November - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Food Service Management

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2GF26NBK04B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Food Service Management
A tantárgy neve (angolul): Food Service Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente
Az oktatás nyelve: angol
Előtanulmányi kötelezettségek: Szálloda és vendéglátásmenedzsment
A tantárgy típusa: szakmai választható
Tantárgyfelelős tanszék: Turizmus Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Jászberényi Melinda

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus olyan diákok számára ajánlott, akik érdeklődnek az éttermi vagy a szállodai vendéglátás iránt. A hangsúly a fő iparági szegmensekre, üzleti gyakorlatra és trendekre irányul.

Évközi tanulmányi követelmények:  Elvárjuk, hogy a hallgatók aktívan vegyenek részt az órák során. Az észrevételek minősége sokkal fontosabb, mint a mennyisége. A házi feladatok is beleszámítanak a végső eredménybe.

Vizsgakövetelmény: A hallgatói csapatok elemzik az étterem szolgáltatási folyamatait, és javaslatokat tesznek, hogyan javíthatja a szervezet a rendszert.
Órák rendszeres látogatása (mind előadások és szemináriumok esetében).
Esszé jellegű vizsga, az elméleti tudás és annak gyakorlati alkalmazására vonatkozóan.

Az értékelés módszere:  A pontok 60%-a a vizsgán, 40%-a a gyakorlati, hallgatói projektmunka során szerezhető meg.

Tananyag leírása:  Tematika
1. hét Az éttermek és az éttermi szegmensek
2. hét Éttermi üzemeltetés, sztenderdek létrehozása és folyamati eljárások
3. hét Az éttermi koncepció és a belső design, étlap-design
4. hét Étlap és itallap árazása
5. hét A vendéglátás költségkezelésének alapjai
6. hét Éttermi bevételgazdálkodás
7. hét Helyszíni szemle - látogatás vendéglátóhelyekre
8. hét Speciális árkalkulációs technikák az ételek esetében
9. hét Szállodai szobaszervíz
10. hét Bankett-menedzsment (szállodai rendezvényszervezés)
11. hét Munkahelyi sztenderdek megalapozása és a beosztásírás alapjai
12. hét Co-branding megállapodások és Prezentációk
13. hét Prezentációk

Órarendi beosztás:  Előadás hetente, szeminárium kéthetente ( 2+1 )

Kompetencia leírása: A hallgatók jól működő vendéglátó egységek működésébe nyernek betekintést. Ennek megfelelően részletes elemzésre kerülnek a szolgáltató rendszer kulcsfontosságú elemei: a menü-tervezés, gyártás, árképzés, a bevételek kezelése, a szolgáltatás eljárások, a minőségbiztosítás, az élelmiszer- és a munkaerő-költségek ellenőrzése.

Félévközi ellenőrzések:  A résztvevők várhatóan egyenlő arányban osztoznak a feladatok során, nyitottak a csoportos tevékenységek és a kommunikáció irányába. Az osztályzás során szakértői értékelésre kerül sor, a csoportos feladatokban való részvétel elmulasztása a tantárgyi bukást eredményez.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Tananyag feldolgozása, házi feladat elkészitése.

Szak neve: Turizmus-vendéglátás szak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • • DiPietro, R. B. (2013). Hotel Co-Branding Agreements: A Food and Beverage Perspective. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
 • • DiPietro, R. B. (2013).The Restaurant Industry and Restaurant Segments. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
 • • Pullman, M. (2013). Restaurant Concept and Experience Design. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
 • • Szende, P. (2013). Establishing Labor Standards and Scheduling Basics. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
 • • Szende, P. (2013). Dining Room Operations: Establishing Service Standards and Procedures. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
 • • Szende, P. (2013). Room Service Management In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
 • • Szende, P. & Gomes, J. (2014). Hotel Banquet Management. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
 • • Rohlfs, K.V. (2013). Restaurant Revenue Management: Basic Concepts. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
 • • Yang, S. (2013). Menu Design for the Food and Beverage Operation. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
 • • Walls, A. & Yang, S. (2013). Wine and Beverage Menu Design and Pricing In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.

Ajánlott irodalom:

 • • Kiefer, N.M. (2002, August). Economics and the Origin of the Restaurant. Cornell Hotel and Restaurant Quarterly, 43(4), pp. 58-64.
 • • Kimes, S.E., Barrash,D.I. & Alexander, J.E. (1999, October).Developing a Restaurant Revenue-management Strategy. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 40(5), pp.18- 29. .
 • • Magretta, J. (2002, May) Why Business Models Matter. Harvard Business Review, 80(5), pp. 86-92.
 • • Martin, W.B. (1986, February). Defining what quality service is for you. Cornell Hotel and Restaurant
 • Administration Quarterly, 26(4), pp. 32–38.
 • • Parsa, H.G., Self, J.T. Njite, D., & King, T. ( 2005). Why Restaurants Fail. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 46(3), pp. 304-322.
Ajánlott irodalmak:
Kiefer, N.M. (2002, August). Economics and the Origin of the Restaurant. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 43(4), pp. 58-64.
Kimes, S.E., Barrash,D.I. & Alexander, J.E. (1999, October).Developing a Restaurant Revenue-management Strategy. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 40(5), pp.18- 29.
Magretta, J. (2002, May) Why Business Models Matter. Harvard Business Review, 80(5), pp. 86-92.
Elérhető azegyetemi hálózaton
Martin, W.B. (1986, February). Defining what quality service is for you. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 26(4), pp. 32–38.
Parsa, H.G., Self, J.T. Njite, D., & King, T. ( 2005). Why Restaurants Fail. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 46(3), pp. 304-322.
Kötelező irodalmak:
DiPietro, R. B. (2013). Hotel Co-Branding Agreements: A Food and Beverage Perspective. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
DiPietro, R. B. (2013).The Restaurant Industry and Restaurant Segments. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
Pullman, M. (2013). Restaurant Concept and Experience Design. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
Szende, P. (2013). Establishing Labor Standards and Scheduling Basics. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
Szende, P. (2013). Dining Room Operations: Establishing Service Standards and Procedures. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
Szende, P. (2013). Room Service Management In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
Szende, P. & Gomes, J. (2014). Hotel Banquet Management. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
Rohlfs, K.V. (2013). Restaurant Revenue Management: Basic Concepts. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
Yang, S. (2013). Menu Design for the Food and Beverage Operation. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
Walls, A. & Yang, S. (2013). Wine and Beverage Menu Design and Pricing In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-03-10 10:28:54

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.