Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Térinformatika

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2IR32NDK07B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Térinformatika
A tantárgy neve (angolul): Geographic Information Systems
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi szemeszterben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Gábor András

A tantárgy szakmai tartalma: A térinformatika tudomány elméleti alapjainak megismertetése és a térinformatika, mint módszer főbb gyakorlati alkalmazásainak elsajátítatása.

Évközi tanulmányi követelmények: A tárgy teljesítéséhez alapkövetelmény a szemináriumi munka során folyamatos hallgatói részvétel, az egyéni és csoportos feladatmegoldás. Az elméleti ismeretekből félév végi dolgozatot írnak a hallgatók.

Vizsgakövetelmény:  vizsga

Az értékelés módszere:  Félévközi gyakorlati feladatok, zárthelyik és beszámoló, ill. év végi vizsga

Tananyag leírása:  1. hét Térinformatika és a kapcsolódó tudományágak. Térinformatikai rendszer összetevői.
2. hét Elsődleges és másodlagos adatgyűjtési eljárások, térképismeret.
3. hét A vetületi rendszerek elméleti alapjai, főbb hazai és nemzetközi vetületek.
4. hét Vektoros térinformatikai modellek.
5. hét Raszteres térinformatikai modelle
6. hét Hibrid rendszerek
7. hét Megjelenítés és képelemzés számítástechnikai alapjai
8. hét Adatintegráció szerepe és feladatai
9. hét Műveleti lehetőségek a térinformatikában
10. hét Geostatisztikai elemzések alapjai
11. hét Térinformatikai alapú köz- és szakigazgatási információs rendszerek.
12. hét Gyakorlatok 1.
13. hét Gyakorlatok 2.
14. hét Beszámoló

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 
Térinformatikai rendszerek használatának képessége
Térinformatikai rendszerek fejlesztésében, alkalmazások bevezetésében való részvétel

Félévközi ellenőrzések:  Félévközi tesztek és feladatok segítségével ellenőrizzük a hallgatók megfelelő felkészültségét.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 
A gyakorlatokon kiadott feladatok heti rendszerességgel való megoldása. Az évközi dolgozatok és a csoportos házidolgozatok elkészítése.

Szak neve:  Gazdaságinformatikus szak/ Közszolgálati informatika szakirány

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Detrekői Ákos-Szabó György: Térinformatika, Nemzeti Tankönyvkiadó
  • Tamás J.: Térinformatika I-II. (DE 2000), Idrisi student manual, NCGIS Core Curriculum I-III

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Detrekői Ákos-Szabó György: Térinformatika, Nemzeti Tankönyvkiadó
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Tamás J.: Térinformatika I-II. (DE 2000), Idrisi student manual, NCGIS Core Curriculum I-III

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.