Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

Informatikai projektek menedzsmentje

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2IR32NDV01M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Informatikai projektek menedzsmentje
A tantárgy neve (angolul): IT Project Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: 
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Klimkó Gábor György

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy egyik célja a Project Management Professional (PMP) cím megszerzéséhez szükséges elméleti alapismeretek elsajátítása a Project Management Book of Knowledge (PMBOK) ANSI szabvány ötödik kiadásának magyar változata alapján. A PMBOK folyamatait egységes szempontrendszer alapján a hallgatóknak kell párokban feldolgozniuk és a társaiknak bemutatni. Minden egyes PMBOK tudásterülethez lesz egy olyan pár, amelyik az adott terület „gazdája’; ők határozzák meg, hogy mely folyamatok kerüljenek bemutatásra. A hallgatók is értékelik majd társaik prezentációját.
A tantárgy másik célja a tipikus informatikai projektek (infrastruktúrafejlesztés, ideértve a hardver, alapszoftver és hálózati eszközök beszerzését; az alkalmazások testreszabását, mint pl. vállalatirányítási rendszerek bevezetését; valamint zöldmezős alkalmazásfejlesztést) sajátos feladatlebontási struktúráinak felületes áttekintése.
A kurzust meghívott eladók teszik színesebbé, valamint az OpenProj alapszintű gyakorlati ismereteinek az elsajátítását is tartalmazza.
A kurzust meghívott eladók teszik színesebbé, valamint az OpenProj alapszintű gyakorlati ismereteinek az elsajátítását is tartalmazza.

Évközi tanulmányi követelmények: Legalább két évközi prezentációt kell tartani, illetve lesz legalább két beadandó feladat.
A kurzushoz tartozó gyakorlaton kötelező részt venni (a TVSz ilyen esetre vonatkozó előírásai szerint)

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: A tantárgy kollokviummal zárul. A hallgatók féléves teljesítményükre ajánlott jegyet kaphatnak.
1. A félév során prezentációban részt vevő hallgatók legfeljebb 20%, illetve 10%-ot szerezhetnek, attól függően, hogy tudásterület-gazdák-e; vagy sem.
2. A félév közben kiadott kettő kisebb gyakorlati feladatra (szervezetkialakítás /csoportfeladat/, megtermelt érték számítás /egyéni feladat/) 10-10, összesen, 20%-ot kaphatnak
3. Egy mini-esettanulmány projektfeladatot kell a csoportoknak kidolgozni. A kidolgozott feladatért 25% kapható.
4. A csapatoknak a saját mini-esettanulmányukban azonosítaniuk kell az érintetteket és jelentési útvonalakat kell kialakítaniuk, 5%.
5. Egy év végi zárthelyi dolgozat eredményeképpen 40% szerezhető.

Tananyag leírása: PMBOK tudásterületek ismerete, úgymint projektintegráció-menedzsment, projektterjedelem-menedzsment, projektütemezés-menedzsment, projektköltség-menedzsment, projektminőség-menedzsment, projekt emberierőforrás-menedzsment, projektkommunikáció-menedzsment, projektkockázat-menedzsment, projektbeszerzés-menedzsment.

Órarendi beosztás: 1. Bevezetés, tematika és munkamódszer, tantárgyi követelmények ismertetése
2. Projektéletciklus, projektszervezet. Agilitás.
3. Projektintegráció-menedzsment
4. Projektterjedelem-menedzsment
5. Projektütemezés-menedzsment
6. Projektköltség-menedzsment.
7. Projektminőség-menedzsment.
8. Projekt emberierőforrás-menedzsment.
9. Projektkommunikáció-menedzsment
10. Projektbeszerzés-menedzsment.
11. Projektkockázat-menedzsment.
12. Projektérintett-menedzsment
13. Csoportok a szociálpszichológus szemével
14. Zárthelyi dolgozat

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: A félévben egy zárthelyi dolgozat megírására kerül sor a félév végén.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Egy vázlatos projekttervet kell készíteni, csoportos munkával.

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Project Management Institute: Projektmenedzsment útmutató (PMBOK Guide), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2013

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Görög Mihály-Ternyik László: Informatikai projektek vezetése, Kossuth Kiadó, Budapest, 2001
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Görög Mihály: Projektvezetés, Aula, 2008
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Langer Tamás: Projektmenedzsment a szoftverfejlesztésben, Panem, Budapest 2007.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Dennis Lock: Projektmenedzsment. Panem, Budapest, 2004.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Roland Gareis: Projekt? Örömmel!, HVG kiadó, Budapest, 2007
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Snyder-Parth: Introduction to IT Project Management, Management Concepts, 2007
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Szentirmai Róbert: Bevezetés a Microsoft Office Project 2003 használatába, Jedlik Oktatási Stúdió, 2004.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Eric Verzuh: Projektmenedzsment, HVG kiadó, Budapest, 2006
Megtalálható a Közptoni Könyvtárban
Schwalbe, Kathy: Information Technology Project Management, 7th ed. Course Technology, 2014
Kerzner, Harold. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. 11th ed., Wiley, 2013
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library - Kiadási év: 2006 (9. ed.)
Kötelező irodalmak:
Project Management Institute: Projektmenedzsment útmutató (PMBOK Guide), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Klimkó Gábor György

Utolsó módosítás: 2015-09-12 20:54:55

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/1Dr. Klimkó Gábor György
GGyakorlat2018/19/1Dr. Klimkó Gábor György


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.