Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

Food Service Management

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2GF26NBK04B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Food Service Management
A tantárgy neve (angolul): Food Service Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente
Az oktatás nyelve: angol
Előtanulmányi kötelezettségek: Szálloda és vendéglátásmenedzsment
A tantárgy típusa: szakmai választható
Tantárgyfelelős tanszék: Turizmus Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Jászberényi Melinda

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus olyan hallgatók számára ajánlott, akik érdeklődnek az éttermi vagy a szállodai vendéglátás iránt. A hangsúly a menedzsment szemléletre, üzleti gyakorlatra és az iparágon belül várható új trendekre irányul.

Évközi tanulmányi követelmények: Elvárjuk, hogy a hallgatók aktívan vegyenek részt az órák során. A hallgatói feladatok és észrevételek minősége sokkal fontosabb, mint azok mennyisége. A gyakorlat projektfeladatai beleszámítanak a végső eredménybe.

Vizsgakövetelmény: A hallgatók elemzik a vendéglátás folyamatait és a megtanult menedzser követelményeket. Ehhez szükséges az előadások és a szemináriumok rendszeres látogatása. Írásbeli teszt az elméleti tudás és annak gyakorlati alkalmazására vonatkozóan az előadásokon elhangzottak alapján.

Az értékelés módszere: A pontok 80%-a a vizsgateszt, 10%-a a hallgatói projektmunka és 10 %-a órai aktivitás során szerezhető meg.

Tananyag leírása:  1. hét A vendéglátás és az éttermek történeti áttekintése
2. hét A vendéglátás iparági szerepe és az üzletek típusai
3. hét Az éttermek koncepciói és a szolgáltatások tervezése
4. hét Az éttermek üzemeltetése, szervezeti sajátosságok
5. hét Az éttermek üzemeltetése, sztenderdek meghatározása
6. hét Étel és italtechnológiai ismeretek (F&B)
7. hét Szállodai vendéglátás, szállodai bankett
8. hét Vendéglátóipari franchise
9. hét Vendéglátóipari marketing, önálló márkázás lehetőségei
10. hét Éttermi elrendezések és kialakítások
11. hét Foglalkoztatás, munkaügyi előírások
12. hét Kalkulációk, beosztásírás alapjai
13. hét Prezentációk

Órarendi beosztás:  Előadás hetente, szeminárium kéthetente ( 2+1 )

Kompetencia leírása: A hallgatók jól működő vendéglátó egységek működésébe nyernek betekintést. Ennek megfelelően részletes elemzésre kerülnek a menedzsment számára nélkülözhetetlen ismeretek és a szolgáltató rendszer kulcsfontosságú elemei.

Félévközi ellenőrzések: A résztvevő hallgatók egyenlő arányban osztoznak a feladatok során, nyitottak a csoportos tevékenységek és a kommunikáció irányába. Az osztályzásban az elsajátított ismeretek kiértékelésre kerül sor, a csoportos feladatokban való részvétel elmulasztása a tantárgyi eredménytelenséghez vehet.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Tananyag feldolgozása, projekt feladat elkészítése.

Szak neve: Turizmus-vendéglátás szak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • • DiPietro, R. B. (2013). Hotel Co-Branding Agreements: A Food and Beverage Perspective. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
 • • DiPietro, R. B. (2013).The Restaurant Industry and Restaurant Segments. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
 • • Pullman, M. (2013). Restaurant Concept and Experience Design. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
 • • Szende, P. (2013). Establishing Labor Standards and Scheduling Basics. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
 • • Szende, P. (2013). Dining Room Operations: Establishing Service Standards and Procedures. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
 • • Szende, P. (2013). Room Service Management In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
 • • Szende, P. & Gomes, J. (2014). Hotel Banquet Management. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
 • • Rohlfs, K.V. (2013). Restaurant Revenue Management: Basic Concepts. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
 • • Yang, S. (2013). Menu Design for the Food and Beverage Operation. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
 • • Walls, A. & Yang, S. (2013). Wine and Beverage Menu Design and Pricing In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.

Ajánlott irodalom:

 • • Kiefer, N.M. (2002, August). Economics and the Origin of the Restaurant. Cornell Hotel and Restaurant Quarterly, 43(4), pp. 58-64.
 • • Kimes, S.E., Barrash,D.I. & Alexander, J.E. (1999, October).Developing a Restaurant Revenue-management Strategy. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 40(5), pp.18- 29. .
 • • Magretta, J. (2002, May) Why Business Models Matter. Harvard Business Review, 80(5), pp. 86-92.
 • • Martin, W.B. (1986, February). Defining what quality service is for you. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 26(4), pp. 32–38.
 • • Parsa, H.G., Self, J.T. Njite, D., & King, T. ( 2005). Why Restaurants Fail. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 46(3), pp. 304-322.
Ajánlott irodalmak:
Kiefer, N.M. (2002, August). Economics and the Origin of the Restaurant. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 43(4), pp. 58-64.
Kimes, S.E., Barrash,D.I. & Alexander, J.E. (1999, October).Developing a Restaurant Revenue-management Strategy. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 40(5), pp.18- 29.
Magretta, J. (2002, May) Why Business Models Matter. Harvard Business Review, 80(5), pp. 86-92.
Elérhető azegyetemi hálózaton
Martin, W.B. (1986, February). Defining what quality service is for you. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 26(4), pp. 32–38.
Parsa, H.G., Self, J.T. Njite, D., & King, T. ( 2005). Why Restaurants Fail. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 46(3), pp. 304-322.
Kötelező irodalmak:
DiPietro, R. B. (2013). Hotel Co-Branding Agreements: A Food and Beverage Perspective. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
DiPietro, R. B. (2013).The Restaurant Industry and Restaurant Segments. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
Pullman, M. (2013). Restaurant Concept and Experience Design. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
Szende, P. (2013). Establishing Labor Standards and Scheduling Basics. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
Szende, P. (2013). Dining Room Operations: Establishing Service Standards and Procedures. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
Szende, P. (2013). Room Service Management In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
Szende, P. & Gomes, J. (2014). Hotel Banquet Management. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
Rohlfs, K.V. (2013). Restaurant Revenue Management: Basic Concepts. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
Yang, S. (2013). Menu Design for the Food and Beverage Operation. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
Walls, A. & Yang, S. (2013). Wine and Beverage Menu Design and Pricing In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-01-29 10:24:28

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.