Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

ERP - SAP R/3

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2IR32NDK19B
A tantárgy megnevezése (magyarul): ERP - SAP R/3
A tantárgy neve (angolul): Managing ERP with SAP R/3
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Ternai Katalin

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus az ERP rendszereket főleg vezetői oldalról közelíti meg, célja, hogy a
a hallgatók betekintést nyerjenek egy integrált vállalatirányítási rendszer kialakításába,
implementálásába, vezetést támogató funkcióiba, valamint megismerjék egy ilyen rendszer helyét és szerepét az elektronikus kereskedés világában.
Az oktatás során a demonstrációkhoz, gyakorlatokhoz az SAP rendszert használjuk.
A kurzus folyamán a hallgatók megismerkednek számos integrált, több modulon
áthaladó folyamattal, betekintést nyerhetnek különböző beállítási (customizing)
lehetőségekbe, a bevezetéssel kapcsolatos feladatokba, valamint bemutatásra kerülnek az SAP új dimenziós termékei.

Évközi tanulmányi követelmények: folyamatos szemináriumi munka

Vizsgakövetelmény: vizsga

Az értékelés módszere: A hallgatók féléves teljesítményének értékelése két részből tevődik össze:
a folyamatos szemináriumi munka és az előadásokhoz és a jegyzethez kapcsolódó zárthelyi eredményéből.
Feladatmegoldás, és év végi tesztjellegű vizsga alapján kapnak a hallgatók érdemjegyet.

Tananyag leírása: Sokszorosítással különböző szakirodalom.
Az SAP Help anyaga.
Az előadások anyagaiból összeállított vázlatok

Órarendi beosztás: 1. hét ERP rendszerek általános ismertetése
2. hét Információtechnológiai megoldás
3. hét Informatikai megoldás
4. hét ERP rendszerek bevezetése /támogató eszközök/
5. hét Funkcionális területek (Számvitel, Kontrolling, Logisztika, stb)
6. hét Gazdasági folyamatok
7. hét Számonkérés: Gyakorlati beszámoló
8. hét Pénzügyi alapfogalmak, funkciók a SAP-ban
9. hét Pénzügyi folyamatok a SAP-ban
10. hét Pénzügyi beszámolók a SAP-ban
11. hét Logisztikai alapfogalmak, funkciók a SAP-ban
12. hét Logisztikai folyamatok a SAP-ban
13. hét Logisztikai beszámolók a SAP-ban
14. hét Számonkérés: ZH + gyakorlati beszámoló

Kompetencia leírása: Vállalati gazdálkodás és informatika kapcsolata
Információtechnológiai megoldások
Integrált ügyviteli rendszerek
Üzleti folyamatok újjászervezése
Rendszerek bevezetése
Döntéstámogatás

Félévközi ellenőrzések: Feladatmegoldás, és tesztjellegű zárthelyi dolgozat

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: esettanulmány kidolgozása

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Ternai, Katalin (2007): Vállalatirányítás Integrált rendszerrel, Üzleti informatika, pp. 55 -77, ISBN 978 963 9698 19 2, Aula Kiadó, Budapest.
  • Ternai, Katalin (2005): Integrált gazdálkodás - nem középiskolás fokon. Veze-téstudomány - február, 31-37. old.
  • Ternai Katalin (2003): Az ERP-rendszerek metamorfózisa. Vezetéstudomány, 2003. Julius-Augusztus, p35-38

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Ternai, Katalin (2007): Vállalatirányítás Integrált rendszerrel, Üzleti informatika, pp. 55 -77, ISBN 978 963 9698 19 2, Aula Kiadó, Budapest.
Ternai, Katalin (2005): Integrált gazdálkodás - nem középiskolás fokon. Veze-téstudomány - február, 31-37. old.
Ternai Katalin (2003): Az ERP-rendszerek metamorfózisa. Vezetéstudomány, 2003. Julius-Augusztus, p35-38

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.