Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

A digitális világ gazdaságtana

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2EB34NCK04B
A tantárgy megnevezése (magyarul): A digitális világ gazdaságtana
A tantárgy neve (angolul): Economics of the Digital World
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0+0+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelezően választható szaktantárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Infokommunikációs Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Pintér Róbert

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus elvégzése során a hallgatók megismerkednek az internet jelenleg három legfontosabb területének (weboldalak, keresők, közösségi oldalak) működési logikájával. Ezt követően pedig megtanulhatják, hogy milyen mérési megoldások és módszerek segítségével lehet hatékony visszajelzéseket szerezni az internet működéséről és a felhasználókról ezeken a területeken.

Évközi tanulmányi követelmények: rendszeres órára járás, aktív részvétel az órákon

Vizsgakövetelmény: az órákon elhangzó anyag

Az értékelés módszere: rövid (3-5 oldalas) szemináriumi dolgozat

Tananyag leírása: A kurzus bevezető órával indul.
Ezt követi egy blokk, amely az internetnek a hirdetések szempontjából három legfontosabb területét (weboldalak, keresők, közösségi oldalak) vizsgálja meg, bemutatva azok marketing szabályszerűségeit. A blokkba egy további téma is bekerül, amely azzal foglalkozik, hogy az internet kisképernyős (okostelefonoknak köszönhető) újragondolásával, hogyan változnak az említett három terület viszonyai és lehetőségei.
A hetedik órától az online területen történő méréssel (adatokkal, számokkal) foglalkozik a kurzus. A „hol-miből lesz az adat” az interneten és az internettel kapcsolatban témakör a hallgatóknak igen pragmatikus tudást ad, amit (később) a munkájuk során rögtön tudnak hasznosítani.

Órarendi beosztás: 1. Bevezetés: globalizáció és hálózati gazdaság – a kontextus
2. Weboldalak, keresők és közösségi oldalak vetélkedése a felhasználók figyelméért
3. A weboldalak világa és a display hirdetés (vendég előadóval)
4. Keresők és hirdetések (vendég előadóval)
5. Az üzlet és a közösségi média kapcsolata (vendég előadóval)
6. Az internet a mobilra megy (vendég előadóval)
7. Online kutatásmódszertan I.: kvantitatív technikák (kérdőíves adatfelvétel: banneres, címlistás, paneles kutatások, „csináld magad” kutatások)
8. Online kutatásmódszertan II.: kvalitatív technikák (online fókuszcsoport, online kutatási fórumok)
9. Online kutatásmódszertan III: közösségi technikák (blogok, kutatási közösségek, netnográfia)
10. Online kutatásmódszertan IV: mérőműszeres és szoftveres mérések
11. Kutatási adatok értelmezése és relevanciája: mire figyeljünk oda kutatási adatok értelmezésekor
12. Kutatás-elemzés: internettel kapcsolatos kutatások
13. Infografika és adatvizualizáció
14. Mérés és elemzés az online munka szolgálatában

Kompetencia leírása: A kurzus elvégzése után a hallgatók jártasabbak lesznek a következő területeken:
- diplay hirdetés
- keresők és hozzájuk kapcsolódó hirdetések kezelése
- közösségi média (üzleti célú) használata
- az infokommunikációs technológiák segítségével végzett kutatások módszertana
- infokommunikációs eszközökre vonatkozó kutatási eredmények, adatok értelmezése

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: gazdaságinformatikus BSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Bányai Edit – Novák Péter (szerk., 2011): Online üzlet és marketing. Akadémiai Kiadó, Budapest
  • Nemeslaki András – Duma László – Szántai Tamás – Kis Gergely (2004): E-business üzleti modellek. ADECOM, Budapest.

Ajánlott irodalom:

  • Anderson, Chris (2007): Hosszú farok – A végtelen választék átírja az üzlet szabályait. HVG Kiadó, Budapest
  • Battelle, John (2006): Keress! Hogyan alakítja át kultúránkat üzleti életünket a Google és az internetes keresés. HVG Kiadó, Budapest
  • Christakis, Nicholas A. – Fowler, James H. (2010): Kapcsolatok hálójában – Mire képesek a közösségi hálózatok, és hogy alakítják sorsunkat. Typotex Kiadó, Budapest.
  • Friedman, Thomas L. (2006): És mégis lapos a Föld – A XXI. század rövid története. HVG Kiadó, Budapest
  • Girard, Bernard (2010): A Google modell a menedzsment forradalma. Typotex Kiadó, Budapest.
  • Mccandless, David (2010): Az információ gyönyörű – Infografika. Typotex Kiadó, Budapest.
  • Tapscott, Don – Williams, Anthony D. (2007): Wikinómia – Hogyan változtat meg mindent a tömeges együttműködés. HVG Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalmak:
Anderson, Chris (2007): Hosszú farok - A végtelen választék átírja az üzlet szabályait. HVG Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban, Megjelenés éve: 2006
Battelle, John (2006): Keress! Hogyan alakítja át kultúránkat üzleti életünket a Google és az internetes keresés. HVG Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Christakis, Nicholas A. - Fowler, James H. (2010): Kapcsolatok hálójában - Mire képesek a közösségi hálózatok, és hogy alakítják sorsunkat. Typotex Kiadó, Budapest.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Friedman, Thomas L. (2006): És mégis lapos a Föld - A XXI. század rövid története. HVG Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Girard, Bernard (2010): A Google modell a menedzsment forradalma. Typotex Kiadó, Budapest.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Mccandless, David (2010): Az információ gyönyörű - Infografika. Typotex Kiadó, Budapest.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Tapscott, Don - Williams, Anthony D. (2007): Wikinómia - Hogyan változtat meg mindent a tömeges együttműködés. HVG Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Bányai Edit - Novák Péter (szerk., 2011): Online üzlet és marketing. Akadémiai Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Nemeslaki András - Duma László - Szántai Tamás - Kis Gergely (2004): E-business üzleti modellek. ADECOM, Budapest.
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.