Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

Komplexvizsga

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2IR32NDK17B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Komplexvizsga
A tantárgy neve (angolul): Final Exam
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 0
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félévben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Szabó Zoltán

A tantárgy szakmai tartalma: Gazdaságinformatika BSc komplex vizsga.

Évközi tanulmányi követelmények: Nincs

Vizsgakövetelmény: Tájékoztató szerint. Szóbeli a Köt. választható tárgyak alapján és írásbeli a kötelező tárgyakból.

Az értékelés módszere: Szóbeli + írásbeli

Tananyag leírása: BSc szakirány tárgyak

Órarendi beosztás: -

Kompetencia leírása: Szakirányon tanultak alkalmazásának képessége

Félévközi ellenőrzések: Nincs

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Nincs

Szak neve: Gazdaságinformatika BSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Szakirányon tanultak

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Szakirányon tanultak

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Szabó Zoltán

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
VKVizsgakurzus2018/19/1Dr. Szabó Zoltán


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.