Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

Komplexvizsga: Gazdaságinformatikus Msc

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2IR32NDK11M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Komplexvizsga: Gazdaságinformatikus Msc
A tantárgy neve (angolul): Final exam: Business Informatics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 0
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Szabó Zoltán

A tantárgy szakmai tartalma: Záróvizsgát megelőző komplex számonkérés, a szakirányos tárgyak (a II. éves kötelező tárgyak alapján) ismeretanyagának alkalmazási képességét értékeli.
A pontos tudnivalókat minden évben tájékoztató formájában kapják meg a hallgatók.

Évközi tanulmányi követelmények: -

Vizsgakövetelmény: Írásbeli vizsga, esettanulmányra vonatkozó 3 kérdés (a II. éves kötelező tárgyak alapján).

Az értékelés módszere: -

Tananyag leírása: -

Órarendi beosztás: -

Kompetencia leírása: -

Félévközi ellenőrzések: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -

Szak neve: Gazdaságinformatika MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • -

Ajánlott irodalom:

  • -
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.