Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2GF26NAV02B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági folyamatok térbeli elemzése
A tantárgy neve (angolul): Spatial Analysis of Economic Processes
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+2
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Tózsa István

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a térinformatika
elméleti és gyakorlati alapjaival. Az egy féléves kurzus keretein belül megismerkednek az
adatgyűjtés szempontrendszerével és forrásaival, a már meglévő és online elérhető térinformatikai
rendszerekben (TeIR) végezhető elemzések és adatlekérések módszereivel és azok buktatóival. A
kurzus végére képesek lesznek már létező vagy önállóan szerkesztett digitális alaptérképeken, az
általuk gyűjtött adatok felhasználásával különböző társadalmi-gazdasági jellemzők alapján elemzési munkák elvégzésére és azokból tematikus térképek előállítására.

Évközi tanulmányi követelmények: Részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. Megengedett hiányzás 20%.

Vizsgakövetelmény: Félév során két zárthelyi dolgozat.

Az értékelés módszere: Zárthelyi dolgoztok alapján megajánlott jegy szerezhető.

Tananyag leírása: 1. Bevezető óra
2. GIS kialakulása, története, alapfogalmak
3. Térképi webes alkalmazások és online információs rendszerek
4. Ismerkedés a TEIR rendszerrel I.
5. Ismerkedés a TEIR rendszerrel II.
6. Az ArcGIS alapjai (beállítások, kezelő felület, tematikus térkép készítés)
7. Online térképi adatbázisokból szűrők segítségével tematikus térképek készítése
8. Digitalizálás alapjai az ArcGIS segítségével I.
9. Digitalizálás alapjai az ArcGIS segítségével II.
10. Külső adatbázis segítségével történő tematikus térképezés
11. Szabadon választott kistérség digitalizálása és valamely társadalmi, vagy tájhasználati jellemzőjének térképi megjelenítése az eddig tanultak alapján
12. Konzultációs óra
13. Zárthelyi elméleti és gyakorlati vizsga

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: vektoros térképek szerkesztése és készítése. Térinformatikai adatbázisok kialakítása és kezelése.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Ferencz Viktória (2011): Gazdasági és közszolgáltatási folyamatok térbeli elemzése, E-Government Tanulmányok XXXIV., Budapest, p.229.

Ajánlott irodalom:

  • Tózsa István (2008): Virtuális Közszolgáltatások,
  • E-Government Alapitvány, Budapest,p.271. (Ingyenes egyetemi tankönyv)
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Jeneyné Varga Ágnes

Utolsó módosítás: 2019-01-17 10:51:28

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
Gy összegyetemiGyakorlat2018/19/2Dr. Jeneyné Varga Ágnes


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru