November - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium, diplomamunka

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2IR32NDK15B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium, diplomamunka
A tantárgy neve (angolul): Thesis Work
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4
Kreditérték: 10
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Szabó Zoltán

A tantárgy szakmai tartalma: A diplomamunka téma kidolgozása egyéni munkaterv alapján, egyéni felkészülés, irodalomfeldolgozás, rendszeres konzultációk segítségével a dolgozat befejezése.

Évközi tanulmányi követelmények: A szakdolgozat kidolgozása, a tárgy színterében a feladatok határidőre történő teljesítése (előrehaladást bemutató szakdolgozat-változatok).

Vizsgakövetelmény: A beadott dolgozat verziók és a leadott szakdolgozat értékelése. A szakdolgozatokkal szemben támasztott formai és tartalmi követelmények kielégítése.

Az értékelés módszere: Gyakorlati jegy

Tananyag leírása: A témaválasztástól függően

Órarendi beosztás: Egyéni konzultáció és alkalmankénti csoportos megbeszélések egyeztetett időpontban (a félév elején és végén).

Kompetencia leírása: A témában való széleskörű áttekintés képességének megszerzése, összefüggések feltárása. A témához kapcsolódó irodalom kutatása és feldolgozása.

Félévközi ellenőrzések: Beadandó feladatok határidőre való elkészítése.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A téma feldolgozása, szakdolgozat elkészítése, kiselőadás elkészítése. Formai követelmények a TVSZ G-kari mellékletében.

Szak neve: Gazdaságinformatika BSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Témakör szerint egyénileg.

Ajánlott irodalom:

  • Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, 2005
Ajánlott irodalmak:
Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, 2005
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library Kiadási év:2003, Több kiadása is van
Kötelező irodalmak:
Témakör szerint egyénileg.

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Baksa-Haskó Gabriella, Dr. Klimkó Gábor György, Dr. Szabó Zoltán, Dinya Péter, Orbán Zsolt, Dede Ágnes, Pintér Róbert, Neusch Gábor Loránd, Mátyus Bálint, Dr. Fodor Szabina Eszter, Nagy Vitéz, Dr. Polyák Gábor György, Dr. Balogh Zsolt György, Csáki Csaba, Kis Gergely, Kő Andrea, Dr. Lovrics László, Dr. Racskó Péter, Dr. Csetényi Artur, Mohácsi László, Dr. Láng Blanka Klára, Dr. Duma László, Ternai Katalin, Borbásné Szabó Ildikó, Rab Árpád Szörény, Dr. Trinh Anh Tuan, Dr. Ződi Zsolt, Urbán Ágnes, Balkányi Péter, Dr. Vas Réka Franciska, Burka Dávid, Varga Krisztián, Őri Dóra, Dr. Stocker Miklós György, Barna Balázs

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G01Konzultáció2017/18/1Dr. Baksa-Haskó Gabriella
G11Konzultáció2017/18/1Dr. Klimkó Gábor György
G24Konzultáció2017/18/1Dr. Szabó Zoltán
G07Konzultáció2017/18/1Dinya Péter
G19Konzultáció2017/18/1Orbán Zsolt
G06Konzultáció2017/18/1Dede Ágnes
G20Konzultáció2017/18/1Pintér Róbert
G18Konzultáció2017/18/1Neusch Gábor Loránd
G15Konzultáció2017/18/1Mátyus Bálint
G09Konzultáció2017/18/1Dr. Fodor Szabina Eszter
G17Konzultáció2017/18/1Nagy Vitéz
G21Konzultáció2017/18/1Dr. Polyák Gábor György
G02Konzultáció2017/18/1Dr. Balogh Zsolt György
G04Konzultáció2017/18/1Csáki Csaba
G10Konzultáció2017/18/1Kis Gergely
G12Konzultáció2017/18/1Kő Andrea
G14Konzultáció2017/18/1Dr. Lovrics László
G23Konzultáció2017/18/1Dr. Racskó Péter
G05Konzultáció2017/18/1Dr. Csetényi Artur
G16Konzultáció2017/18/1Mohácsi László
G13Konzultáció2017/18/1Dr. Láng Blanka Klára
G08Konzultáció2017/18/1Dr. Duma László
G25Konzultáció2017/18/1Ternai Katalin
G03Konzultáció2017/18/1Borbásné Szabó Ildikó
G22Konzultáció2017/18/1Rab Árpád Szörény
G33Konzultáció2017/18/1Dr. Trinh Anh Tuan
G30Konzultáció2017/18/1Dr. Ződi Zsolt
G26Konzultáció2017/18/1Urbán Ágnes
G32Konzultáció2017/18/1Balkányi Péter
G28Konzultáció2017/18/1Dr. Vas Réka Franciska
G31Konzultáció2017/18/1Burka Dávid
G27Konzultáció2017/18/1Varga Krisztián
G29Konzultáció2017/18/1Őri Dóra
G34Konzultáció2017/18/1Dr. Stocker Miklós György
G35Konzultáció2017/18/1Barna Balázs


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.