Március - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2IR32NAK14B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Szakszeminárium BSc
A tantárgy neve (angolul):Thesis Work
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+4
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félévben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Vas Réka Franciska

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A diplomamunka témájának kiválasztása, szakdolgozatírás folyamatának megismerése, felkészülés egyéni téma kidolgozására, témavázlat kidolgozására, forrásfeldolgozásra, a választott témából előadás tartására, témaáttekintő dolgozat készítésére.

A fenntarthatóság szempontjai:
Az alábbi fenntarthatósági célok közül legalább az egyik cél technológiai, szabályozási aspektusait vizsgálni kell a szakdolgozat kereteiben:
"Lehetővé kell tenni a befogadó, igazságos és minőségi oktatást, valamint az egész életen át tartó tanulást mindenki számára."
"Fontos a rugalmas infrastruktúra kiépítése, az átfogó és fenntartható iparosodás támogatása, valamint az innováció előmozdítása."
"A városok és az emberi települések befogadó, biztonságos, és fenntarthatóvá tétele."
"Biztosítani kell a fenntartható fogyasztási és termelési szokásokat."


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A képzés során szerzett elméleti ismeretek felhasználási lehetőségeinke bemutatása.
Rendelkezik a szükséges módszertani tudással.
Ismeri a Harvard hivatkozási rendszer szabályait és elvárásait.


Képesség:
A képzés során szerzett elméleti ismeretek elemzése, összehasonlítása, szintetizálása.
A témában való széleskörű áttekintés képességének megszerzése, összefüggések feltárása.
Önálló forráskeresésében és feldolgozásban való jártasság demonstrálása.
Gyakorlati probléma elemzésének elvégzése.


Attitűd:
Megszerzett tudás bővítése iránti igény.
Kritikus gondolkodás megjelenése mind az elméleti háttér, mind a gyakorlati problémák feldolgozása során.
Önkritikus saját munkájával szemben.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: