Március - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2IR32NAK03M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Health Informatics
A tantárgy neve (angolul):Health Informatics
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:angol
Előtanulmányi kötelezettségek:--
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Számítástudományi Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Fodor Szabina Eszter

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Az informatika egyre nagyobb szerepet játszik az egészségügyben. A betegellátás szervezése, a betegek adatainak tárolása és feldolgozása, az egyre komplexebb diagnosztikai, képalkotó eljárások használata, az evidencia alapú és a személyre szabott gyógyítás, az otthoni körülmények közötti ápolás, a páciensek folyamatos monitorozása és az adatok értékelése, a távdiagnosztika, a gyógyszerezés optimalizálása, elképzelhetetlen modern infokommunikációs rendszerek használata nélkül.
A tantárgy folyamán a hallgatók felhasználói szinten megismerik az egészségügyi informatika – eHealth – területén használatos rendszerek funkcionális működését és alkalmazását
Bemutatjuk a hazai Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) funkcióit és működését, a nemzetközi elektronikus adattárolási szabványokat.
Ismertetjük az egészségügyben és egészségbiztosításban igen fontos adatvédelmi elveket és szabályokat.

A fenntarthatóság szempontjai:
Az informatikai eszközök igen jelentős mennyiségű energiát fogyasztanak. Az elméleti részben kitérünk arra, hogy milyen okos szoftver eszközökkel tudjuk mérsékelni az adatközpontokban felhasznált energiát, csökkentve ezzel az üzemeltetés költségeit, ugyanakkor hozzájárulva a fenntartható üzemeltetéshez.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Alaposan ismeri az egészségpolitikai célok elérését szolgáló fejlesztéseket, a szolgáltatások kínálatát, a szolgáltatások minőségét befolyásoló eszköztárat, valamint alkalmazásának feltételeit és korlátait.


Képesség:
Képes az egészségügyi rendszerek teljesítményének értékelésére, folyamatainak, lehetséges jövőbeli alternatíváinak társadalmi, gazdasági és nemzetközi összefüggéseikben történő elemzésére. Képes az egészségügyi ellátás mezo-szintű rendszerei teljesítményének, problémáinak sokoldalú, interdiszciplináris megközelítésére, elemzésére, döntési alternatívák kidolgozására, hatástanulmányok készítésére.


Attitűd:
A minőségi munkavégzés érdekében problémaérzékeny, proaktív magatartást tanúsít, projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: