Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Térinformatika

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2GF26NAV07B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Térinformatika
A tantárgy neve (angolul): Geographic Information Systems
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+2
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: választható (G Kar alapszakjai)
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Jeneyné Varga Ágnes

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a térinformatika elméleti és gyakorlati alapjaival. Az egy féléves kurzus keretein belül megismerkednek az adatgyűjtés szempontrendszerével és forrásaival, a már meglévő és online elérhető térinformatikai rendszerekben (TeIR) végezhető elemzések és adatlekérések módszereivel és azok buktatóival. A kurzus végére képesek lesznek már létező vagy önállóan szerkesztett digitális alaptérképeken, az általuk gyűjtött adatok felhasználásával elemzési munkák elvégzésére és azokból tematikus térképek előállítására.

Évközi tanulmányi követelmények: Megfelelő számú jelenlét az órákon. A gyakorlatokon a részvétel kötelező, a jelenlét rendszeresen ellenőrzésre kerül. Kettőnél több hiányzás esetén érvénytelen a félév (0 kredit)

Vizsgakövetelmény: Egy félévközi és egy félév végi gyakorlati vizsga (zárthelyi dolgozat): számítógépes gyakorlati feladatok megoldása ArcGIS-ben a tanult elemzési módszerek segítségével

Az értékelés módszere: Két zárthelyi dolgozat alapján megajánlott jegy

Tananyag leírása: Tantárgyi tematika:
1. Bevezetés, térinformatikai lapismeretek
2. Online területi adatbázisok és területfejlesztési alapvetések
3. Az ArcMap felfedezése
4. Digitalizálás alapjai az ArcGIS segítségével I.
5. Digitalizálás alapjai az ArcGIS segítségével II.
6. Önálló feladatmegoldással konzultációs óra
7. I. zárthelyi dolgozat
8. Tematikus térképezés I.
9. Tematikus térképezés II.
10. Geoprocessing I.
11. Geoprocessing II.
12. Csoport érdeklődési körének (szakjának) megfelelő geoprocessing feladat megoldása
13. Önálló feladatmegoldással konzultációs óra
14. II. zárthelyi dolgozat

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: Vektoros térképek szerkesztése és készítése. Térinformatikai adatbázisok kialakítása és kezelése.

Félévközi ellenőrzések: –

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Kötelező:
Szociológia BA - megfelelő szakirány
Válaszható: Gazdálkodástudományi Kar alapszakjai (BSc/BA) kivéve: Gazdasági és vidékfejlesztő agrármérnök BSc
Összegyetemi BA

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

  • Elek I. 2006: Bevezetés a geoinformatikába. – Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 365 p. ISBN: 9634638643
  • Elek I. (szerk) 2007: Térinformatikai gyakorlatok – Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 560 p. ISBN: 9634639091
  • Ferencz V. 2013: Földrajzi információs rendszerek és a Digitális Föld. – In: Jeney L. – Kulcsár D. – Tózsa I. (szerk): Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. – Budapest: BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék – NGM, pp. 127–152. ISBN: 9635035267 – http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1130/1/06gis.pdf
  • Magyari J. (szerk) 2008: Térinformatika gyakorlati jegyzet. – Egyetemi jegyzet. – Gödöllő: Szent István Egyetem, 68 p. – http://zeus.nyf.hu/~foldrajz/geo/files/gyakorlati_jegyzet.pdf
  • Skutai J. (szerk.) 2008: Térinformatika elméleti jegyzet. – Egyetemi jegyzet. – Gödöllő: Szent István Egyetem, 93 p. – http://www.kti.szie.hu/TERT/letoltes/targyak/terinformatika/elmeleti_jegyzet.pdf
  • Végső F. 2010: Földhasználat monitoring térinformatikai alapjai. – Kézirat. – Nyugat-magyarországi Egyetem. – Digitális Tankönyvtár – http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_FHT5/index.html
Ajánlott irodalmak:
Elek I. 2006: Bevezetés a geoinformatikába. – Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 365 p. ISBN: 9634638643
Elek I. (szerk) 2007: Térinformatikai gyakorlatok. – Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 560 p. ISBN: 9634639091
Ferencz V. 2013: Földrajzi információs rendszerek és a Digitális Föld. – In: Jeney L. – Kulcsár D. – Tózsa I. (szerk): Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. – Budapest: BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék – NGM, pp. 127–152. ISBN: 9635035267
Magyari J. (szerk) 2008: Térinformatika gyakorlati jegyzet. – Egyetemi jegyzet. – Gödöllő: Szent István Egyetem, 68 p.
Skutai J. (szerk.) 2008: Térinformatika elméleti jegyzet. – Egyetemi jegyzet. – Gödöllő: Szent István Egyetem, 93 p.
Végső F. 2010: Földhasználat monitoring térinformatikai alapjai. – Kézirat. – Nyugat-magyarországi Egyetem. – Digitális Tankönyvtár
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-08-23 10:53:14

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru