Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Cases on Business-IT Management

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2IR32NAV02B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Cases on Business-IT Management
A tantárgy neve (angolul): Cases on Business-IT Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félévben évente
Az oktatás nyelve: angol és magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Angol nyelvtudás, Vállalatgazdaságtan, gazdaságinformatikus hallgatóknak: Információmenedzsment
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Fehér Péter

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgyat a legalább 5. szemeszterükben járó BSc-s hallgatóknak indítjuk. A tárgy célja kettős:
- Megismertetni a hallgatókat a komplex problémák elemzési és megoldási módszertanával, koncentrálva az ICT iparágak kihívásaira (pl. Apple, Samsung, Google, Facebook, LinkedIn), startup-okra (pl. ustream, prezi, logmein), illetve az informatika üzleti célú felhasználására.
- Megismertetni a hallgatókat a problémamegoldások színvonalas prezentálási megoldásaival.
A kurzus részben angol nyelven fut, a háttéranyagok és megoldandó esetek szinte kivétel nélkül angol nyelven érhetőek el. Az esetek témájukban ötvözik az üzleti kihívásokat, és az azokra adott informatikai válaszokat.

A tárgy kereteiben adunk teret az APEX Corvinus esettanulmány versenynek is.
Részletek:
https://www.facebook.com/corvinusBizIT

Tárgy oktatói: Fehér Péter, Varga Krisztián

Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatóknak az egyes eseteket és más órai feladatokat 3 fős csoportokban kell megoldaniuk, ahol elvárás, hogy a csapattagok közül legalább egy gazdaságinformatika szakos hallgató legyen.
A hallgatók hétről-hétre kapnak otthon feldolgozandó feladatokat, melyek megoldása intenzív csapatmunkát igényel. Az esettanulmányok jelentős része témájában is évről-évre változik, követve az informatikai világ aktuális történéseit és kihívásait. Tipikus esettémák: facebook, apple, információbiztonság, outsourcing/cloud computing, online marketing, IT organisation, IT portfolio management
A szemináriumi megjelenés kötelező. Minden egyéb kérdésben a TVSZ vonatkozó fejezetei az irányadóak.

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: Esettanulmányok nehézségétől függően:
Esettanulmány megoldás: 40%
Esettanulmány prezentáció: 40% (megoldás alapján)
Órai aktivitás: 20%

Tananyag leírása: Főbb területek:
Introduction overview
How to analyse cases studies? Analysis frameworks.
How you present your solution? Presentation case.
How to analyse and present data? Data analysis case.
Demonstrative short case
Long cases (for multiple times)

Órarendi beosztás: neptun szerint
A tárgyra 3 fős csapatok jelentkezhetnek.
Túljelentkezés esetén a tárgyra való bekerülés előzetesen kiadott esettanulmány csoportos megoldása alapján történik.

Kompetencia leírása: A hallgatók képessé válnak a komplex gazdaságinformatikai problémák értelmezésére, elemzésére és megoldására. A hallgatók megoldási javaslataikat képesek minőségi prezentációban bemutatni.

Félévközi ellenőrzések: A hallgatók teljesítménye a kiadott feladatok és esetek megoldásán , valamint előadásán kerül lemérésre.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Kiadott esettanulmányok, gondolkoztató feladatok, coospace szerint
http://coo.uni-corvinus.hu

Szak neve: Gazdálkodási kar szakjai

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Az esettanulmányok témájához kapcsolódó szakcikkek, elektronikusan elérhetőek: http://coo.uni-corvinus.hu

Ajánlott irodalom:

  • William Ellet (2007) The Case Study Handbook, Harvard Business School Press, Boston – selected chapters
  • Nancy Duarte(2008) Slide:ology, O'ReillyMedia
  • Zelazny, G (2000) Say it with presentations, McGraw-Hill
Ajánlott irodalmak:
William Ellet (2007) The Case Study Handbook, Harvard Business School Press, Boston - selected chapters
Nancy Duarte(2008) Slide:ology, O`ReillyMedia
Zelazny, G (2000)Sayitwithpresentations, McGraw-Hill
Kötelező irodalmak:
Az esettanulmányok témájához kapcsolódó szakcikkek, elektronikusan elérhetőek:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.