Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium, diplomamunka

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2IR32NDK15B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium, diplomamunka
A tantárgy neve (angolul): Thesis Work
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4
Kreditérték: 10
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Szabó Zoltán

A tantárgy szakmai tartalma: A diplomamunka téma kidolgozása egyéni munkaterv alapján, egyéni felkészülés, irodalomfeldolgozás, rendszeres konzultációk segítségével a dolgozat befejezése.

Évközi tanulmányi követelmények: A szakdolgozat kidolgozása, a tárgy színterében a feladatok határidőre történő teljesítése (előrehaladást bemutató szakdolgozat-változatok).

Vizsgakövetelmény: A beadott dolgozat verziók és a leadott szakdolgozat értékelése. A szakdolgozatokkal szemben támasztott formai és tartalmi követelmények kielégítése.

Az értékelés módszere: Gyakorlati jegy

Tananyag leírása: A témaválasztástól függően

Órarendi beosztás: Egyéni konzultáció és alkalmankénti csoportos megbeszélések egyeztetett időpontban (a félév elején és végén).

Kompetencia leírása: A témában való széleskörű áttekintés képességének megszerzése, összefüggések feltárása. A témához kapcsolódó irodalom kutatása és feldolgozása.

Félévközi ellenőrzések: Beadandó feladatok határidőre való elkészítése.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A téma feldolgozása, szakdolgozat elkészítése, kiselőadás elkészítése. Formai követelmények a TVSZ G-kari mellékletében.

Szak neve: Gazdaságinformatika BSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Témakör szerint egyénileg.

Ajánlott irodalom:

  • Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, 2005
Ajánlott irodalmak:
Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, 2005
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library Kiadási év:2003, Több kiadása is van
Kötelező irodalmak:
Témakör szerint egyénileg.

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Klimkó Gábor György, Pintér Róbert, Dr. Polyák Gábor György, Dr. Lovrics László, Dr. Ződi Zsolt, Urbán Ágnes, Dr. Csetényi Artur, Burka Dávid, Dr. Duma László, Dr. Szabó Zoltán, Dr. Fodor Szabina Eszter, Kis Gergely, Dr. Trinh Anh Tuan, Barna Balázs, Orbán Zsolt, Dr. Baksa-Haskó Gabriella, Csáki Csaba, Dr. Stocker Miklós György, Dr. Racskó Péter, Varga Krisztián, Neusch Gábor Loránd, Mohácsi László, Dr. Balogh Zsolt György, Kő Andrea, Nagy Vitéz, Ternai Katalin, Dr. Láng Blanka Klára, Mátyus Bálint, Borbásné Szabó Ildikó, Dr. Őri Dóra, Dr. Vas Réka Franciska, Dede Ágnes, Rab Árpád Szörény, Dinya Péter, , Dr. Molnár Bálint

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G11Konzultáció2017/18/2Dr. Klimkó Gábor György
G20Konzultáció2017/18/2Pintér Róbert
G21Konzultáció2017/18/2Dr. Polyák Gábor György
G14Konzultáció2017/18/2Dr. Lovrics László
G30Konzultáció2017/18/2Dr. Ződi Zsolt
G26Konzultáció2017/18/2Urbán Ágnes
G05Konzultáció2017/18/2Dr. Csetényi Artur
G31Konzultáció2017/18/2Burka Dávid
G08Konzultáció2017/18/2Dr. Duma László
G24Konzultáció2017/18/2Dr. Szabó Zoltán
G09Konzultáció2017/18/2Dr. Fodor Szabina Eszter
G10Konzultáció2017/18/2Kis Gergely
G33Konzultáció2017/18/2Dr. Trinh Anh Tuan
G35Konzultáció2017/18/2Barna Balázs
G19Konzultáció2017/18/2Orbán Zsolt
G01Konzultáció2017/18/2Dr. Baksa-Haskó Gabriella
G04Konzultáció2017/18/2Csáki Csaba
G34Konzultáció2017/18/2Dr. Stocker Miklós György
G23Konzultáció2017/18/2Dr. Racskó Péter
G27Konzultáció2017/18/2Varga Krisztián
G18Konzultáció2017/18/2Neusch Gábor Loránd
G16Konzultáció2017/18/2Mohácsi László
G02Konzultáció2017/18/2Dr. Balogh Zsolt György
G12Konzultáció2017/18/2Kő Andrea
G17Konzultáció2017/18/2Nagy Vitéz
G25Konzultáció2017/18/2Ternai Katalin
G13Konzultáció2017/18/2Dr. Láng Blanka Klára
G15Konzultáció2017/18/2Mátyus Bálint
G03Konzultáció2017/18/2Borbásné Szabó Ildikó
G29Konzultáció2017/18/2Dr. Őri Dóra
G28Konzultáció2017/18/2Dr. Vas Réka Franciska
G06Konzultáció2017/18/2Dede Ágnes
G22Konzultáció2017/18/2Rab Árpád Szörény
G07Konzultáció2017/18/2Dinya Péter
G32Konzultáció2017/18/2
G36Konzultáció2017/18/2Dr. Molnár Bálint


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.