November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2EB34NDV01M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Infokommunikációs jog
A tantárgy neve (angolul):Infocommunication law
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+1
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi szemeszter
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Infokommunikációs Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Ződi Zsolt

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók az elsajátított ismeretek alapján képesek lesznek az infokommunikációs piac folyamatainak mélyebb értelmezésére, ismereteik felhasználhatók mind az üzleti, mind a szakpolitikai döntések elemzésében és kialakításában.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: