Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Regionális elemzések módszerei

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2GF26NAK07B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Regionális elemzések módszerei
A tantárgy neve (angolul): Methods of Regional Analysis
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):  1+2
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:  tavaszi félév
Az oktatás nyelve:  magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:  Statisztika
A tantárgy típusa: szakirány kötelező (regionális és vidékfejlesztés)
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Jeney László Botond

A tantárgy szakmai tartalma: Statisztikai elemzési és grafikus ábrázolási módszerek alkalmazása a területi vizsgálatokban: a területi eloszlás, a területi összehasonlítás, a területi egyenlőtlenség, a területi csoportosítás, a területi összefüggések és az időbeli változások kérdése. A tematikus térképezés módszerei. Térinformatikai (GIS) alapok.

Évközi tanulmányi követelmények: félévközi zh dolgozat írása (elérhető: max. 30 pont)
Megfelelő számú jelenlét az órákon. A gyakorlatokon a részvétel kötelező, a jelenlét rendszeresen ellenőrzésre kerül. Háromnál több hiányzás esetén érvénytelen a félév (0 kredit).

Vizsgakövetelmény: félévvégi zh dolgozat a vizsgaidőszak megadott vizsgaidőpontjaiban, melynek tartalma: elméleti (teszt) kérdések az órák anyagából (10 pont) és számítógépes gyakorlati feladatok a tanult elemzési módszerek segítségével (60 pont)

Az értékelés módszere: a félévközi (30 %) és a félévvégi (70 %) zh-k pontjainak összegzése alapján alakul ki a végső érdemjegy

Tananyag leírása: Tantárgyi tematika:
1. A területi elemzések információs forrásai, adatbázisai (Jeney László)
2. Regionális szintek, adattípusok, adatsorok jellegadó értékei (Jeney László)
3. A területi fejlettségi különbségek mérése (Jeney László)
4. A területi polarizáltság mérőszámai (Jeney László)
5. Szórás-típusú területi egyenlőtlenségi indexek (Jeney László)
6. Grafikus ábrázolási módszerek (Jeney László)
7. Összetett grafikus ábrázolási módszerek (Jeney László)
8. Félévközi zh
9. Tematikus térképezési alapismeretek (Varga Ágnes)
10. Területi adatsorok térképi ábrázolása a MapInfo programmal (Varga Ágnes)
11. Térképek digitalizálása a Mapinfo programmal (Varga Ágnes)
12. Területi eloszlást mérő egyenlőtlenségi indexek (Jeney László)
13. Területi egyenlőtlenségek összetettebb mérési módszerei (Jeney László)
14. Összefüggések elemzése (Jeney László)

Órarendi beosztás: szerdánként 10.20–12.40 között az S épület számítógépes laborjában a neptun szerint (2010-2011. tanév tavaszi félévében S.2.218 terem)

Kompetencia leírása: -

Félévközi ellenőrzések: A szemináriumok keretében szóban és otthon is megoldandó példákon keresztül rendszeresen megtörténik az elsajátított ismeretek ellenőrzése.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: félévközi zh dolgozat

Szak neve: II. Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

  • Elek I. (szerk.) (2007): Térinformatikai gyakorlatok. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 560 p. ISBN: 9789634639091
  • Nemes Nagy, J. (szerk.) (2005): Regionális elemzési módszerek, Regionális Tudományi Tanulmányok, 11. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék - MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest 284 p. ISSN: 15851419 A könyv fejezetei az alábbi weboldalról tölthetők le: http://geogr.elte.hu/old/REF/Kiadvanyok/REF_11_PDF/RTT-11-tartalom.htm#RTT-11
  • Tózsa I. (2001): A térinformatika alkalmazása a természeti és humán erőforrás-gazdálkodásban. 190 p. AULA Kiadó, Budapest ISBN: 9639345
Ajánlott irodalmak:
Elek I. (szerk.) (2007): Térinformatikai gyakorlatok. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 560 p. ISBN: 9789634639091
Nemes Nagy, J. (szerk.) (2005): Regionális elemzési módszerek, Regionális Tudományi Tanulmányok, 11. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék - MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest 284 p. ISSN: 15851419 A könyv fejezetei az alábbi weboldalról tölthetők le:
Tózsa I. (2001): A térinformatika alkalmazása a természeti és humán erőforrás-gazdálkodásban. 190 p. AULA Kiadó, Budapest ISBN: 9639345
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru