Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Eseménymenedzsment

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2GF26NCK04B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Eseménymenedzsment
A tantárgy neve (angolul): Event Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Turizmus Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Ásványi Katalin

A tantárgy szakmai tartalma: Az Eseménymenedzsment tantárgy alapvetően két fontos témakört dolgoz fel: MICE turizmussal és a fesztiválok szervezésével foglalkozunk. A tárgy keretét az általános rendezvényekkel kapcsolatos tudnivalók adják. Felvezetjük a rendezvények lehetséges formáival, majd a hallgatók megismerik a MICE turizmus elemeit (konferenciák, céges és szövetségi rendezvények, incentive utak és kiállítások), a közöttük lévő kapcsolatot, a piac jellemzőit. Áttekintjük a konferencia turizmus nemzetközi és hazai helyzetét, a kínálat és a kereslet alakulását. Célunk, hogy a hallgatók ismereteket szerezzenek a piaci trendekről, elméleti és gyakorlati oldalról is megismerkedjenek a MICE turizmussal és annak szervezési hátterével. Ezután sorra vesszük a fesztivál típusokat, annak szervezési folyamatát, és visszatérünk a rendezvényszervezés lebonyolításához.

Évközi tanulmányi követelmények: Folyamatos évközi munka, az órákon való aktív részvétel – 20 %
Csoportos hallgatói prezentációk – 30 %

Vizsgakövetelmény: Folyamatos évközi munka, az órákon való aktív részvétel – 20 %
Csoportos hallgatói prezentációk – 30 %
ZH dolgozat a vizsgaidőszakban – 50 %

Az értékelés módszere: Folyamatos évközi munka, az órákon való aktív részvétel – 20 %
Csoportos hallgatói prezentációk – 30 %
ZH dolgozat a vizsgaidőszakban – 50 %

Tananyag leírása: Bevezetés. A rendezvények fogalma, csoportosítása.
1. szeminárium: A rendezvények hatásai. Fenntartható rendezvények.
A MICE elemei, azok jellemzői, előnyei és összefüggései. A MICE piaci szereplői: megrendelők, szervezők, szolgáltatók. A kongresszusi irodák kialakulása, szolgáltatásai. A Magyar Kongresszusi Iroda tevékenysége.
1. szeminárium: A rendezvények hatásai. Fenntartható rendezvények
Konkrét konferencia helyszín bemutatása – Novotel Budapest City & Budapest Congress Center (Budapesti Kongresszusi Központ) megtekintése
2. szeminárium – 2. szeminárium: Novotel Budapest City & Budapest Congress Center (Budapesti Kongresszusi Központ) megtekintése
A statisztikai mutatók és szerepük a MICE-ban. Magyarország helye a nemzetközi konferencia piacon. A magyarországi MICE eredmények.
-
A konferenciák pályázásának folyamata. A helyszínbejáró utak lényege és jellemzői.
3. szeminárium: Konferenciahelyszínek. A konferencia desztinációkkal szemben támasztott elvárások.
Konferencia programok összeállítása. Konferenciák lebonyolítása. A MICE nemzetközi szervezetei.
3. szeminárium: Konferenciahelyszínek. A konferencia desztinációkkal szemben támasztott elvárások. /4. szeminárium: Continental Hotel Zara
A corporate piac jellemzői és tendenciái. Az üzleti utak és céges rendezvények. Az incentive utak. A kiállítások és vásárok.
4. szeminárium: Continental Hotel Zara
Kollár Judit – meghívott előadó fesztivál témában,
A fesztiválok csoportosítása. A fesztiválok és kulturális rendezvények jelentősége a turizmusban.
5. szeminárium: A Magyar Fesztivál Szövetség tevékenysége és értékelési rendszere. Fenntarthatóság a fesztiválturizmusban. Fesztiválok értékelési szempontjai.
OKTATÁSI SZÜNET
OKTATÁSI SZÜNET
A fesztiválok gazdasági hatása. Fesztivállátogatási szokások
5. szeminárium: A Magyar Fesztivál Szövetség tevékenysége és értékelési rendszere. Fenntarthatóság a fesztiválturizmusban. Fesztiválok értékelési szempontjai.
A fesztiválszervezés folyamata és a szervezői kompetenciák. Nemzetközi fesztiválok Magyarországon és a nagyvilágban.
-
A rendezvények szervezéséhez szükséges alapismeretek elsajátítása, rendezvényszervezési technikák ismertetése, forgatókönyv készítés folyamata.
-
OKTATÁSI SZÜNET
OKTATÁSI SZÜNET
Rendezvényszervezés lebonyolítása. Rendezvények Tunéziában (Hager Chaker), összefoglalás.
6-6. szeminárium: Csoportfeladat eredményeinek ismertetése és megvitatása
(Egy önálló rendezvény megtervezése és lebonyolításának dokumentációja, 4fő/csoport)

Órarendi beosztás:  előadás: BCE, C.202. kedd, 9:50-11:20 – Dr. Ásványi Katalin
 1. szeminárium (páratlan hét): BCE, C.416. kedd, 11:40-13:10 - Dr. Ásványi Katalin
 2. szeminárium (páros hét): BCE, C.416. kedd, 11:40-13:10 – Molnár-Csomós Ilona

Kompetencia leírása: a) tudás:
 ismeri a csapatban való együttműködés szabályait és etikai normáit
 ismeri a MICE és a fesztivál turizmus hazai és nemzetközi piacát, a piac szereplőit, jellemzőit, sajátosságait és kapcsolódásaikat.
 ismeri a különböző típusú rendezvényhelyszíneket

b) képességei:
 Képes programot tervezni, szervezni.
 Képes konferencia és fesztivál programok készítésére.

c) attitűdje:
 A minőségi munkavégzés érdekében problémaérzékeny, proaktív magatartást tanúsít, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására.
 Környezetérzékeny, gyakorlatorientált szemléletmódú
 A vendégelégedettséget előtérbe helyező minőségi szemléletmódot követ és közvetít a munkatársak felé is.
 Adhoc helyezetek azonnali és hatékony kezelése

d) Autonómiája és felelőssége:
 Általános szakmai felügyelet mellett, önállóan végzi és szervezi a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat. Önállóan szervezi meg a gazdasági folyamatok elemzését, az adatok gyűjtését, rendszerezését, értékelését
 Az elemzéseiért, következtetéseiért és döntéseiért felelősséget vállal

Félévközi ellenőrzések: Folyamatos évközi munka, az órákon való aktív részvétel – 20 %
Csoportos hallgatói prezentációk – 30 %

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Folyamatos évközi munka, az órákon való aktív részvétel – 20 %
Csoportos hallgatói prezentációk – 30 %

Szak neve: Turizmus és vendéglátás szak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  •  Allen, J. (2010): A rendezvényszervezés nagykönyve, Akadémia Kiadó, Budapest
  •  Dr. Faragó Hilda (2007): Idegenforgalmi rendezvények és kongresszusok szervezése.
  •  Az MKI honlapján lévő kijelölt tanulmányok. http://konferencia.itthon.hu/
  •  A kijelölt Turizmus Bulletin cikkek.
  •  Jászberényi Melinda - Zátori Anita - Ásványi Katalin (szerk.) (2016): Fesztiválturizmus, Akadémia Kiadó, Budapest
  •  Az előadások anyaga.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Donald Getz: Event Studies. Theory, Research and Policy for Planned Events. Elsevier, 2007.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kenéz András (szerk.): Menedzsment a kultúrában – esettanulmányok. Modern Üzleti Tudományok Főiskolája. Tatabánya, 2004
Greg Richards - Robert Palmer: Evetful Cities: Cultural Management and Urban Revitalisation. Elsevier. 2010
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Zachar Balázs - Dér Csaba Dezső: Új utak a művészeti menedzsmentben. Arts & Business Kiadó. Budapest, 2011.
Kötelező irodalmak:
Dr. Faragó Hilda: Idegenforgalmi rendezvények és kongresszusok szervezése (2007)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Hunyadi Zsuzsa - Inkei Péter - Szabó János Zoltán: Fesztivál - világ. NKA kutatások 3. KultúrPont Iroda. Budapest, 2006.
Fesztiválturizmus / szerk. Jászberényi Melinda, Zátori Anita, Ásványi Katalin ; [Alan Clarke et al.] [nyomtatott anyag], 2016 (Kereskedelem, Vendéglátás)

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-02-06 19:08:30

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.