben várat magára. Az intelligens technológiák között nem csak műszaki innovációkat, hanem gazdasági és menedzsment innovatív eljárásokat is szeretnénk bemutatni, amelyek átformálják a vállalatok gazdasági és műszaki működési modelljeit. A bemutatandó technológiák között mind hétköznapi, viszonylag ismert mind kissé utópisztikusnak tűnő megoldásokat is fel szeretnénk villantani. A célunk, hogy közösen értékeljük ezen technológiák jelentőségét és lehetőségeit gazdasági és menedzsment szemszögből. A félév során jövő- és technológia-menedzsment elméletének és módszereinek bemutatása mellett közös munkával értékeljük az egyes technológiákat és megtárgyaljuk a szervezeti és menedzsment feladatokat, társadalmi kihívásokat.

Évközi tanulmányi követelmények: Megadott és/vagy egyeztetett témában 2-3 fős csoportokban dolgozat készítése, illetve prezentálása: minimum 12-15 oldalas önálló elemző (nem csak leíró jellegű, a tanulmányok során megismert gazdasági, pénzügyi, menedzsment elemzés eljárások használata) munka, kötelező formai elemek betartásával (strukturált, irodalomjegyzékekkel, forráshivatkozásokkal ellátott, 12-es Times New Roman betűméret, 1,5-es sorköz). A prezentáció tervezett időtartam 10-20 perc (cca. 10-20 dia), amelyekre az 5. oktatási héttől kerül sor.

Vizsgakövetelmény: vizsga

Az értékelés módszere: A félév végi jegy a következő elemekből adódik:
Projekt, anyag, prezentáció 35 pont
Záróvizsga 65 pont
Összesen 100 pont

Tananyag leírása:  Bevezető előadás, technológia és menedzsment, követelmények ismertetése
 A technológiai stratégia, ESET: Feltörekvő és vitatott technológiák a gyógyászatban.
 Technológiai életciklusok és az információtechnológia menedzselése, ESET: Feltörekvő és vitatott technológiák az igazságszolgáltatásban
 Antprocén - konstruktivizmus
 Future menedzsment

Hallgatók által választott technológiák feldolgozása, megvitatása (lehetséges témák):

• Alternatív energiaforrások: üzemanyag cella, napenergia, stb.
• Biometria
• Mesterséges intelligencia (AI)
• Robotika, transzhumanizmus
• Adatbányászat, Holografikus adattárolás (HDS); Digitális jog menedzsment;
• Flexibilis tranzisztorok (pl. e-papír); Virtuális asszisztensek; Viselhető, hordozható eszközök
• Hibrid agy-gép interface-ek (HBMI); Természetes nyelv feldolgozás(NLP), beszédfelismerő rendszerek ;
• Mindenütt jelen levő számítástechnika, intelligens otthonok; Mobil és kommunikációs technológiák; Műsorszórás, szórakoztató elektronika;
• Nanotechnológia;
• Hálózati gazdaság új működési modelljei; Kollaboratív technológiák;

 Összefoglalás, Technológia-menedzsment kérdések

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: prezentációs és kistanulmány

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

  • PATAKI BÉLA: A TECHNOLÓGIA MENEDZSELÉSE, TYPOTEX, 2005
Ajánlott irodalmak:
PATAKI BÉLA: A TECHNOLÓGIA MENEDZSELÉSE, TYPOTEX, 2005
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Duma László

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/1Dr. Duma László
EElmélet2018/19/1Dr. Duma László


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.