Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Digitális világ kutatása

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2EB34NCV01M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Digitális világ kutatása
A tantárgy neve (angolul): Research of the digital world
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Infokommunikációs Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Pintér Róbert

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus célja kettős. Egyrészt bemutatni, hogy az infokommunikációs eszközök segítségével hogyan lehet információkhoz, adatokhoz jutni, illetve milyen online kutatási módszerek léteznek. Másrészt példákat hozni kurrens infokommunkációs témákkal foglalkozó kutatásokra, miközben elemzésre kerül azok módszertana. A kurzus elvégzése után a hallgatók jártasabbak lesznek a következő területeken:
- személyre szabott, szisztematikus információ-háztartás megtervezése és felépítése,
- releváns információk megkeresése infokommunikációs eszközök segítségével,
- az infokommunikációs technológiák segítségével végzett kutatások módszertana
- infokommunikációs eszközökre vonatkozó kutatási eredmények, adatok értelmezése
- online kutatási projektek tervezése és kivitelezése

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: A félév végi jegy a következő elemekből adódik:
Részvétel az órákon (katalógus) 30 pont
Kutatási projekt 50 pont
Kutatási projekt prezentálása 20 pont
Összesen 100 pont

Az értékelés módszere: • Rendszeres órára járás (katalógus)
• Félévközi feladat: Az előadóval, gyakorlatvezetővel egyeztetett egyéni kutatási projekt megtervezése és kivitelezése.
• Az elvégzett kutatásból prezentáció készítése és előadása a félév végén.

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 0. A tantárgy ismertetése, a féléve elvégzésének kritériumai
1. Bevezetés: a kutatás helye és szerepe a világban
2. Online kutatásmódszertan I.: kvantitatív technikák (kérdőíves adatfelvétel: banneres, címlistás, paneles kutatások, „csináld magad” kutatások)
3. Online kutatásmódszertan II.: kvalitatív technikák (online fókuszcsoport, online kutatási fórumok)
4. Online kutatásmódszertan III: a mobiltelefon, mint kutatási eszköz
5. Online kutatásmódszertan IV: mérőműszeres és szoftveres mérések (vendég előadóval)
6. Online kutatásmódszertan V: közösségi technikák (blogok, kutatási közösségek, netnográfia) (vendég előadóval)
7. Másodelemzés és desk research – meglévő kutatási adatok felhasználása (kutatási adatok értelmezése és relevanciája: mire figyeljünk oda kutatási adatok értelmezésekor)
8. Amikor harmadik felet vonunk be a kutatásba: kutatási ajánlat kérése
9. Projekt feladat kiadása
10. Konzultáció, a beadott kutatási tervek átbeszélése
11. Adatfelvétel, adatok elemzése és prezentálása
12. Projekt feladat prezentációja és értékelése

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Projekt feladat elvégzése. Az alábbiakból egy téma kötelezően választandó a félév folyamán, előzetes egyeztetéssel:
• online kvantitatív kutatás kivitelezése
• online kvalitatív kutatás kivitelezése
• online közösségi kutatás kivitelezése
• online mérőműszeres kutatás kivitelezése
• okostelefonos vagy tabletes kutatás kivitelezése
• másodelemzés készítése

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Pintér Róbert (2014): Az e-közszolgálat kutatása – Módszerek és adatok a felhasználói viselkedés és a szolgáltatások hatékonyságának mérésére In: Nemeslaki András /szerk./ E-közszolgálatfejlesztés - Elméleti alapok és tudományos kutatási módszerek. Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Közigazgatás-tudományi Kar. 273-293 old
Pintér Róbert (2011): Bevezetés az online piackutatásba In: Bányai Novák /szerk./ Online üzlet és marketing. Akadémiai Kiadó 134-152 old.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Ray Poynter (2010): The Handbook of Online and Social Media Research. John Wiley and Sons.
Toninelli, D, Pinter, R & de Pedraza, P (eds.) (2015) Mobile Research Methods: Opportunities and Challenges of Mobile Research Methologies. London: Ubiquity Press.
(várható megjelenés 2015 szeptember)
Hoffmann Márta - Kozák Ákos - Veres Zoltán (2016): Bevezetés a piackutatásba. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Ray Poynter (2014): The Handbook of Mobile Market Research: Tools and Techniques for Market Researchers. John Wiley and Sons.
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-09-03 22:55:32

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.