Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

Vállalati gazdálkodás támogatása SAP nagyvállalati megoldással

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2IR32NAV03B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Vállalati gazdálkodás támogatása SAP nagyvállalati megoldással
A tantárgy neve (angolul): SAP Support in Corporate Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 28
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Borbásné Szabó Ildikó

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtani a vállalati gazdálkodás üzleti folyamatainak az SAP integrált vállalatirányítási rendszerrel való támogatására.
A számviteli modulok segítségével a vállalatok az összes teljesítményre vonatkozó információt egy olyan környezetben felügyelhetik és ellenőrizhetik, ami teljesen integrált a vállalat valamennyi operatív műveletével. Az SAP pénzügyi moduljai olyan konzisztens, egyeztetett és ellenőrizhető beszámolókat készítenek, amelyek a törvény által előírt beszámolási kötelezettséghez, a vezetőség támogatására és elemző alkalmazásokban történő felhasználásra egyaránt használhatók, valamint segítségükkel a vállalat nyomon követheti nyereségességét.
A logisztikai modulok jelentős segítséget jelentenek a logisztikai folyamatok optimalizálásában.

Évközi tanulmányi követelmények: Gyakorlati feladatok elvégzése hétről - hétre, illetve két teszt megírása

Vizsgakövetelmény: A tárgy gyakorlati jeggyel zárul.

Az értékelés módszere: A kurzus során megszerezhető pontok 50%-a a gyakorlati feladatok megoldásával (min. 25%-ot el kell érni az elégtelentől különböző jegyhez az 50%-ból), míg további 50% elméleti beszámoló/vizsga megírásával szerezhető meg (minimum 25%-ot el kell érni az elégtelentől különböző jegyhez a 50%-ból). A gyakorlatokon való részvétel és folyamatos munka a tárgy teljesítésének feltétele. Hiányozni a szemináriumok 25%-ról lehet. A szemináriumi feladatok más módon nem teljesíthetőek (TVSZ 21§ / 5 pont). Hiányozni a szemináriumok 25%-ról lehet.Nagyobb mértékű hiányzás esetében - amely nem haladja meg a TVSZ. átlal meghatározott mértéket -, a hallgató elégtelen osztályzatot szerez, melyet javító vizsgával módosíthat. A tanszék biztosítja, hogy a közepes szint a javítóvizsgán elérhető legyen, azaz az elérhető legjobb eredmény a közepes (70% értékben).

Értékelés (%-ban)

Elégtelen: 0 - 50
Elégséges: 51 - 62
Közepes: 63 - 75
Jó: 76 - 88
Jeles: 89 – 100

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 1. hét Bevezetés az ERP rendszerek és az SAP témakörébe, Esettanulmány
2. hét Navigálás az SAP rendszerben
3. hét SAP FI I.: Főkönyvi ismeretek
4. hét SAP FI II.: Szállítók
5. hét SAP FI III.: Vevők
6. hét SAP FI: Gyakorlás
7. hét SAP MM I.: Logisztikai megrendelési folyamat beszerzési igénnyel (első rész)
8. hét SAP MM II.: Logisztikai megrendelési folyamat beszerzési igénnyel (második rész)
9. hét Őszi szünet
10. hét SAP CO I.: Költséghelyek és költségnemek törzsadatai, tervezés a kontrollingban (első rész)
11. hét SAP CO II.: Tervezés a kontrollingban (második rész), költséghelyek és költségnemek riportjai
12. hét SAP CO III.: Tervezés a kontrollingban (harmadik rész), költségek szétosztása
13. hét Összefoglalás, vizsgafelkészülés
14. hét Szemináriumi vizsga

Kompetencia leírása: A tantárgy tematikájának összeállítása során feltételezzük, hogy a hallgatók rendel-
keznek az alapvető gazdasági, számviteli és vállalat-gazdaságtani ismeretekkel, s motiváltnak
érzik magukat ezen ismeretek gyakorlati hasznosításának kiszélesítése irányában.

Félévközi ellenőrzések: A gyakorlatotokon megoldott feladatokon kívül két teszt, valamint egy zárthelyi megírására kerül sor.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Gyakorlati feladatok elvégzése hétről - hétre.

Szak neve: Legalább II. éves BA szak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Ternai, Katalin (2007): Vállalatirányítás Integrált rendszerrel, Üzleti informatika, pp. 55 -77, ISBN 978 963 9698 19 2, Aula Kiadó, Budapest.

Ajánlott irodalom:

  • ERP rendszerek Magyarországon a 21. században, szerk.: Hetyei József, ComputerBooks kiadó, Budapest, 2004
  • Vezetői döntéstámogató és elektronikus üzleti megoldások Magyarországon, szerk.: Hetyei József, ComputerBooks kft, 2001
  • Homonnay Gábor: Alkalmazási rendszerek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003
  • Turban, E.; McLean, E.; Wetherbe, J.: Information Technology for Management, John Wiley & Sons, 1999 (ISBN 0-471-17898-5)
Ajánlott irodalmak:
Ternai, Katalin (2007): Vállalatirányítás Integrált rendszerrel, In: Üzleti informatika, pp. 55 -77, ISBN 978 963 9698 19 2, Aula Kiadó, Budapest.
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library
ERP rendszerek Magyarországon a 21. században, szerk.: Hetyei József, ComputerBooks kiadó, Budapest, 2004
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library
Vezetői döntéstámogató és elektronikus üzleti megoldások Magyarországon, szerk.: Hetyei József, ComputerBooks kft, 2001
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library
Homonnay Gábor: Alkalmazási rendszerek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library
Turban, E.; McLean, E.; Wetherbe, J.: Information Technology for Management, John Wiley & Sons, 1999 (ISBN 0-471-17898-5)
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Borbásné Szabó Ildikó, Ternai Katalin

Utolsó módosítás: 2017-09-06 19:59:11

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G1Gyakorlat2018/19/1Borbásné Szabó Ildikó
G2Gyakorlat2018/19/1Ternai Katalin


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.