Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

IT stratégia és menedzsment

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2IR32NBV01M
A tantárgy megnevezése (magyarul): IT stratégia és menedzsment
A tantárgy neve (angolul): IT Strategy and Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Gábor András

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy megismerteti a hallgatókat az informatikai menedzsment egyik kulcsterületének, az informatikával kapcsolatos hosszú távú tervezésnek és az informatikával kapcsolatos stratégiai tervezésnek a fontosabb vonatkozásaival. Az IT stratégiai szerepe, az informatikai stratégia fejlesztésének legfontosabb feladatai, eszközei, módszerei kerülnek bemutatásra.
A tárgy nagy hangsúlyt helyez a stratégiai tervezés módszerei mellett a Vállalati Architektúra Menedzsment módszereinek bemutatására, elsősorban a TOGAF módszertan megismertetésén keresztül.

Évközi tanulmányi követelmények: Az eLearning rendszerben kiadott feladatok határidőre való megoldása szükséges.

Vizsgakövetelmény: Írásbeli vizsga az elméleti részből (min 50%-ot meg kell szerezni az elérhető pontszámból).

Az értékelés módszere: A hallgatók féléves teljesítményének értékelése az előadásokhoz és a jegyzethez kapcsolódó elméleti írásbeli vizsga eredménye (max. 40p), és a félév során a gyakorlatokon végzett munka és a kiadott feladatok megoldása alapján kapott (max. 60p) pontszámok összege alapján történik.
Stratégiatervezési beszámoló (30%) +Architektúra modellek, esettanulmány beadandók (30%) + Elméleti vizsga (40%)

Tananyag leírása: Elsősorban elektronikus formában rendelkezésre bocsátott tananyagok alkotják a felkészülés alapját.

Órarendi beosztás: Heti 1 előadás és 1 szeminárium, a gyakorlat IT stratégiatervezési feladat és EAM modellezési feladat elvégzésével teljesíthető.

Kompetencia leírása: Informatikai stratégia tervezése
Informatikai beruházások értékelése
IT projektmenedzsment alapismeretek
Vállalati architektúra modellek létrehozása, elemzése

Félévközi ellenőrzések: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A tárgy teljesítéséhez alapkövetelmény a szemináriumi munka során folyamatos hallgatói részvétel, az egyéni és csoportos feladatmegoldás.

Szak neve: Gazdaságinformatika MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Edward, C.; Ward, J.; Bytheway, A. (1999): Az információs rendszerek alapjai. Panem - Prentice Hall,Budapest
  • http://www.panem.hu/kozgazdasagtan-penzugy/gazdasagi-ismeretek-menedzsment/az-informacios-rendszerek-alapjai?vmcchk=1
  • (A könyvtárban is megtalálható)

Ajánlott irodalom:

  • Gábor András (szerk.): Válogatott fejezetek az információmenedzsment témaköréből (jegyzet) (Aula, 2000)
  • dr. Kiss József, Szabó Zoltán, Informatikai stratégia tervezése, in: Gábor András (szerk.) „Információmenedzsment”, Aula Kiadó, 1997, pp. 581 - 684
  • 10. MTA Információtechnológiai Alapítvány, Az informatikai stratégia irányításának irányelvei, 1993, http://www.itb.hu/ajanlasok/a2/, Miniszterelnöki Hivatal, Informatikai Koordinációs Iroda , Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlásai
  • MTA Információtechnológiai Alapítvány, Informatikai stratégiai tervezés a gyakorlatban, 1993, http://www.itb.hu/ajanlasok/a3/, Miniszterelnöki Hivatal, Informatikai Koordinációs Iroda , Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlásai
  • Sokszorosított cikkek, elektronikus dokumentumok.
Ajánlott irodalmak:
Gábor András (szerk.): Válogatott fejezetek az információmenedzsment témaköréből (jegyzet) (Aula, 2000)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
dr. Kiss József, Szabó Zoltán, Informatikai stratégia tervezése, in: Gábor András (szerk.) ``Információmenedzsment``, Aula Kiadó, 1997, pp. 581 - 684
Megtalálható a Központi Könyvtárban
MTA Információtechnológiai Alapítvány, Az informatikai stratégia irányításának irányelvei, 1993, ***URL*** Miniszterelnöki Hivatal, Informatikai Koordinációs Iroda , Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlásai
MTA Információtechnológiai Alapítvány, Informatikai stratégiai tervezés a gyakorlatban, 1993, ***URL*** Miniszterelnöki Hivatal, Informatikai Koordinációs Iroda , Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlásai
Sokszorosított cikkek, elektronikus dokumentumok.
Kötelező irodalmak:
Edward, C.; Ward, J.; Bytheway, A. (1999): Az információs rendszerek alapjai. Panem - Prentice Hall,Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
(A könyvtárban is megtalálható)

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Klimkó Gábor György, Dr. Gábor András, Dr. Őri Dóra

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/1Dr. Klimkó Gábor György, Dr. Gábor András
GGyakorlat2018/19/1Dr. Őri Dóra


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.