Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

E-government

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2IR32NDK10B
A tantárgy megnevezése (magyarul): E-government
A tantárgy neve (angolul): E-government
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi szemeszterben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Molnár Bálint

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgyban foglalkozunk olyan határterületekkel, melyek több tudományterületet érintenek, de éles gyakorlati és elméleti problémákat az elektronikus kormányzati alkalmazások vetnek fel.
Az e-igazgatás informatikai megvalósításának a kérdéseit tárgyaljuk.
- A tárgyban foglalkozunk azokkal a kérdésekkel, amelyek megoldásához a korszerű informatikai, biztonsági, távközlési és kriptográfiai megoldásokra van szükség.
A személy azonosítása és hitelesítése elektronikus kapcsolattartás során a közszolgálattal;
az alkalmazható technológiák jogi határai, kényelmessége, és használhatósága az ügyintézésben.
A kormányzati és önkormányzati portálok tervezési, megvalósítási, technológiai kérdései;
Intelligens kártya, egyéb hardver eszközök felhasználása az azonosítás, hitelesítés, biztonságos adattovábbítás területén.
A kapcsolódó különböző ipari (de facto) biztonsági szabványok, fogalmi hierarchiák, nemzetközi szabványok ismertetése. A biztonsági probléma területek, megvalósítási szervezési kérdések, informatikai megközelítések rendelkezésre álló technológiák.
- A tárgy oktatásának fő célja a modern társadalmakban kiemelt szerepet játszó elektronikus kapcsolattartás és szolgáltatás informatikai megvalósítási, technológiai módszereinek ismertetése, az e-igazgatás, az elektronikus kormányzat területén. A technológiák fogalmi, koncepcionális megismertetése, amely megvalósításban a szervezési, igazgatásszervezési, igazgatási folyamatok tervezésében nyújt segítséget.
– A tárgy felvételéhez szükségesek olyan általános közgazdasági, közigazgatási és informatikai ismeretek, amelyeket az alapozó képzésben sajátítanak el.

Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatóknak a félév alatt rendszeresen több önálló feladatot kell elvégezni és leadni. Az elkészített munkát szóbeli előadás keretében be kell mindenkinek mutatni.Ezek a folyamatos órai munka értékelik. Az eredmény beszámít a végső érdemjegybe.
A gyakorlatok és az előadások szigorúan nem választhatók szét a tárgy jellege miatt, ezért az egye anyagrészek zárása után folyamatosan következnek a téma gyakorlásával kapcsolatos feladatok. A gyakorlatokon a részt vétel kötelező

Vizsgakövetelmény:  vizsga. Az előadáson elhangzott anyag, és a hallgatók számára elérhető elektronikus tananyag ismerete.

Az értékelés módszere:  A két eredmény (vizsga + feladat megoldása) számtani átlaga adja meg a félévi jegyet.

Tananyag leírása:  1. hét Az e-igazgatási rendszerek szervezési, vezetési kérdései (központosított, decentralizált, hibrid;). Korszerű vezetési és irányítási kérdések (teljesítmény, nyilvános adatok, egyéb területekre vonatkozó irányelvek)
2. hét e-igazgatási stratégiák, stratégia menedzsment (Stratégiai tervezés)
3. hét A köz- és államigazgatásban tárolt adatok kezelésével kapcsolatos probléma területek (adatminőség)
4. hét e-igazgatási rendszerek fejlesztési életciklusa, projekt tervezés
5. hét e-igazgatási rendszerek rendszerszervezési és rendszerelemzési módszerei
6. hét Új e-igazgatási rendszerek tervezési módszerei
7. hét e-igazgatási rendszerek kockázatelemzése és a kockázatok csökkentése
8. hét e-igazgatási rendszerek biztonsági kérdései ( Világháló, távoli és lokális hálózatok, e-igazgatási alkalmazási rendszerek, adatbázisok)
9. hét e-igazgatásban használható technológiai megoldások
nyilvános kulcsú infrastruktúra
e-aláírás, digitális aláírás
azonosítás, hitelesítés, jogosultság megadása, nyomon követés módszerei
Szoftver és hardver eszközök (intelligens kártya, hardver eszközök, zseton, „token”)
10. hét e-igazgatásban a személy azonosítás technológiai megoldásai a rendelkezésre álló szoftver és hardver eszközökkel
11. hét e-igazgatási rendszerek beszerzése, közbeszerzés kérdései, műszaki melléklet készítése, rendszerspecifikáció
12. hét e-igazgatási példák: e-demokrácia, e-szavazás,
13. hét e-közbeszerzés stb.
14. hét Összefoglaló, áttekintés
13. hét Hallgatói projekt-beszámolók 1
14. hét Hallgatói projekt-beszámolók 2

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 
Az e-igazgatási rendszerek szervezési, vezetési kérdései (központosított, decentralizált, hibrid;). Korszerű vezetési és irányítási kérdések (teljesítmény, nyilvánso adatok, egyéb területekre vonatkozó irányelvek); e-igazgatási stratégiák, stratégia menedzsment (Stratégiai tervezés); A köz- és államigazgatásban tárolt adatok kezelésével kapcsolatos probléma területek (adatminőség); e-igazgatási rendszerek fejlesztési életciklusa, projekt tervezés; e-igazgatási rendszerek rendszerszervezési és rendszerelemzési módszerei; Új e-igazgatási rendszerek tervezési módszerei; e-igazgatási rendszerek kockázatelemzése és a kockázatok csökkentése; e-igazgatási rendszerek biztonsági kérdései ( Világháló, távoli és lokális hálózatok, e-igazgatási alkalmazási rendszerek, adatbázisok); e-igazgatásban használható technológiai megoldások; nyilvános kulcsú infrastruktúra; e-aláírás, digitális aláírás; azonosítás, hitelesítés, jogosultság megadása, nyomon követés módszerei; Szoftver és hardver eszközök (intelligens kártya, hardver eszközök, zseton, „token”); e-igazatásban a személy azonosítás technológiai megoldásai a rendelkezésre álló szoftver és hardver eszközökkel; e-igazgatási rendszerek beszerzése, közbeszerzés kérdései, műszaki melléklet készítése, rendszerspecifikáció; e-igazgatási példák: e-demokrácia, e-szavazás, e-közbeszerzés, stb.
A javaslatok, tervek készítésének, előadásának, bemutatásának képességei és gyakorlata.

Félévközi ellenőrzések:  Alkalmankénti tudás felmérő tesztek, és a beadandó feladatok megoldásának számonkérése.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 
Otthoni munka beadása, több házi dolgozat, feladat megoldása

Szak neve:  Gazdaságinformatikus szak/ Közszolgálati informatika szakirány

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Budai Balázs Benjamin: E-government, AULA Kiadó, 2002, ISBN 963 9345 75 X
 • Molnár Bálint: Az angol (online) kapcsolat, Számítástechnika (Computerworld), XVIII. évfolyam 35. szám, 2003
 • Szemelvények a Publikus Kulcsú Infrastruktúrával kapcsolatos kérdésekből (PKI), http://www.mtaita.hu/hu/Publikaciok/PKI_Szemelvenyek.pdf
 • Egy kormányzati elektronikus aláírási rendszer tipikus szervezési elvei (Digital Signature), http://www.mtaita.hu/hu/Publikaciok/PKI_Rendszerszervezes.pdf
 • Szolgáltatás kihelyezés az informatikában (Outsourcing, IT), http://www.mtaita.hu/hu/Publikaciok/Outsourcing.pdf
 • Elektronikus aláírás informatikai architektúrájának biztonsági kérdései (Digital Signature, PKI) , http://www.mtaita.hu/hu/Publikaciok/PKI_tanulmany.pdf
 • Dr Molnár Bálint: Bevezetés a rendszerelemzésbe, A rendszerszervezés alapjai, Műszaki Könyvkiadó, 2002. (Kiadói azonosító: MK-00275), http://www.muszakikiado.hu/details.php?details=MK-00275 , http://www.mtaita.hu/Bevezetes.pdf

Ajánlott irodalom:

 • Az információs társadalom tudástranszfer innovatív módjai, MTA ITA, 2003 (Knowledge Management, Knowledge transzfer, http://www.mtaita.hu/hu/Publikaciok/Tudastranszfer.pdf
 • e-government bibliográfia: http://www.britishcouncil.hu/infoexch/egovbibliography.doc
 • R. Heeks, Implementing and Managing eGovernment, SAGE Publications, 2006, ISBN 0 7619 6792 3
 • BETTER PUBLIC SERVICES THROUGH E-GOVERNMENT The Stationery Office The Stationery Office Books, 2002, 67,49,22p ISBN 0-10-291465-6
 • E-GOVERNMENT : A practical guide to legal issues Ed. Chissick, Michael; Harrington, Justin Sweet & Maxwell, 2003, xxvii,526p, ISBN 0-421-79460-7 Series: House of Commons Paper, 764
 • E-PARTICIPATION IN LOCAL GOVERNMENT Kearns, Ian; Bend, Jamie; Stern, Beatrice Institute for Public Policy Research, 2002, 40p, ISBN 1-86030-189-4
Ajánlott irodalmak:
Az információs társadalom tudástranszfer innovatív módjai, MTA ITA, 2003 (Knowledge Management, Knowledge transzfer,
e-government bibliográfia:
R. Heeks, Implementing and Managing eGovernment, SAGE Publications, 2006, ISBN 0 7619 6792 3
BETTER PUBLIC SERVICES THROUGH E-GOVERNMENT The Stationery Office The Stationery Office Books, 2002, 67,49,22p ISBN 0-10-291465-6
E-GOVERNMENT : A practical guide to legal issues Ed. Chissick, Michael; Harrington, Justin Sweet & Maxwell, 2003, xxvii,526p, ISBN 0-421-79460-7 Series: House of Commons Paper, 764
E-PARTICIPATION IN LOCAL GOVERNMENT Kearns, Ian; Bend, Jamie; Stern, Beatrice Institute for Public Policy Research, 2002, 40p, ISBN 1-86030-189-4
Kötelező irodalmak:
Budai Balázs Benjamin: E-government, AULA Kiadó, 2002, ISBN 963 9345 75 X
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Molnár Bálint: Az angol (online) kapcsolat, Számítástechnika (Computerworld), XVIII. évfolyam 35. szám, 2003
Szemelvények a Publikus Kulcsú Infrastruktúrával kapcsolatos kérdésekből (PKI),
Egy kormányzati elektronikus aláírási rendszer tipikus szervezési elvei (Digital Signature),
Szolgáltatás kihelyezés az informatikában (Outsourcing, IT),
Elektronikus aláírás informatikai architektúrájának biztonsági kérdései (Digital Signature, PKI) ,
Dr Molnár Bálint: Bevezetés a rendszerelemzésbe, A rendszerszervezés alapjai, Műszaki Könyvkiadó, 2002. (Kiadói azonosító: MK-00275), ***URL*** ,

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.