Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2EB34NDK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul):E-business üzleti modelljei
A tantárgy neve (angolul):E-Business Models
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
Előadás+gyakorlat
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Infokommunikációs Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Urbán Ágnes

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy megismertesse hallgatóit azokkal a területekkel és összefüggésekkel, amelye- ket az e-business, azon belül az elektronikus üzletviteli megoldások vállalati alkalmazásához – üzleti szempontból – feltétlenül ismerni kell. Továbbá kritikus gondolkodást alakítson ki az online eszközök, a közösségi média és az online hírfogyasztással kapcsolatosan. A tárgy célja továbbá, hogy a hallgatók egyfelől gyakorlati ismereteket szerezzenek olyan tervezői módszertanokkal kapcsolatosan, amelyeket kamatoztatni tudnak majd a mindennapi munkavégzésük során is. Másfelől pedig, hogy olyan szemléletmódot alakítsanak ki, amely alapján technológiai szempontból megvalósítható, üzletileg életképes és az emberek számára fontos, hasznos szolgáltatások, termékek, megoldások születhetnek.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy alapvető szemléletformáló széndéka magában hordozza, hogy a fenntarthatóság szempontjai hansúlyos szerepet kapnak az előadások és a gyakorlatok során is. Elsősorban az alábbi fenntarthatósági területeket érintve:
- Lehetővé kell tenni a befogadó, igazságos és minőségi oktatást, valamint az egész életen át tartó tanulást mindenki számára.
- Lehetővé kell tenni a megfizethető, megbízható, fenntartható és modern energiához való hozzáférést mindenki számára.
- Biztosítani kell a fenntartható fogyasztási és termelési szokásokat.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri az e-business üzleti modelleket.
Tisztában van a legfontosabb e-business szakkifejezésekkel, mint freemium model, longtail, figyelemgazdaság, dotcom válság, technológiai determinizmus, digitális szakadék, lekötés.
Ismeri az innováció diffúziójának fogalmát.
Ismeri a hamis hírek felismeréséhez és kiszűréséhez szükséges jellemzőket és eszközöket.
Definiálni tudja a tervezői gondolkodás legfontosabb módszertani eszközeit.
Tisztában van az online szolgáltatások információgyűjtési szokásaival.
Azonosítja a digitális eszközök adatvédelmi irányelveit.
Ismeri a privacy by design és a netsemlegesség elvet.


Képesség:
Meg tudja határozni az egyes online vállalkozások üzleti modelljét az e-business üzleti modellek alapján.
Ki tud alakítani e-business üzleti modelleket a tárgyhogy kapcsolódó legfontosabb elvek mentén.
Alkalmazza a hamis hírek felismerésének technikáit, és több forrásra támaszkodik.
Alkalmazni és használni tudja a tervezői gondolkodáshoz kapcsolódó eszközöket.
Fel tudja mérni, hogy számára melyek a fontos adatvédemi irányelvek.
Az adatvédelmi elvek és az online szolgáltatások információgyűjtési szokásai alapján testre tudja szabni az online megoldások kapcsolódó privacy beállításokat.


Attitűd:
Felelősen gondolkodik az online üzleti modellek alkalmazásával kapcsolatosan.
Nyitott és érdeklődő az új digitális üzleti megoldások irányába.
Kritikusan szemlélei az online szolgáltatásokat, és megpróbálja megérteni a üzleti modell mixet, amely működteti az adott szolgáltatást.
Kritikus gondolkodást alakít ki az online elérhető hírekke, blog bejegyzésekkel kapcsolatosan.
Törekszik egy emberközpontú gondolkodás alkalmazására szolgáltatások és termékek tervezése során.
Tisztában van azzal, hogy fontosak az adatvédelmi irányelvek kialakítása és betartása mind az üzleti modellek tervezése, mind az üzleti és magánfelhasználás során.
Nyomonköveti a használt szolgáltatások adatvédelmi irányelveinek változását.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: