Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Társadalomtudományos felhasználói szoftverek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2IR32NAV02M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Társadalomtudományos felhasználói szoftverek
A tantárgy neve (angolul): Social Science Applications
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): heti 2+2 óra
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente egyszer, őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Racskó Péter

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy a társadalomtudományos területen már létező felhasználói szoftverekbe nyújt betekintést, amelyek ma nem képezik az egyetemi képzés tárgyát, a következő területeken: adatkezelés, kvantitatív módszerek, kapcsolatháló-elemzés, szimuláció, kvalitatív módszerek, tartalom menedzsment.
Társadalomtudományos területeken nagyon sok alkalmazott szoftver létezik, amelyek mind segítik valamilyen formában a kutatók munkáját. A kurzus keretében nem cél, hogy a szoftvereket a maga teljes mélységében oktassunk. A tantárgy célja, hogy átadja a társadalomtudományos kutatások különböző irányainak alapvető módszertani és elméleti megfontolásait (előadás keretében), illetve felvértezze a hallgatókat a felhasználói szoftverek önálló kitapasztalásának képességével (géptermi gyakorlat és kötelező házi feladat kombinációja révén).

Évközi tanulmányi követelmények: Előadás és szeminárium látogatása (kötelező). Óráról órára házi feladat készítés. A Kvalitatív blokk módszereit, szoftvereit a Szociológia MA hallgatók a II. évfolyamon tanulják. Emiatt a szociológia MA hallgatók felmentést kapnak a kvalitatív blokk óráinak látogatása alól, és ahhoz kapcsolódóan nem nyújthatnak be házi feladatot."

Vizsgakövetelmény: A félév során elsajátított szoftverek alapszintű felhasználói ismerete.
MEGAJÁNLOTT JEGY
A hallgatók az óralátogatás és a házi feladatok alapján megajánlott jegyet kapnak.
Aki megelégszik a megajánlott jeggyel, annak nem kell vizsgát tennie.
Házi feladatot minden órára kell írni, annak színvonalát az előadó értékeli (megfelelt/nem felelt meg)
9 tanórán való részvétel + házi feladat – elégséges,
10 – közepes
11 – jó
12 vagy annál több jeles megajánlott jegyhez elegendő, ha minden házi feladat „megfelelt”.

Választható órai feladatként a hallgató egy további felhasználó szoftver bemutatását vállalhatja, a félév utolsó óráján. A bemutatás szóban (gépteremben) 10 perc, írásban 2 oldal terjedelmű, és egy jegyet javít a félév végi szemináriumi jegyen.


VIZSGA
A vizsga írásbeli, géptermi.
Elégtelen megajánlott jegy nem javítható.
A vizsgázóknak, meghatározott időkeretekben hat szoftver felhasználói ismeretéről kell bizonyságot tenniük.
Egy jegy javításához két szoftver alapszintű ismeretét kell igazolni, egy viszonylag rövid időkeretben elvégzett feladat elvégzésével.
A hallgató eldöntheti, hogy hány feladatot kíván megoldani.
Pl. amennyiben csak egy jegyet szeretne a hallgató javítani, akkor csak két szoftver ismeretéből kell a vizsgán beszámolnia.

Az értékelés módszere: ld. vizsgakövetelmények
A Kvalitatív blokk módszereit, szoftvereit a Szociológia MA hallgatók a II. évfolyamon tanulják. Emiatt a szociológia MA hallgatók felmentést kapnak a kvalitatív blokk óráinak látogatása alól, és ahhoz kapcsolódóan nem nyújthatnak be házi feladatot."

Tananyag leírása: 01. Adatfelvétel tervezés, adattípusok és hibatípusok.
Előadás, Letenyei László: Társadalomtudományos kutatási irányok. Diszciplináris határok (szociológia, antropológia, politikatudomány, közgazdaságtan, urbanisztika) és interdiszciplináris kutatási irányok (kapcsolatháló, szimuláció, online kutatás, mentális térkép stb.)
Gyakorlat, Racskó Péter: Adattípusok, mérési skálák, hibavizsgálat, adatátvitel.

02.Előadás, Letenyei László: Rugalmas kérdőívezés
Gyakorlat, Letenyei László: a féléves tematika átbeszélése, az egyes szoftverek elérhetősége.

03. Előadás/gyakorlat Racskó Péter: Az R programozási nyelv
Házi feladat: Egy egyszerű R program készítése és futtatása

04. Hiányzó adatok jelentősége és kezelése SPSS-ben és R-ben előadás és gyakorlat
Házi feladat: Adategyüttes vizsgálata

05. Szoftver tervezés Racskó Péter előadás és gyakorlat
Házi feladat: Szoftver terv készítése

06. Mentális térképezés
Előadás, Letenyei László: Mentális térképezés
Gyakorlat, Letenyei László: Mental Map Editor 1.5., MMAP 2.0 projekt


07. Kapcsolatháló elemzés
Előadás, Letenyei László: Kapcsolatháló elemzés
Gyakorlat, Letenyei László, Feleky Gábor, Kónya Hanna: UciNet, EgoNet, Pajek

08. Előadás, Vicsek Lilla: Online fókuszcsoport (gyakorlatok, kísérletek, lehetőségek)
Gyakorlat, Rab Árpád: Online fókuszcsoport egy virtuális környezetben


09. Számítógéppel támogatott adatfelvétel
Előadás, Pintér Róbert: CAWI (Computer Assisted Web Interview)
Gyakorlat, Rácz Attila, KSH: Csökkenőmintás mintavétel számítógépes támogatása, Data Entry, CAPI, CATI.


10. A mobiltelefon, mint kutatási eszköz
Előadás, Pintér Róbert: Kvalitatív és kvantitatív kutatások mobil applikációkkal
Gyakorlat, Pintér Róbert: Kutatás-tervezés mobil eszközökre

11. Ágens-alapú szimuláció
Előadás, Takács Károly: Ágens-alapú szimuláció (gyakorlatok, kísérletek, lehetőségek)
Gyakorlat, Takács Károly: NetLogo


12- Tartalomelemzés
Előadás, Pál Judit/Bauer Zsófia: Tartalom-elemzés
Gyakorlat, Pál Judit/Bauer Zsófia: Tartalom-elemző szoftverek.


13. Szoftvertesztelés Czifra Sándor gyakorlat (MM fejlesztés)

14. Czomba Albert előadás és gyakorlat

15. A félév értékelése
Gyakorlat, Letenyei László: a félév közös értékelése, hallgatói vélemények feltárása
Gyakorlat, Letenyei László: további felhasználói szoftverek hallgatói bemutatása
(választható feladat)

Órarendi beosztás: ld. tananyag leírása

Kompetencia leírása: A hallgató
- legyen képes felismerni, hogy egy felhasználói szoftvert milyen célokra alkottak meg,
- eldönteni, hogy az ő munkáját az adott szoftver hatékonyan segítheti-e, és
- szerezzen gyakorlatot az ismeretlen szoftverek önálló felhasználásában, kitapasztalásában.

Félévközi ellenőrzések: A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 12 db házi feladat elkészítése ld. vizsgakövetelmények

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: ld. vizsgakövetelmények

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • A Moodle-ba feltöltött anyagok

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.