Január - 2018
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 24 25 26 27 28
29 30 31  

Tantárgy adatlap

Eseménymenedzsment

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2GF26NCK04B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Eseménymenedzsment
A tantárgy neve (angolul): Event Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Turizmus Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Ásványi Katalin

A tantárgy szakmai tartalma: A rendezvények fogalma, csoportosítása, hatásai. A MICE elemei, azok jellemzői, előnyei és összefüggései.
1. szeminárium: Konferenciahelyszínek. A konferencia desztinációkkal szemben támasztott elvárások.
A MICE piaci szereplői: megrendelők, szervezők, szolgáltatók. A kongresszusi irodák kialakulása, szolgáltatásai. A Magyar Kongresszusi Iroda tevékenysége.
1. szeminárium: Konferenciahelyszínek. A konferencia desztinációkkal szemben támasztott elvárások.
Konkrét konferencia helyszín bemutatása – Borza Melinda, Budapest Congress & World Trade Center (Budapesti Kongresszusi Központ) megtekintése
2. szeminárium: Budapest Congress & World Trade Center (Budapesti Kongresszusi Központ) megtekintése
A fesztiválok csoportosítása. A fesztiválok és kulturális rendezvények jelentősége a turizmusban. A csoportfeladat megbeszélése.
2. szeminárium: Budapest Congress & World Trade Center (Budapesti Kongresszusi Központ) megtekintése (február 18.)
A statisztikai mutatók és szerepük a MICE-ban. Magyarország helye a nemzetközi konferencia piacon. A magyarországi MICE eredmények.
3. szeminárium: Csoportos hallgatói prezentációk.
Verseny a konferencia helyszín megnyeréséért.
A konferenciák pályázásának folyamata. A helyszínbejáró utak lényege és jellemzői
3. szeminárium: Csoportos hallgatói prezentációk.
Verseny a konferencia helyszín megnyeréséért.
A corporate piac jellemzői és tendenciái. Az üzleti utak és céges rendezvények. Az incentive utak. A kiállítások és vásárok.
4. szeminárium: Csoportos hallgatói prezentációk.
Verseny a konferencia helyszín megnyeréséért.
Rendezvényszervezés lebonyolítása. Konferencia programok összeállítása.
4. szeminárium: Csoportos hallgatói prezentációk.
Verseny a konferencia helyszín megnyeréséért.
A helyi, regionális és országos szintű kulturális, gasztronómiai fesztiválok és sport rendezvények szerepe a hazai desztinációk turizmusában.
Az „elfesztiválosodás” jelensége.
Kutatási módszerek az eseménymenedzsmentben.
5. szeminárium: Fesztivállátogatási szokások
A fesztiválok gazdasági hatása. Finanszírozás, állami támogatások és szponzoráció. A Magyar Fesztivál Szövetség tevékenysége.
5. szeminárium: Fesztivállátogatási szokások
Nemzetközi fesztiválok Magyarországon és a nagyvilágban. Fesztiválmenedzsment és környezettudatosság.
6. szeminárium: Esettanulmányok megvitatása – házi feladat: a kijelölt cikk/könyvfejezet elolvasása az órára
A fesztiválszervezés folyamata és kompetenciái.
6. szeminárium: Esettanulmányok megvitatása – házi feladat: a kijelölt cikk/könyvfejezet elolvasása az órára
Hazai fesztiválok elemzése – a csoportfeladat eredményeinek ismertetése és megvitatása
7. szeminárium: Hazai fesztiválok elemzése – a csoportfeladat eredményeinek ismertetése és megvitatása
Hazai fesztiválok elemzése – a csoportfeladat eredményeinek ismertetése és megvitatása
7. szeminárium: Hazai fesztiválok elemzése – a csoportfeladat eredményeinek ismertetése és megvitatása

Évközi tanulmányi követelmények: Folyamatos évközi munka, az órákon való aktív részvétel – 20 %
Csoportos hallgatói prezentációk – 30 %

Vizsgakövetelmény: Folyamatos évközi munka, az órákon való aktív részvétel – 20 %
Csoportos hallgatói prezentációk – 30 %
ZH dolgozat a vizsgaidőszakban – 50 %

Az értékelés módszere: Folyamatos évközi munka, az órákon való aktív részvétel – 20 %
Csoportos hallgatói prezentációk – 30 %
ZH dolgozat a vizsgaidőszakban – 50 %

Tananyag leírása: A rendezvények fogalma, csoportosítása, hatásai. A MICE elemei, azok jellemzői, előnyei és összefüggései.
1. szeminárium: Konferenciahelyszínek. A konferencia desztinációkkal szemben támasztott elvárások.
A MICE piaci szereplői: megrendelők, szervezők, szolgáltatók. A kongresszusi irodák kialakulása, szolgáltatásai. A Magyar Kongresszusi Iroda tevékenysége.
1. szeminárium: Konferenciahelyszínek. A konferencia desztinációkkal szemben támasztott elvárások.
Konkrét konferencia helyszín bemutatása – Borza Melinda, Budapest Congress & World Trade Center (Budapesti Kongresszusi Központ) megtekintése
2. szeminárium: Budapest Congress & World Trade Center (Budapesti Kongresszusi Központ) megtekintése
A fesztiválok csoportosítása. A fesztiválok és kulturális rendezvények jelentősége a turizmusban. A csoportfeladat megbeszélése.
2. szeminárium: Budapest Congress & World Trade Center (Budapesti Kongresszusi Központ) megtekintése (február 18.)
A statisztikai mutatók és szerepük a MICE-ban. Magyarország helye a nemzetközi konferencia piacon. A magyarországi MICE eredmények.
3. szeminárium: Csoportos hallgatói prezentációk.
Verseny a konferencia helyszín megnyeréséért.
A konferenciák pályázásának folyamata. A helyszínbejáró utak lényege és jellemzői
3. szeminárium: Csoportos hallgatói prezentációk.
Verseny a konferencia helyszín megnyeréséért.
A corporate piac jellemzői és tendenciái. Az üzleti utak és céges rendezvények. Az incentive utak. A kiállítások és vásárok.
4. szeminárium: Csoportos hallgatói prezentációk.
Verseny a konferencia helyszín megnyeréséért.
Rendezvényszervezés lebonyolítása. Konferencia programok összeállítása.
4. szeminárium: Csoportos hallgatói prezentációk.
Verseny a konferencia helyszín megnyeréséért.
A helyi, regionális és országos szintű kulturális, gasztronómiai fesztiválok és sport rendezvények szerepe a hazai desztinációk turizmusában.
Az „elfesztiválosodás” jelensége.
Kutatási módszerek az eseménymenedzsmentben.
5. szeminárium: Fesztivállátogatási szokások
A fesztiválok gazdasági hatása. Finanszírozás, állami támogatások és szponzoráció. A Magyar Fesztivál Szövetség tevékenysége.
5. szeminárium: Fesztivállátogatási szokások
Nemzetközi fesztiválok Magyarországon és a nagyvilágban. Fesztiválmenedzsment és környezettudatosság.
6. szeminárium: Esettanulmányok megvitatása – házi feladat: a kijelölt cikk/könyvfejezet elolvasása az órára
A fesztiválszervezés folyamata és kompetenciái.
6. szeminárium: Esettanulmányok megvitatása – házi feladat: a kijelölt cikk/könyvfejezet elolvasása az órára
Hazai fesztiválok elemzése – a csoportfeladat eredményeinek ismertetése és megvitatása
7. szeminárium: Hazai fesztiválok elemzése – a csoportfeladat eredményeinek ismertetése és megvitatása
Hazai fesztiválok elemzése – a csoportfeladat eredményeinek ismertetése és megvitatása
7. szeminárium: Hazai fesztiválok elemzése – a csoportfeladat eredményeinek ismertetése és megvitatása

Órarendi beosztás:  Előadás: BCE C 102, kedd 9:50-11:20
 Szeminárium: BCE C.557, kedd 11:40-13:10

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: Folyamatos évközi munka, az órákon való aktív részvétel – 20 %
Csoportos hallgatói prezentációk – 30 %

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Folyamatos évközi munka, az órákon való aktív részvétel – 20 %
Csoportos hallgatói prezentációk – 30 %

Szak neve: Turizmus és vendéglátás szak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Előadások anyaga.
  •   Faragó Hilda: Idegenforgalmi rendezvények és kongresszusok szervezése, 2007.
  •  Hunyadi Zsuzsa - Inkei Péter - Szabó János Zoltán: Fesztivál-világ. NKA kutatások 3. KultúrPont Iroda. Budapest, 2006. (kijelölt fejezetek)
  •  Fesztiválturizmus / szerk. Jászberényi Melinda, Zátori Anita, Ásványi Katalin ; [Alan Clarke et al.] [nyomtatott anyag], 2016 (Kereskedelem, Vendéglátás), kijelölt fejezetek

Ajánlott irodalom:

  • • Getz, Donald: Event Studies. Theory, Research and Policy for Planned Events. Elsevier, 2007.
  • • Kenéz András (szerk.): Menedzsment a kultúrában – esettanulmányok. Modern Üzleti Tudományok Főiskolája. Tatabánya, 2004.
  • • Richards, Greg – Palmer, Robert: Evetful Cities: Cultural Management and Urban Revitalisation. Elsevier. 2010
  • • Zachar Balázs - Dér Csaba Dezső: Új utak a művészeti menedzsmentben. Arts & Business Kiadó. Budapest, 2011.
Ajánlott irodalmak:
Donald Getz: Event Studies. Theory, Research and Policy for Planned Events. Elsevier, 2007.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kenéz András (szerk.): Menedzsment a kultúrában – esettanulmányok. Modern Üzleti Tudományok Főiskolája. Tatabánya, 2004
Greg Richards - Robert Palmer: Evetful Cities: Cultural Management and Urban Revitalisation. Elsevier. 2010
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Zachar Balázs - Dér Csaba Dezső: Új utak a művészeti menedzsmentben. Arts & Business Kiadó. Budapest, 2011.
Kötelező irodalmak:
Dr. Faragó Hilda: Idegenforgalmi rendezvények és kongresszusok szervezése (2007)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Hunyadi Zsuzsa - Inkei Péter - Szabó János Zoltán: Fesztivál - világ. NKA kutatások 3. KultúrPont Iroda. Budapest, 2006.
Fesztiválturizmus / szerk. Jászberényi Melinda, Zátori Anita, Ásványi Katalin ; [Alan Clarke et al.] [nyomtatott anyag], 2016 (Kereskedelem, Vendéglátás)

 
A tantárgy oktatói:

Ásványi Katalin, Molnár-Csomós Ilona Erzsébet

Utolsó módosítás: 2017-01-26 13:30:21

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2017/18/2Ásványi Katalin
G1Gyakorlat2017/18/2Ásványi Katalin
G2Gyakorlat2017/18/2Molnár-Csomós Ilona Erzsébet


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.