Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium II.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2IR32NDK10M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium II.
A tantárgy neve (angolul): Thesis Seminar II
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4
Kreditérték: 15
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Szabó Zoltán

A tantárgy szakmai tartalma: A diplomamunka téma kidolgozása egyéni munkaterv alapján, egyéni felkészülés, irodalomfeldolgozás, rendszeres konzultációk segítségével a dolgozat befejezése.

Évközi tanulmányi követelmények: A szakdolgozat kidolgozása, a tárgy színterében a feladatok határidőre történő teljesítése (előrehaladást bemutató szakdolgozat-változatok).

Vizsgakövetelmény: A beadott dolgozat verziók és a leadott szakdolgozat értékelése. A szakdolgozatokkal szemben támasztott formai és tartalmi követelmények kielégítése.
A részvétel (egyéni konzultáció) kötelező. Csak egyeztetett, a konzulens által elfogadott szakdolgozatokat fogadunk be értékelésre.

Az értékelés módszere: Gyakorlati jegy

Tananyag leírása: A témaválasztástól függően

Órarendi beosztás: Egyéni konzultáció és alkalmankénti csoportos megbeszélések egyeztetett időpontban (a félév elején és végén).

Kompetencia leírása: A témában való széleskörű áttekintés képességének megszerzése, összefüggések feltárása. A témához kapcsolódó irodalom kutatása és feldolgozása.

Félévközi ellenőrzések: Beadandó feladatok határidőre való elkészítése.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A téma feldolgozása, szakdolgozat elkészítése, kiselőadás elkészítése. Formai követelmények a TVSZ G-kari mellékletében.

Szak neve: Gazdaságinformatika MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Témakör szerint egyénileg.

Ajánlott irodalom:

  • Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, 2005
Ajánlott irodalmak:
Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, 2005
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library Kiadási év: 2003
Kötelező irodalmak:
Témakör szerint egyénileg.

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Szabó Zoltán, Dr. Trinh Anh Tuan, Csáki Csaba, Dr. Vas Réka Franciska, Dr. Duma László, Kő Andrea, Dr. Őri Dóra, Dr. Fodor Szabina Eszter, Dr. Molnár Bálint, Rab Árpád Szörény, Kis Gergely, Dr. Racskó Péter, Dr. Fehér Péter, Dr. Klimkó Gábor György, Pintér Róbert, Dr. Balogh Zsolt György

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G01Konzultáció2017/18/2Dr. Szabó Zoltán
G14Konzultáció2017/18/2Dr. Trinh Anh Tuan
G02Konzultáció2017/18/2Csáki Csaba
G15Konzultáció2017/18/2Dr. Vas Réka Franciska
G03Konzultáció2017/18/2Dr. Duma László
G08Konzultáció2017/18/2Kő Andrea
G10Konzultáció2017/18/2Dr. Őri Dóra
G04Konzultáció2017/18/2Dr. Fodor Szabina Eszter
G09Konzultáció2017/18/2Dr. Molnár Bálint
G12Konzultáció2017/18/2Rab Árpád Szörény
G06Konzultáció2017/18/2Kis Gergely
G13Konzultáció2017/18/2Dr. Racskó Péter
G05Konzultáció2017/18/2Dr. Fehér Péter
G07Konzultáció2017/18/2Dr. Klimkó Gábor György
G11Konzultáció2017/18/2Pintér Róbert
G16Konzultáció2017/18/2Dr. Balogh Zsolt György


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.