Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Jogi kockázatok az e-businessben

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2EB34NDK02B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Jogi kockázatok az e-businessben
A tantárgy neve (angolul): Legal risks in E-Business
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente, őszi szemeszter
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Infokommunikációs Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Polyák Gábor György

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja az elektronikus kereskedelemhez, illetve általában az információs társadalomhoz kapcsolódó szabályozási problémák és megoldások, a kapcsolódó hazai jogszabályi környezet bemutatása. A kurzus nem elsősorban a jogszabályok szövegének elsajátítására, hanem a jogszabályoknak az üzleti gyakorlatokhoz kapcsolódó alkalmazására irányul.

Évközi tanulmányi követelmények: -

Vizsgakövetelmény: az előadások anyagai és a kiadott anyagok

Az értékelés módszere: írásbeli vizsga, sikertelen első vizsga esetén szóbeli vizsga

Tananyag leírása: 1. Az elektronikus kereskedelemhez és az információs társadalomhoz kapcsolódó szabályozási kérdések és szabályozási módszerek áttekintése
2. Magánszféra és adatvédelem
3. Az elektronikus kereskedelem és az elektronikus hírközlés sajátos adatvédelmi kérdései
4. A szerzői jog alapjai
5. Digitális szerzői jog
6. Az online tartalmak szabályozása
7. A domain-nevek szabályozása
8. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatók jogállása, felelősségi viszonyai
9. Szerződések az elektronikus kereskedelmi ügyletekben
10. Fogyasztóvédelem az elektronikus kereskedelmi ügyletekben és a távközlési jogban
11. IT beszerzések
12. Elektronikus dokumentumok, elektronikus aláírás
13. Elektronikus ügyintézés, elektronikus közigazgatás
14. Informatikai bűncselekmények

Órarendi beosztás: csütörtök 13.10-16.30

Kompetencia leírása: A hallgatók a jogesetek és gyakorlati problémák elemzésén keresztül felhasználóként és elektronikus kereskedelmi vállalkozásként egyaránt hasznosítható alapvető jogi ismereteket szereznek.

Félévközi ellenőrzések: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Elektronikus kereskedelmi honlapok és szolgáltatások adatvédelmi és szerzői jogi szabályzatainak, illetve szerződési feltételeinek elemzése.

Szak neve: Gazdaságinformatikus szak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Az előadásokon elhangzott tananyag, amely a Moodle e-learning oldalról elérhető.

Ajánlott irodalom:

  • Bayer Judit: A háló szabadsága. Az internet tartalmának szabályozási problémái a véleménynyilvánítás szabadsága tükrében, Új Mandátum Könyvkiadó - Zsigmond Király Főiskola, Budapest, 2005
  • Dósa Imre, Polyák Gábor: Informatikai jogi kézikönyv, KJK-Kerszöv, Budapest 2003.
  • Dudás Ágnes (2008): Creative Commons - közjó vagy közellenség? Infokommunikáció és Jog 11. sz.
  • Gálik Mihály, Polyák Gábor: Médiaszabályozás, KJK-Kerszöv, Budapest 2005.
  • Lessig, Lawrence: Hogyan szabályozzuk a szólást az Interneten, Fundamentum 1999/1.
  • Majtényi László: Az információs szabadságok, Complex, Budapest, 2006
  • Polyák Gábor: Hatalomleosztás. Nemzetközi önszabályozási kísérletek. in: Médiakönyv 2002. (szerk.: Enyedi Nagy Mihály, Polyák Gábor, dr. Sarkady Ildikó), ENAMIKÉ, Budapest, 2002. 475-487.
  • Szinger András - Tóth Péter Benjámin: Gyakorlati útmutató a szerzői joghoz. Novissima, 2004.
Ajánlott irodalmak:
Bayer Judit: A háló szabadsága. Az internet tartalmának szabályozási problémái a véleménynyilvánítás szabadsága tükrében, Új Mandátum Könyvkiadó - Zsigmond Király Főiskola, Budapest, 2005
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library
Dósa Imre, Polyák Gábor: Informatikai jogi kézikönyv, KJK-Kerszöv, Budapest 2003.
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library
Dudás Ágnes (2008): Creative Commons - közjó vagy közellenség? Infokommunikáció és Jog 11. sz.
Gálik Mihály, Polyák Gábor: Médiaszabályozás, KJK-Kerszöv, Budapest 2005.
Lessig, Lawrence: Hogyan szabályozzuk a szólást az Interneten, Fundamentum 1999/1.
Majtényi László: Az információs szabadságok, Complex, Budapest, 2006
Polyák Gábor: Hatalomleosztás. Nemzetközi önszabályozási kísérletek. in: Médiakönyv 2002. (szerk.: Enyedi Nagy Mihály, Polyák Gábor, dr. Sarkady Ildikó), ENAMIKÉ, Budapest, 2002. 475-487.
Szinger András - Tóth Péter Benjámin: Gyakorlati útmutató a szerzői joghoz. Novissima, 2004.
Kötelező irodalmak:
Az előadásokon elhangzott tananyag, amely a Moodle e-learning oldalról elérhető.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.