Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

E-business üzleti modelljei

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2EB34NDK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul): E-business üzleti modelljei
A tantárgy neve (angolul): E-Business Models
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): Előadás+gyakorlat
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Infokommunikációs Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Urbán Ágnes

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy megismertesse hallgatóit azokkal a területekkel és összefüggésekkel, amelyeket az e-business, azon belül az elektronikus üzletviteli megoldások vállalati alkalmazásához – üzleti szempontból – valamint az e-learning területéről feltétlenül ismerni kell. A tantárgy elvégzése után a hallgatóknak egyfelől világos képe lesz az elektronikus üzletvitel üzleti modelljeiről, a digitális tanulás és tanítás módszereiről és lehetőségeiről, másfelől képessé teszi őket arra, hogy a fizikai világban tapasztalható vállalati folyamatokat és modelleket koncepcionálisan összekössék az elektronikus üzlet modelljeivel.

Évközi tanulmányi követelmények: Előadás és szemiárium látogatása.

Vizsgakövetelmény: Az előadások anyagának ismerete és a szemináriumi feladatok elvégzése.

Az értékelés módszere: Pontszerzés évközi feladatokból.
Részletek a tárgy Moodle kurzusában!

Tananyag leírása: A Moodle-ből letölthető kötelező irodalom, előadások és kiegészítő anyagok.

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: A tantárgy keretében a hallgatók elsajátítják, hogyan kell egy elektronikus üzletvitellel kapcsolatos vállalati kezdeményezést modellezni, és ezeket e-learninges megoldásokkal támogatni. Kreativitást igénylő kiscsoportos feladatokon keresztül a hallgatók megismerkednek az elektronikus üzletviteli kezdeményezések és a digitális tanulás, tanítás tervezésével kapcsolatos tervezési, és fejlesztési módszereivel illetve ezek összefüggéseivel.

Félévközi ellenőrzések: Játékos tesztek az előadás anyagából és csoportos beadandó feladatok.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Gazdaságinformatika MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Nemeslaki [2012]: Vállalati Internetstratégia. Budapest, Akadémiai Kiadó
  • Az előadáson elhangzottak és a Moodle kurzusban található anyagok

Ajánlott irodalom:

  • Barabási Albert-László [2010]: Villanások – A jövő kiszámítható. Nyitott könyvműhely.
  • Barabási Albert-László [2008]: Behálózva
  • Nemeslaki-Duma-Szántai [2005]: E-business.
  • Lawrence Lessig [2005]: Szabadkultúra. Letölthető: www.szabadkultura.hu oldalról.
  • Carl Shapiro – Hal R. Varian [1999]: Az információ uralma. Budapest, Geomédia.
Ajánlott irodalmak:
Barabási Albert-László [2010]: Villanások – A jövő kiszámítható. Nyitott könyvműhely.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Nemeslaki-Duma-Szántai [2005]: E-business.
Lawrence Lessig [2005]: Szabadkultúra. Letölthető: www.szabadkultura.hu oldalról.
Carl Shapiro – Hal R. Varian [1999]: Az információ uralma. Budapest, Geomédia.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library Kiadási év: 2000.
Barabási Albert-László [2008]: Behálózva
Kötelező irodalmak:
Nemeslaki [2012]: Vállalati Internetstratégia. Budapest, Akadémiai Kiadó

 
A tantárgy oktatói:

Orbán Zsolt, Balkányi Péter

Utolsó módosítás: 2017-01-16 13:12:01

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2017/18/2Orbán Zsolt, Balkányi Péter
GGyakorlat2017/18/2Balkányi Péter, Orbán Zsolt


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.