Január - 2018
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium BSc

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2IR32NAK14B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium BSc
A tantárgy neve (angolul): Thesis Work
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félévben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Vas Réka Franciska

A tantárgy szakmai tartalma: A diplomamunka lehetséges témaköreinek megbeszélése, az egyes témákból kiselőadások tartása, egyéni téma kidolgozására felkészülés, irodalomfeldolgozás, vázlat elkészítése konzulensi segítséggel.

Évközi tanulmányi követelmények: Téma egyeztetés, beadandó feladatok elkészítése, kiselőadások megtartása, dolgozat-vázlat készítés, egy fejezet kidolgozása.
Részleteiben ez a következőket foglalja magába:
1. Forrásfeldolgozás (10 pont)
2. Témavázlat (10 pont)
3. Irodalomjegyzék összeállítása (10 pont)
4. Saját téma prezentálása (10 pont)
5. Hivatkozások számonkérése (10 pont, amennyiben min. 60%-ot elért a teszten. A tesztet maximum 3 alkalommal lehet megírni. Amennyiben 3. alkalommal sem éri el a min. 60%-ot a tárgyból elégtelent kap.)
6. Témaáttekintő dolgozat (minimum 2500 szó - 50 pont)

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: A témamegjelölés, a vázlat és a kiselőadások értékelése, a feldolgozott irodalom és a beadott fejezet értékelése

Tananyag leírása: A témaválasztástól függően

Órarendi beosztás: Egyéni konzultáció és heti rendszerességgel csoportos megbeszélések.

Kompetencia leírása: A témában való széleskörű áttekintés képességének megszerzése, összefüggések feltárása. A témához kapcsolódó irodalom kutatása és feldolgozása

Félévközi ellenőrzések: A téma feldolgozása, vázlat és kiselőadás elkészítése, házidolgozat készítése. Formai követelmények a TVSZ G-kari mellékletében.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A téma feldolgozása, vázlat és kiselőadás elkészítése, házidolgozat készítése.

Szak neve: Gazdaságinformatika BSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Témakör szerint egyénileg.

Ajánlott irodalom:

  • Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, 2005
Ajánlott irodalmak:
Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, 2005
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Témakör szerint egyénileg.

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Vas Réka Franciska, Dr. Fodor Szabina Eszter, Varga Krisztián, Dr. Lovrics László, Dr. Duma László, Veress József, Dr. Balogh Zsolt György

Utolsó módosítás: 2017-05-09 11:33:49

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G1Gyakorlat2017/18/2Dr. Vas Réka Franciska
G7Gyakorlat2017/18/2Dr. Fodor Szabina Eszter
G6Gyakorlat2017/18/2Varga Krisztián
G5Gyakorlat2017/18/2Dr. Lovrics László
G2Gyakorlat2017/18/2Dr. Duma László
G4Gyakorlat2017/18/2Veress József
G8Gyakorlat2017/18/2Dr. Balogh Zsolt György
G3Gyakorlat2017/18/2Veress József


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.