Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

Infokommunikációs jog

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2EB34NDV01M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Infokommunikációs jog
A tantárgy neve (angolul): Infocommunication law
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi szemeszter
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Infokommunikációs Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Ződi Zsolt

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja a a távközlési piac, a médiapiac és digitális tartalom piac működését meghatározó szakpolitikai és szabályozási keretekeinek bemutatása. A hallgatók átfogó, a piaci folyamatok elemzésében hasznosítható ismereteket szereznek az infokommunikációs piacot érintő elektronikus hírközlési jogi, médiajogi és versenyjogi szabályozásról és gyakorlatról.

Évközi tanulmányi követelmények: Prezentáció

Vizsgakövetelmény: Az előadások anyagai és a kiadott anyagok

Az értékelés módszere: Szemináriumi munka és írásbeli vizsga.

Tananyag leírása: 1. A távközlés- és médiapolitika (kommunikációpolitika) céljai és fejlődése az Európai Unióban és Magyarországon
2. Versenyjog és piacszabályozás
3. Az elektronikus hírközlési jog rendszere, alapfogalmai és alapelvei
4. A szabályozóhatóság funkciója, szervezete és eljárása; együttműködés az Európai Bizottsággal
5. Piacelemzés és kötelezettségkiszabás
6. A szabályozóhatóság egyes piacelemzési határozatainak áttekintése
7. Frekvencia- és azonosító-gazdálkodás
8. Egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás
9. Az audiovizuális médiaszolgáltatások szabályozása
10. A médiaszolgáltatási piac hazai szabályozása
11. A digitális televíziózás szabályozása
12. A tartalompiac szabályozási kérdései; a sportközvetítési jogok értékesítésének szabályozása
13. Erőfölénnyel visszaélés és fúziók az infokommunikációs piacon; a Microsoft-ügy

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: A hallgatók az elsajátított ismeretek alapján képesek lesznek az infokommunikációs piac folyamatainak mélyebb értelmezésére, ismereteik felhasználhatók mind az üzleti, mind a szakpolitikai döntések elemzésében és kialakításában.

Félévközi ellenőrzések: Egy zárthelyi dolgozat az elektronikus hírközlési jog témaköréből

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Szemináriumi prezentáció.

Szak neve: Gazdaságinformatikus szak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Az előadásokon elhangzott tananyag, amely a Moodle e-learning oldalról elérhető.

Ajánlott irodalom:

  • Richards, Ed - Foster, Robin - Kiedrowski, Tom (eds.): Communications - The next decade. A collection of essays prepared for the UK Office of Communications, http://www.ofcom.org.uk/research/commsdecade/
  • Garzaniti, Laurent: Telecommunications, Broadcasting and the Internet: EU Competition Law and Regulation, Sweet & Maxwell, London, 2005
  • Polyák Gábor: A médiarendszer kialakítása. A piacra lépés és a hozzáférés alkotmányjogi, közösségi jogi és összehasonlító jogi elemzése, HVG-Orac, 2008.
  • Polyák Gábor: A médiapiac szabályozása, JogiFórum Kiadó, 2011.
  • Polyák Gábor (szerk.): Médiapolitikai szöveggyűjtemény. A médiapolitika fogalma és fejlődési irányai, Gondolat Kiadó, 2010.
  • Tóth András: Az elektronikus hírközlés és média gazdasági szabályozásának alapjai és versenyjogi vonatkozásai, HVG-Orac, Budapest, 2011
Ajánlott irodalmak:
Richards, Ed - Foster, Robin - Kiedrowski, Tom (eds.): Communications - The next decade. A collection of essays prepared for the UK Office of Communications,
Garzaniti, Laurent: Telecommunications, Broadcasting and the Internet: EU Competition Law and Regulation, Sweet & Maxwell, London, 2005
Polyák Gábor: A médiarendszer kialakítása. A piacra lépés és a hozzáférés alkotmányjogi, közösségi jogi és összehasonlító jogi elemzése, HVG-Orac, 2008.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Polyák Gábor: A médiapiac szabályozása, JogiFórum Kiadó, 2011.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Polyák Gábor (szerk.): Médiapolitikai szöveggyűjtemény. A médiapolitika fogalma és fejlődési irányai, Gondolat Kiadó, 2010.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Tóth András: Az elektronikus hírközlés és média gazdasági szabályozásának alapjai és versenyjogi vonatkozásai, HVG-Orac, Budapest, 2011
Kötelező irodalmak:
Az előadásokon elhangzott tananyag, amely a Moodle e-learning oldalról elérhető.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.