Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

Folyamat és workflow menedzsment

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2IR32NDK03M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Folyamat és workflow menedzsment
A tantárgy neve (angolul): Process and Workflow Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félévben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: Kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Gábor András

A tantárgy szakmai tartalma: Folyamatmenedzsment: az informatikai üzleti alkalmazása mindig hatással van a befogadó szervezetre, és rendszerint szervezeti átalakulásokkal jár. A szervezet, a folyamatok és a technológia összehangolása bonyolult és kockázatos feladat, amely meghatározza a hosszú távú hatékonyságot és eredményességet. Korábban BPR (Business Process Reengineering) néven vált ismertté a folyamatok vevõközpontú radikális átszervezése/újraszervezése. Komolyabb apparátussal ma Business Process Management néven illetik a rendszerelemzésre épülõ megközelítést. A tárgy megismerteti a hallgatót a BPM alapjaival, a folyamatmodellezés módszereinek, technikáinak elemeivel, az optimalizálás, az átszervezés, az implementáció és a mérés kérdéseivel.
Workflow menedzsment: az elsődleges cél áttekinteni a workflow rendszerek elméleti hátterét és a tipikus alkalmazásokat. A hallgatók megismerkedhetnek a gyakorlatban is elterjedt munkafolyamat szoftverekkel. A munkafolyamat szabályozásának fontossága egyre nő, az IT ezen alkalmazásainak szervezeti felhasználására egyre nagyobb az igény. A munkafolyamatok informatikai rendszerekkel való lefedése, vezérlése és szabályozása egyre több szervezet életében kritikus fontosságúvá válik. Az elméleti hátteret a workflow WfMC modell adja, amelynek nagy szerepe van a konkrét irodaautomatizálási rendszerek kifejlesztésében. A legismertebb és legelterjedtebb munkafolyamat szoftvereket (pl. CSE Workflow, multiDESK Workflow) erre támaszkodva fejlesztették ki.

Évközi tanulmányi követelmények: A tárgy teljesítéséhez alapkövetelmény a szemináriumi munka során folyamatos hallgatói részvétel, az egyéni és csoportos feladatmegoldás. Az elméleti ismeretekből félév végi dolgozatot írnak a hallgatók.

Vizsgakövetelmény: Vizsgajegy.
A szemináriumi részvétel és folyamatos munka a tárgy teljesítésének feltétele. Hiányozni maximum 2 alkalommal lehet. Szemináriumi részvétel nélkül a tárgy nem teljesíthető. Félév végi teszt/írásbeli vizsga segítségével ellenőrizzük a hallgatók megfelelő felkészültségét.

Az értékelés módszere: A tárgy alapját, vázát az oktatói prezentációk jelentik. Nagy hangsúlyt kap az önálló és csoportos hallgatói munka az órák során. A hallgatók csoportmunka keretében (2-3 fõ) gyakorlati kérdésekhez kapcsolódó problémákat dolgoznak fel, amelynek megoldását kiselőadás formájában ismertetik. A hallgatók a félév végén írnak egy az adott félévre vonatkozó zárthelyi dolgozatot (folyamatmenedzsment és workflow témából együtt).

Az órai munka és a csoportfeladat utólagos, egyéni pótlására lehetőség nincs. Az órai munka pontszámok a negyedévek zárásakor rögzítésre kerülnek. A csoportmunka eredménye az utolsó órán lesz kihirdetve.

A számonkérés elemei és pontszámai mindkét résznél:
A számonkérés elemei és pontszámai mindkét résznél:
Önálló hallgatói munka összesen 6-6 p.
A hallgatók csoportmunka (3-4 fő) írásos összefoglalása és prezentációja maximum 24-24 p.
Elméleti tananyagból vizsgadolgozat (max. 20-20 p - legalább 50%-ot el kell érni!)

A vizsgajegy elérésének ponthatárai
48-60% elégséges
61-73% közepes
74-86% jó
87%- jeles

Tananyag leírása: A számonkérés alapja a a tárgy coospace-es oldalán szereplő letölthető anyagok
A workflow részből:
Fehér Péter-Kő Andrea-Lovrics László: Workflow, 2003, kézirat valamint az előadások anyagai

Órarendi beosztás: 1. hét Folyamatmenedzsment alapok
2. hét Folyamatmenedzsment alapok
3. hét Folyamatmenedzsment modellezés
4. hét Folyamatmenedzsment feladat
5. hét Folyamatmenedzsment önálló gyakorlat + ZH
6. hét Workflow alapok
7. hét Workflow alkalmazás
8. hét Workflow alkalmazás
9. hét Workflow önálló gyakorlat + ZH
10. hét Workflow fakultatív önálló gyakorlat
11. hét Beszámoló (gyakorlati feladat)
12. hét Konzultáció
13. hét Konzultáció
14. hét Konzultáció

Kompetencia leírása: Folyamatok feltárásának és elemzésének képessége
Folyamatok újratervezésének képessége
Folyamatok újratervezésével kapcsolatos technikai feltételek meghatározásának képessége
Folyamatújraszervezéssel kapcsolatos szervezeti problémák kezelésének képessége
Workflow rendszerek modellezése, kialakítása

Félévközi ellenőrzések: A félév folyamán 1 esettanulmány és 1 komplex (csoportos) hallgatói projekt megoldása szükséges

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Kiadott feladatok megoldása az eLearning rendszerben.

Szak neve: Gazdaságinformatika MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • A folyamatmenedzsment alapjai. BCE Információrendszerek tanszék. Jegyzet - elektronikusan letölthető formában.
  • Fehér Péter-Kő Andrea-Lovrics László: Workflow, 2003, kézirat
  • valamint az előadások anyagai

Ajánlott irodalom:

  • Dr. Bodnár Viktória – Vida Gábor (2008): Folyamatmenedzsment a gyakorlatban. IFUA Horváth & Partners, Budapest.
  • Raffai Mária: BPR Üzleti folyamatok újjászervezése. Módszertanok, sikertényezõk, kudarcelemek, Novadat 1999
  • Raffai Mária: Egységesített megoldások az alkalmazásfejlesztésben – UML modellezõ nyelv és RUP módszertan – Objektumtechnológia sorozat 2. kötet Novadata, 2001
  • Gábor András szerk./Gábor András: Információ menedzsment/Intelligens iroda, 1997, Aula Dobay Péter: Az iroda, 1996, Panem-McGraw-Hill Adamcsik János: Irodaautomatizálás, 1999, Indok Bt. Aalst - Hee: Workflow Management, 2002, MIT Press Sharp - McDermott: Workflow Modeling, 2001, Artech House
Ajánlott irodalmak:
Dr. Bodnár Viktória - Vida Gábor (2008): Folyamatmenedzsment a gyakorlatban. IFUA Horváth & Partners, Budapest.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Raffai Mária: BPR Üzleti folyamatok újjászervezése. Módszertanok, sikertényezõk, kudarcelemek, Novadat 1999
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Raffai Mária: Egységesített megoldások az alkalmazásfejlesztésben - UML modellezõ nyelv és RUP módszertan - Objektumtechnológia sorozat 2. kötet Novadata, 2001
Gábor András szerk./Gábor András: Információ menedzsment/Intelligens iroda, 1997, Aula
Megtalálható a Központi Könyvtárban,
Dobay Péter: Az iroda, 1996, Panem-McGraw-Hill
Adamcsik János: Irodaautomatizálás, 1999, Indok Bt.
Megtalálható a Központi Könyvtárban, Megjelenés éve: 1998
Aalst - Hee: Workflow Management, 2002, MIT Press Sharp
McDermott: Workflow Modeling, 2001, Artech House
Kötelező irodalmak:
A folyamatmenedzsment alapjai. BCE Információrendszerek tanszék. Jegyzet - elektronikusan letölthető formában.
Fehér Péter-Kő Andrea-Lovrics László: Workflow, 2003, kézirat
valamint az előadások anyagai

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.