Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Dokumentum-menedzsment

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2IR32NDK09B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Dokumentum-menedzsment
A tantárgy neve (angolul): Document Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi szemeszterben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Lovrics László

A tantárgy szakmai tartalma: A közigazgatási apparátus működése, eljárások során számtalan hivatalos dokumentum születik, melyek kezelése az informatika hatékony támogatása nélkül óriási kihívást jelentene. Az irattározás, visszakereshetőség és nyomonkövethetőség elvárásai megkövetelik a korszerű dokumentummenedzsment eljárások használatát. Ez a terület kapcsolatot mutat a tudásmenedzsment témakörével, mivel itt az apparátusban, illetve a dokumentumokban felhalmozott információ és tudás felhasználása, kezelése a cél.

Évközi tanulmányi követelmények: A félév folyamán két ZH-t kell írni. Ezek súlya 30-30%.
Ezen kívül 4 csoportos házi feladat lesz.
A ZH-k és az évközi munka (csoportos feladatmegoldás - 30%, aktív részvétel az órákon - 10%) alapján megajánlott jegyet kapnak:

A jegy elérésének ponthatárai
48-60% elégséges
61-73% közepes
74-86% jó
87%- jeles

Akinek nem felel meg vagy nem elfogadható az eredménye, az javítóvizsgát tehet. A javítóvizsgák időpontjai benne lesznek a Neptunban és jelentkezni kell rájuk. A vizsga szóbeli jellegű, ami nem zárja ki, hogy gyakorlati feladatot is meg kelljen oldani számítógéppel.

Vizsgakövetelmény: Az évközi feladatmegoldások alapján megajánlott jegy, vagy annak hiányában vizsga.

Az értékelés módszere: A tárgy vizsgajeggyel zárul. A dolgozatok és az évközi munka (Az évközi csoportos gyakorlati feladatok megoldása, valamint a két ZH) értékelése határozza meg a megajánlott jegyet. Ennek hiányában vizsgázni kell.

Tananyag leírása: A dokumentum-menedzsment informatikai támogatásának elemzéséhez kiindulópont a dokumentumok csoportosítása, tipizálása, a veluk és rajtuk végezhető tevékenységek beazonosítása. Az alapfeladatok, a visszakereshetőség és nyomonkövethetőség hagyományos és elektronikus megoldásainak összehasonlítása. Az egyes dokumentumfajták jellemzői, ezek következményei. A hagyományos irattározás, iktatás és az elektronikus változat összehasonlítása. Az irodai biztonság. A kriptográfia alapjai. Integrált irodai megoldások: Workflow és Groupware.

Órarendi beosztás: 1. hét Áttekintés, a dokumentum-menedzsment informatikai támogatása.
2. hét Alapfeladatok, visszakereshetőség és nyomonkövethetőség.
3. hét Dokumentumfajták.
4. hét Hagyományos irattározás, iktatás.
5. hét Irodai biztonság.
6. hét Kriptográfiai áttekintés.
7. hét I. ZH
8. hét Kapcsolat a munkafolyamat-menedzsment megoldásokkal.
9. hét Munkafolyamat-menedzsment gyakorlatok 1.
10. hét Munkafolyamat-menedzsment gyakorlatok 2.
11. hét Kapcsolat a csoportmunka megoldásokkal.
12. hét Csoportmunka gyakorlatok 1.
13. hét Csoportmunka gyakorlatok 2.
14. hét II. ZH

Kompetencia leírása: 
Dokumentum-menedzsment rendszerek elemzése, tervezése, megvalósítása

Félévközi ellenőrzések: A félév során a gyakorlatokon egyéni és csoportos feladatmegoldás is történik, mely során az elérhető pontszám 40%-a szerezhető meg.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 
A félév folyamán több esettanulmány és komplex (csoportos) hallgatói projekt megoldása szükséges

Szak neve: 
Gazdaságinformatikus szak/ Közszolgálati informatika szakirány

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • A félév folyamán kiadott segédanyagok és előadásvázlatok.

Ajánlott irodalom:

  • Gábor András szerk./Gábor András: Információ menedzsment/Intelligens iroda, 1997, Aula
  • Dobay Péter: Az iroda, 1996, Panem-McGraw-Hill
  • Adamcsik János: Irodaautomatizálás, 1999, Indok Bt.
  • Karl M. Wiig: Knowledge Management: Foundation; Schema Press, Ltd., 1995.
Ajánlott irodalmak:
Karl M. Wiig: Knowledge Management: Foundation; Schema Press, Ltd., 1995.
Gábor András szerk./Gábor András: Információ menedzsment/Intelligens iroda, 1997, Aula
Dobay Péter: Az iroda, 1996, Panem-McGraw-Hill
Adamcsik János: Irodaautomatizálás, 1999, Indok Bt.
Kötelező irodalmak:
ill. a félév folyamán kiadott segédanyagok és előadásvázlatok

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2014-09-04 14:33:08

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.