Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

Prince - Projektvezetési eljárás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2IR32LAK01S
A tantárgy megnevezése (magyarul): Prince - Projektvezetési eljárás
A tantárgy neve (angolul): Prince Project management methodology
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Kő Andrea

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a PRINCE2 projektirányítási módszertan elméleti alapjaival, főbb folyamataival és komponenseivel. Teljes körű képet kapnak a gyakorlatban is elterjedt, Magyarországon használatban levő, az ITB által ajánlott módszertanról. Foglalkozunk a PRINCE2 használatának előnyeivel, alkotóelemeivel. A tervezett témák között szerepelnek a módszertan irányítási eljárásai, a szervezetre vonatkozó összefüggések, a tervezés és a becslés kérdései, az ellenőrzés eljárásai, a minőségbiztosítási ismeretek, a projektdokumentációval kapcsolatos követelmények. Az elméleti megközelítésen túl esettanulmányokon, gyakorlati példákon keresztül alkalmazzák a hallgatók a tanultakat. A tárgy elsődleges célja, hogy a hallgatókat képessé tegye a módszertan eredményes használatára a gyakorlatban.

Évközi tanulmányi követelmények: A gyakorlatokon kiadott egyéni feladatok megoldása.

Vizsgakövetelmény: A hallgatók féléves teljesítményükre vizsgajegyet kapnak. A vizsgajegy az alábbi feladatokra kapott részpontszámok összegéből adódik:
1. Egyéni teljesítmény alapján
1a) az elméleti alapokból zárthelyi dolgozatot kell írni (30 tesztkérdés és két esszé kérdés 90 perc alatt), melynek eredménye alapján legfeljebb 50% szerezhető.
2. Csoportos és egyéni munka alapján az órán beadandó feladatok

Az értékelés módszere: A jegy elérésének ponthatárai
48-60% elégséges
61-73% közepes
74-86% jó
87%- jeles

Tananyag leírása: PRINCE2 komponensek és sajátosságok
Alapfogalmak a PRINCE2-ben
A PRINCE2 folyamatai és komponensei
A projektszervezet kialakítása
Tervezés
Módosításkövetés és konfigurációkezelés
Kockázatkezelés
Minőségbiztosítás
Business case
Irányítás
RiskIT, ValIT

Órarendi beosztás: 2+2

Kompetencia leírása: A hallgatók a tárgy elvégzése után képesek lesznek a PRINCE2 és a kapcsolódó szabványok szerinti projektmenedzsment feladatok elvégzésére.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A gyakorlatokon kiadott egyéni feladatok ellenőrzése.

Szak neve: Projektmenedzsment, KTI

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • 1. A órai előadások és segédanyagok (amelyek elektronikusan elérhetőek lesznek a CooSpace rendszeren keresztül)
  • 2. Colin Bentley: PRINCE2: A Practical Handbook, 3.ed. 2010, Project Management Institute: Projektmenedzsment útmutató (PMBOK Guide), Akadémiai Kiadó, Budapest

Ajánlott irodalom:

  • 1. Andy Murrey, Nigel Bennett, John Edmond, Bob Patterson, Sue Taylor, Graham Williams (2009). Managing Successful Projects with PRINCE2, OGC, London
  • 2. MTA Információtechnológiai Alapítvány: Bevezetés a PRINCE projektirányítási módszertanba, (http://www.mtaita.hu/hu/Publikaciok/PRINCEMASTER.pdf)
  • 3. James Cadle, Donald Yeates: Project Management for Information Systems, Pearson Education Limited, Essex, ISBN: 0273651455, 2001 James Cadle, Donald Yeates: Project Management for Information Systems, Pearson Education Limited, Essex, ISBN: 0273651455, 2001
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.