Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Food Service Management

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2GF26NBK04B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Food Service Management
A tantárgy neve (angolul): Food Service Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+3
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente
Az oktatás nyelve: angol
Előtanulmányi kötelezettségek: Szálloda és vendéglátásmenedzsment
A tantárgy típusa: szakmai választható
Tantárgyfelelős tanszék: Turizmus Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Jászberényi Melinda

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus olyan hallgatók számára ajánlott, akik érdeklődnek az éttermi vagy a szállodai vendéglátás iránt. A hangsúly a menedzsment szemléletre és a vendéglátóegységek fenntarthatóságára irányul. A hallgatók a tárgy keretében megismerkednek az F&B fogalmakkal, megtanulják megkülönböztetni a vendéglátóegységek típusait, szegmentálják őket és feltérképezik azok koncepcióit. Megismerkednek a menü összeállítás fortélyaival, illetve megtanulják a minőségirányítási rendszer fontosságát.

Évközi tanulmányi követelmények: Elvárás a hallgatók aktív részvétele az órák során. A szemináriumi feladatok beleszámítanak a végső eredménybe.

Vizsgakövetelmény: A hallgatók elemzik a vendéglátás folyamatait és a megtanult menedzser követelményeket. Az írásbeli teszt az elméleti tudás és annak gyakorlati alkalmazására vonatkozóan a szemináriumokon elhangzottak alapján teljesíthető. Mivel a tárgy erősségét a gyakorlati ismeretek bemutatása jellemzi, ezért a félév során különböző vendéglátóegységek is bemutatásra kerülnek helyszíni terepgyakorlat alkalmával.

Az értékelés módszere: A pontok 60%-a a hallgatói projektmunka, 30%-a a vizsgateszt, és 10 %-a az órai aktivitás során szerezhető meg.

Tananyag leírása: 
1. hét: Étterem típusok és szegmensek bemutatása, gyakorlati feladatok megoldása és megbeszélése
2. hét: Vendéglátóegységek menedzsmentje - a vendéglátóegységek folyamatait fókuszával a menedzsment feladataira.
3. hét: Terepgyakorlat – étteremlátogatás
4. hét: Terepgyakorlat – étteremlátogatás
5. hét: Az éttermek online felületének tartalomelemzése, a fogyasztói igények szegmesei és a trendek átalakulása. Vendéglátóipari marketing.
6. hét: Éttermi elrendezések és kialakítások, menü tervezés.
7. hét: Az éttermek fenntarthatósága
8. hét: Az éttermek koncepciói és a szolgáltatások tervezése
9. hét: Egységes éttermi szempont-rendszer, quality management system ismertetése
10. hét: Étel és italtechnológiai ismeretek (F&B)
11. hét Évzáró dolgozat
12. hét Prezentációk

Órarendi beosztás:  Szeminárium hetente

Kompetencia leírása: A hallgatók jól működő vendéglátó egységek működésébe nyernek betekintést. Ennek megfelelően részletes elemzésre kerülnek a menedzsment számára nélkülözhetetlen ismeretek és a szolgáltató rendszer kulcsfontosságú elemei.

Félévközi ellenőrzések: A résztvevő hallgatók egyenlő arányban osztoznak a feladatok során, nyitottak a csoportos tevékenységek és a kommunikáció irányába. Az osztályzásban az elsajátított ismeretek kiértékelésre kerül sor, a csoportos feladatokban való részvétel elmulasztása a tantárgyi eredménytelenséghez vezet.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Tananyag feldolgozása, projekt feladat elkészítése.

Szak neve: Turizmus-vendéglátás szak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
 • Sims R., (2009): Food, place and authenticity: local food and the sustainable tourism experience, Journal of Sustainable Tourism, 17:3, 321-336,
 • Lim, W. M., (2016): Creativity and sustainability in hospitality and tourism. Tourism Management Perspective 18, 161-167.
 • Filipović, I., (2008): QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS IN THE FOOD INDUSTRY, Meso : prvi hrvatski časopis o mesu, Vol. X No. 6

Ajánlott irodalom:

 • Kiefer, N.M. (2002, August). Economics and the Origin of the Restaurant. Cornell Hotel and Restaurant Quarterly, 43(4), pp. 58-64.
 • Kimes, S.E., Barrash,D.I. & Alexander, J.E. (1999, October).Developing a Restaurant Revenue-management Strategy. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 40(5), pp.18- 29.
 • Magretta, J. (2002, May) Why Business Models Matter. Harvard Business Review, 80(5), pp. 86-92.
 • Martin, W.B. (1986, February). Defining what quality service is for you. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 26(4), pp. 32–38.
 • Parsa, H.G., Self, J.T. Njite, D., & King, T. ( 2005). Why Restaurants Fail. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 46(3), pp. 304-322.
 • Szakály, O. 2018: Gasztronómiai blogok mint online kommunikációs eszközök: A blogolvasók döntéshozatalát befolyásoló jellemzők. – In. Csapó, J. – Gerdesics, V. – Törőcsik, M. (szerk.): Generációk a turizmusban. – I. Nemzetközi Turizmusmarketing Konferencia: Tanulmánykötet, Pécs. pp 197-204.
 • Szakály, O. – Sziva, I. 2019: How do gastronomic blogs effect the consumer decision?Consumer generated content and consumer decision in the gastronomic tourism. – In. Dixit, S. K. (szerk): The Routledge Handbook of Gastronomic Tourism. – Routledge. p 590. (Megjelenés alatt)
 • Sziva, I. – Simon J. – Szakály O. 2017a: A gasztronómia szerepe a Budapest-élményben a nemzetközi utazók szemével. – In. Bányai, E. – Lányi, B. – Törőcsik, M. (szerk.): Tükröződés, társtudományok, trendek, fogyasztás. – Egyesület a Marketing Oktatásért és kutatásért (EMOK) XXIII. országos konferencia: Tanulmánykötet, Pécs. pp 221-229.
 • Sziva, I. – Simon J. – Szakály O. 2017b: Gastronomy as a new way of exploring tourism destinations, particularly in the case of Budapest. – Marketing és Menedzsment 51 : Special issue ICC. pp 72-82.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

, Hegedüs Sára, Szakály Orsolya

Utolsó módosítás: 2019-02-04 08:43:45

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2, Hegedüs Sára, Szakály Orsolya
G2Gyakorlat2018/19/2


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.