November - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 25 26
27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Személyügyi informatika

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2IR32NAK15B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Személyügyi informatika
A tantárgy neve (angolul): Personnel Informatics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: 
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Gábor András

A tantárgy szakmai tartalma: 

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: 

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Gábor András, Varga Krisztián

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2017/18/1Dr. Gábor András, Varga Krisztián
G4Gyakorlat2017/18/1
G2Gyakorlat2017/18/1Varga Krisztián
G1Gyakorlat2017/18/1Varga Krisztián
G3Gyakorlat2017/18/1Varga Krisztián


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.