November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2EB34NCK04B
A tantárgy megnevezése (magyarul):A digitális világ gazdaságtana
A tantárgy neve (angolul):Economics of the Digital World
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+0+0+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Infokommunikációs Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Pintér Róbert

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus elvégzése után a hallgatók jártasabbak lesznek a következő területeken:
- diplay hirdetés
- keresők és hozzájuk kapcsolódó hirdetések kezelése
- közösségi média (üzleti célú) használata
- az infokommunikációs technológiák segítségével végzett kutatások módszertana
- infokommunikációs eszközökre vonatkozó kutatási eredmények, adatok értelmezése


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: