Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Folyamat-menedzsment

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2IR32NDK06B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Folyamat-menedzsment
A tantárgy neve (angolul): Business Process Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi szemeszterben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Rendszerfejlesztés
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Szabó Zoltán

A tantárgy szakmai tartalma: Az informatikai üzleti alkalmazása mindig hatással van a befogadó szervezetre, és rendszerint szervezeti átalakulásokkal jár. A szervezet, a folyamatok és a technológia összehangolása bonyolult és kockázatos feladat, amely meghatározza a hosszú távú hatékonyságot és eredményességet. Korábban BPR (Business Process Reengineering) néven vált ismertté a folyamatok vevőközpontú radikális átszervezése/újraszervezése. Komolyabb apparátussal ma Business Process Management néven illetik a rendszerelemzésre épülő megközelítést. A tárgy megismerteti a hallgatót a BPM alapjaival, a folyamatmodellezés módszereinek (ePC és BPMN 2.0), technikáinak elemeivel, az optimalizálás, az átszervezés, az implementáció és a mérés kérdéseivel.

Évközi tanulmányi követelmények: A tárgy teljesítéséhez alapkövetelmény a szemináriumi munka során folyamatos hallgatói részvétel, az egyéni és csoportos feladatmegoldás. Az elméleti ismeretekből félév végi dolgozatot írnak a hallgatók.

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy (félévközi feladatok + projektfeladat + elméleti zh)

Az értékelés módszere: A tárgy alapját, vázát az oktatói prezentációk jelentik. Nagy hangsúlyt kap az önálló és csoportos hallgatói munka az órák során, amelyre összesen 50 pontot lehet kapni. A hallgatók csoportmunka keretében (3-4 fő) gyakorlati kérdésekhez kapcsolódó problémákat dolgoznak fel. A hallgatók a félév végén írnak egy az adott félévre vonatkozó zárthelyi dolgozatot ( 50 p az elérhető maximum).

Szemináriumi beadások: 4alkalommal max. 4, 12, 12 és 8 p, össz. 36 p
Csoportfeladat : írásos dokumentáció és órai prezentáció: max. 14 p

A gyakorlati pontokból min. 50%-t meg kell szerezni. A feladatmegoldást a 12. hétig be kell fejezni, utólagos pótlások elfogadására nincs lehetőség.

ZH: 50 p (min. 50%-ot kell elérni, különben UV). Az elméleti pontok egy része az előadásokhoz kapcsolódó feladatok megválaszolásával is megszerezhető (10*1=10 p), a zh ilyen esetben arányosan kevesebb súlyt kap.

A szemináriumok látogatása kötelező. Max. 3 hiányzás tolerálható.
Az előadások látogatása alapján max. 5 p adható.
A pontszámok utólagos javítása, a ponthatár közelsége miatti korrekciója nem megengedett.

Tananyag leírása: A számonkérés alapja a a tárgy coospace-es oldalán szereplő letölthető anyagok

Órarendi beosztás: 1. hét Áttekintés. A folyamatmenedzsment alapjai. A folyamatmenedzsment üzleti hasznossága. Gyakorlati példák
2. hét Folyamatok leírása. Folyamatok, folyamatmodellezés. folyamatmodellezési alapok. EPC, BPMN. Modellezési gyakorlatok 1.
3. hét A folyamatmenedzsment rendszer alapelemei. Modellezési gyakorlatok 2.
4. hét Folyamatok értékelése/elemzése. Folyamattervezés. Modellezési gyakorlatok 3.
5. hét Folyamattervezés. Modellezési gyakorlatok 4.
6. hét Az újratervezett folyamatok implementációja. Az implementáció technológiai háttere. Modellezési gyakorlatok 5.
7. hét Rendszerek és infrastruktúra a megvalósításhoz/1 (alkalmazásintegráció, ERP rendszerek, munkafolyamat-automatizáció, csoportmunka, stb.) Modellezési gyakorlatok 6.
8. hét Rendszerek és infrastruktúra a megvalósításhoz/1 (alkalmazásintegráció, ERP rendszerek, munkafolyamat-automatizáció, csoportmunka, stb.) Modellezési gyakorlatok 7.
9. hét Komplex szervezeti és folyamat-átszervezések változtatáskezelése.
Modellezési gyakorlatok 8.
10. hét Folyamatkontrolling. Mérési és értékelési rendszerek. BSC és folyamatmenedzsment. Modellezési gyakorlatok 9.
11. hét A folyamatorientált szervezet. Modellezési gyakorlatok 10.
12. hét Stratégiai tervezés és folyamatmenedzsment. Hallgatói projekt-beszámolók 1.
13. hét Kitekintés, példák. Kapcsolódó szabványok, módszertanok. Folyamat-érettségi modellek. Szoftver-eszközök. Hallgatói projekt-beszámolók 2
14. hét Konzultáció. ZH

Kompetencia leírása: Folyamatok feltárásának és elemzésének képessége
Folyamatok újratervezésének képessége
Folyamatok újratervezésével kapcsolatos technikai feltételek meghatározásának képessége
Folyamat-újraszervezéssel kapcsolatos szervezeti problémák kezelésének képessége

Félévközi ellenőrzések: A félév során a gyakorlatokon egyéni és csoportos feladatmegoldás is történik, mely során az elérhető pontszám 50%-a szerezhető meg.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:  Az évközi dolgozatok és a szemináriumi egyéni és csoportos feladatok és házidolgozatok elkészítése.

Szak neve:  Gazdaságinformatikus szak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • A folyamatmenedzsment alapjai. BCE Információrendszerek tanszék. Jegyzet - elektronikusan letölthető formában.
  • Előadásanyagok

Ajánlott irodalom:

  • Dr. Bodnár Viktória – Vida Gábor (2008): Folyamatmenedzsment a gyakorlatban. IFUA Horváth & Partners, Budapest.
  • Raffai Mária: BPR Üzleti folyamatok újjászervezése. Módszertanok, sikertényezõk, kudarcelemek, Novadat 1999
  • Raffai Mária: Egységesített megoldások az alkalmazásfejlesztésben – UML modellezõ nyelv és RUP módszertan – Objektumtechnológia sorozat 2. kötet Novadata, 2001
Ajánlott irodalmak:
Dr. Bodnár Viktória - Vida Gábor (2008): Folyamatmenedzsment a gyakorlatban. IFUA Horváth & Partners, Budapest.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Raffai Mária: BPR Üzleti folyamatok újjászervezése. Módszertanok, sikertényezõk, kudarcelemek, Novadat 1999
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Raffai Mária: Egységesített megoldások az alkalmazásfejlesztésben - UML modellezõ nyelv és RUP módszertan - Objektumtechnológia sorozat 2. kötet Novadata, 2001
Kötelező irodalmak:
A folyamatmenedzsment alapjai. BCE Információrendszerek tanszék. Jegyzet - elektronikusan letölthető formában.
Előadásanyagok

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2016-11-20 16:50:17

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.