Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium BSc

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2IR32NAK14B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium BSc
A tantárgy neve (angolul): Thesis Work
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félévben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Vas Réka Franciska

A tantárgy szakmai tartalma: A diplomamunka témájának kiválasztása, szakdolgozatírás folyamatának megismerése, felkészülés egyéni téma kidolgozására, forrásfeldolgozásra, témavázlat kidolgozására konzulensi segítséggel, a választott témákból kiselőadások tartása, témaáttekintő dolgozat készítése.

Évközi tanulmányi követelmények: Téma egyeztetése, beadandó feladatok elkészítése, kiselőadások megtartása, dolgozat-vázlat készítés, témaáttekintő fejezet kidolgozása.
Részleteiben ez a következőket foglalja magába:
1. Forrásfeldolgozás (10 pont)
2. Témavázlat (10 pont)
3. Irodalomjegyzék összeállítása (10 pont)
4. Saját téma prezentálása (10 pont)
5. Hivatkozások ismeretének számonkérése (Max. 10 pont. Az elfogadás feltétele, hogy min. 60%-ot el kell érni a teszten. A tesztet maximum 3 alkalommal lehet megírni. Amennyiben 3. alkalommal sem éri el a min. 60%-ot a tárgyból elégtelent kap.)
6. Témaáttekintő dolgozat (minimum 2500 szó - 50 pont)

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: A témamegjelölés, a vázlat és a kiselőadások értékelése, a feldolgozott irodalom és a beadott fejezet értékelése.

Tananyag leírása: A témaválasztástól függően változó.

Órarendi beosztás: Egyéni konzultáció és heti rendszerességgel szemináriumi munka.

Kompetencia leírása: A témában való széleskörű áttekintés képességének megszerzése, összefüggések feltárása. A témához kapcsolódó irodalom kutatása és feldolgozása.

Félévközi ellenőrzések: A téma feldolgozása, vázlat és kiselőadás elkészítése, házidolgozat készítése. Formai követelmények a TVSZ G-kari mellékletében.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A téma feldolgozása, vázlat és kiselőadás elkészítése, témaáttekintő dolgozat készítése.

Szak neve: Gazdaságinformatika BSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Témakör szerint egyénileg.

Ajánlott irodalom:

  • Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, 2005
Ajánlott irodalmak:
Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, 2005
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Témakör szerint egyénileg.

 
A tantárgy oktatói:

Veress József

Utolsó módosítás: 2018-02-05 21:40:09

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/1Veress József


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.