Augusztus - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Térinformatika

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2GF26NAV07B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Térinformatika
A tantárgy neve (angolul): Geographic Information Systems
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+2
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: választható (G Kar alapszakjai)
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Jeneyné Varga Ágnes

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a térinformatika elméleti és gyakorlati alapjaival. Az egy féléves kurzus keretein belül megismerkednek az adatgyűjtés szempontrendszerével és forrásaival, a már meglévő és online elérhető térinformatikai rendszerekben (TeIR) végezhető elemzések és adatlekérések módszereivel és azok buktatóival. A kurzus végére képesek lesznek már létező vagy önállóan szerkesztett digitális alaptérképeken, az általuk gyűjtött adatok felhasználásával a vidékfejlesztéshez kapcsolódó elemzési munkák elvégzésére és azokból tematikus térképek előállítására.

Évközi tanulmányi követelmények: Megfelelő számú jelenlét az órákon. A gyakorlatokon a részvétel kötelező, a jelenlét rendszeresen ellenőrzésre kerül. Kettőnél több hiányzás esetén érvénytelen a félév (0 kredit)

Vizsgakövetelmény: Egy félévközi és egy félév végi gyakorlati vizsga (zárthelyi dolgozat): számítógépes gyakorlati feladatok megoldása ArcGIS-ben a tanult elemzési módszerek segítségével

Az értékelés módszere: Két zárthelyi dolgozat alapján megajánlott jegy

Tananyag leírása: Tantárgyi tematika:
1. Bevezetés
2. Térinformatikai alapismeretek, online térinformatikai rendszerek
3. Digitalizálás alapjai az ArcGIS segítségével I.
4. Digitalizálás alapjai az ArcGIS segítségével II.
5. Megjelenítés: Térképkészítés alapjai, Külső adatbázis segítségével tör-ténő tematikus térképezés
6. Adatmodellek, adatgyűjtés (földrajzi és attribútum adatok)
7. Adat átalakítás, georeferálás
8. GIS rendszer tervezés alapjai, térinformatikai elemzés
9. Önálló feladatmegoldás: két esettanulmány segítségével
10. Térelemzési módszerek, geoprocessing
11. Grid típusú adatok használata
12. GIS felhasználási lehetőségei a vidékfejlesztésben
13. Konzultáció
14. Félév végi zh

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: Vektoros térképek szerkesztése és készítése. Térinformatikai adatbázisok kialakítása és kezelése.

Félévközi ellenőrzések: –

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Kötelező: II. Gazdasági és vidékfejlesztő agrármérnök BSc
Szociológia BA - megfelelő szakirány
Válaszható: Gazdálkodástudományi Kar alapszakjai (BSc/BA)
Összegyetemi BA

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

  • Elek I. 2006: Bevezetés a geoinformatikába. – Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 365 p. ISBN: 9634638643
  • Elek I. (szerk) 2007: Térinformatikai gyakorlatok – Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 560 p. ISBN: 9634639091
  • Ferencz V. 2013: Földrajzi információs rendszerek és a Digitális Föld. – In: Jeney L. – Kulcsár D. – Tózsa I. (szerk): Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. – Budapest: BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék – NGM, pp. 127–152. ISBN: 9635035267 – http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1130/1/06gis.pdf
  • Magyari J. (szerk) 2008: Térinformatika gyakorlati jegyzet. – Egyetemi jegyzet. – Gödöllő: Szent István Egyetem, 68 p. – http://zeus.nyf.hu/~foldrajz/geo/files/gyakorlati_jegyzet.pdf
  • Skutai J. (szerk.) 2008: Térinformatika elméleti jegyzet. – Egyetemi jegyzet. – Gödöllő: Szent István Egyetem, 93 p. – http://www.kti.szie.hu/TERT/letoltes/targyak/terinformatika/elmeleti_jegyzet.pdf
  • Végső F. 2010: Földhasználat monitoring térinformatikai alapjai. – Kézirat. – Nyugat-magyarországi Egyetem. – Digitális Tankönyvtár – http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_FHT5/index.html
Ajánlott irodalmak:
Elek I. 2006: Bevezetés a geoinformatikába. – Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 365 p. ISBN: 9634638643
Elek I. (szerk) 2007: Térinformatikai gyakorlatok. – Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 560 p. ISBN: 9634639091
Ferencz V. 2013: Földrajzi információs rendszerek és a Digitális Föld. – In: Jeney L. – Kulcsár D. – Tózsa I. (szerk): Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. – Budapest: BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék – NGM, pp. 127–152. ISBN: 9635035267
Magyari J. (szerk) 2008: Térinformatika gyakorlati jegyzet. – Egyetemi jegyzet. – Gödöllő: Szent István Egyetem, 68 p.
Skutai J. (szerk.) 2008: Térinformatika elméleti jegyzet. – Egyetemi jegyzet. – Gödöllő: Szent István Egyetem, 93 p.
Végső F. 2010: Földhasználat monitoring térinformatikai alapjai. – Kézirat. – Nyugat-magyarországi Egyetem. – Digitális Tankönyvtár
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Jeneyné Varga Ágnes

Utolsó módosítás: 2015-11-15 15:23:16

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
SZOC gyGyakorlat2018/19/1Dr. Jeneyné Varga Ágnes
GVAM ea1Elmélet2018/19/1Dr. Jeneyné Varga Ágnes
V gyGyakorlat2018/19/1Dr. Jeneyné Varga Ágnes
GVAM gy1Gyakorlat2018/19/1Dr. Jeneyné Varga Ágnes
ADMIN eaElmélet2018/19/1Dr. Jeneyné Varga Ágnes
GVAM gy2Gyakorlat2018/19/1Dr. Jeneyné Varga Ágnes
GVAM ea2Elmélet2018/19/1Dr. Jeneyné Varga Ágnes


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.