Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

E-kereskedelem

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2EB34NCK05B
A tantárgy megnevezése (magyarul): E-kereskedelem
A tantárgy neve (angolul): E-Commerce
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Infokommunikációs Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Kis Gergely

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja bemutatni, hogy miként működik az internetes kereskedelem, és hogyan tudjuk saját ötleteinket a megvalósításig eljuttatni. A kurzus rávilágít, hogy a fizikai valóságban működő üzletekhez képest az internetes boltok milyen módon aknázzák ki a felület adta lehetőségeket, milyen hátrányokkal szembesülnek, illetve hogyan ellensúlyozzák a fizikai jelenlét hiányából adódó vélt és valós komplikációkat. A tárgy a legnagyobb magyarországi elektronikus kereskedelmi cégek tulajdonosait, ügyvezetőit, menedzsereit vonultatja fel, akik gyakorlati tapasztalataikat osztják meg a jelenlévőkkel.

Évközi tanulmányi követelmények: Órákon való részvétel
Órai feladat

Vizsgakövetelmény: Csoportos házidolgozat

Az értékelés módszere: Gyakorlati jegy
Szóbeli vizsga

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: A tárgy pragmatikus tudás megszerzését kínálja. A hallgatók elsajátítják, hogy egy magyarországi székhellyel rendelkező e-bolt/internetes vállalkozás indításának milyen előfeltételei vannak, és milyen szempontokat szükséges figyelembe venniük annak építésekor. A kurzuson résztvevők képesek lesznek az interneten megtalálható kereskedési és szolgáltatásnyújtási felületek működési módjáról, alkalmazhatóságáról elemzést készíteni. A bemutatott területek: sikeres e-kereskedelmi rendszerek indításának elemei, sikeres internetes vállalkozások, elektronikus fizetési rendszerek, biztonság, elektronikus beszerzés, illetve aukciók.
A hallgatók félév során egy saját ötlet elméleti kidolgozásán és annak üzleti tervét fogják megvalósítani. Az ötletek szerzői joga az ötlet kidolgozóit illeti, az E-business Kutatóközpont garantálja, hogy azok 3. fél felé nem kerülnek ki, és az EBK-n belül sem lesznek felhasználva. Az ötletek kidolgozása csapatmunkát igényel, ugyanakkor az ötletek kidolgozása kapcsán lehetőség van a Számítástudományi tanszék által oktatott „Internet alkalmazásfejlesztés” tárgy, illetve a „Portál technológia” tárgy feladataival való összekötésre (mindez opcionális).

Félévközi ellenőrzések: órai jelenlét

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Gazdaságinformatikus szak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Az előadáson elhangzottak (órai slide-ok)
  • http://ekk.gov.hu/hu/e_kereskedelem (korábbi www.elker.hu) jogi vonatkozású leírásai

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Az előadáson elhangzottak (órai slide-ok)
***URL*** (korábbi ***URL***) jogi vonatkozású leírásai

 
A tantárgy oktatói:

Kis Gergely

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G1Gyakorlat2018/19/1Kis Gergely
EElmélet2018/19/1Kis Gergely
G2Gyakorlat2018/19/1Kis Gergely
G3Gyakorlat2018/19/1Kis Gergely


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.