Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

ERP rendszerek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2IR32NDK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul): ERP rendszerek
A tantárgy neve (angolul): Enterprise Resource Planning Systems
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): Előadás + szeminárium
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: alapvető gazdaságinformatikai (folyamat menedzsment, szoftver fejlesz- tés, ,…) ismeretek
A tantárgy típusa: MSC II. évf.
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Ternai Katalin

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja átfogó, elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtani az ERP II.,
azaz 2. generációs integrált keretrendszerek legfontosabb technológiai és
módszertani komponenseiről.
A hallgatók megismerik és gyakorolják az üzleti szakértő/modellező, fejlesztő,
integrációs szakember tevékenységeit. A kurzus során modellezik a vállalat
architektúráját és üzleti modelljeit, majd meghatározzák a támogató informatikai
környezetet, kiválasztják a szükséges funkciókat, tranzakciókat, illetve a
fejlesztendő szolgáltatásokat, végül elkészítik folyamatukra a futtatható kompozit
alkalmazást. A kurzus során bemutatók segítik a hallgatókat a szükséges ismeretek elsajátításához. A kurzus az elvégzett munka, azaz működő, alkalmazások
prezentálásával zárul.

Évközi tanulmányi követelmények: aktív részvétel, feladatok elvégzése.

Vizsgakövetelmény: Vizsgafeladat megvalósítása

Az értékelés módszere: A kurzus során elvégzett munka, vizsgafeladat megvalósítása alapján.

Tananyag leírása: Ternai, Katalin (2007): Vállalatirányítás Integrált rendszerrel, Üzleti informatika, pp. 55 -77, ISBN 978 963 9698 19 2, Aula Kiadó, Budapest.
Ternai Katalin (2009): Az ERP rendszerek metamorfózisa Phd.

Elektronikus tananyagok és prezentációk.


Órarendi beosztás: 1. - 2. hét ARIS módszertan és eszköztár.

3. - 4. hét Modellezési gyakorlat ARIS-ban.

5. - 6. hét ARIS gyakorlat; Vizsgafeladat.

7. - 8. hét SOA, ESB .Webmethods eszköztár megismerése.

9. - 10. hét Alkalmazás (Workflow) telepítése, futtatása.

11. - 12. hét Folyamat monitorozás.

13. - 14. hét Elkészült alkalmazások prezentálása.

Kompetencia leírása: A tantárgy tematikájának összeállítása során feltételezzük, hogy a hallgatók rendel-
keznek az alapvető gazdaságinformatikai (folyamat menedzsment, szoftverfejlesz-
tés,ERP,…) ismeretekkel, s motiváltnak érzik magukat ezen ismeretek gyakorlati hasznosításának kiszélesítése irányában.

Félévközi ellenőrzések: folyamatos

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Vizsgafeladat.

Szak neve: Gazdaságinformatika

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Ternai, Katalin (2007): Vállalatirányítás Integrált rendszerrel, Üzleti informatika, pp. 55 -77, ISBN 978 963 9698 19 2, Aula Kiadó, Budapest.
  • Elektronikus anyagok és prezentációk.

Ajánlott irodalom:

  • Ternai Katalin (2009): Az ERP rendszerek metamorfózisa Phd.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Ternai, Katalin (2007): Vállalatirányítás Integrált rendszerrel, Üzleti informatika, pp. 55 -77, ISBN 978 963 9698 19 2, Aula Kiadó, Budapest.
Elektronikus anyagok és prezentációk.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.