Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Belső ellenőrzés

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2IR32NDV03M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Belső ellenőrzés
A tantárgy neve (angolul): Internal Audit
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: 
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Információrendszerek Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Molnár Bálint

A tantárgy szakmai tartalma:  A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék, hogy a közigazgatási intézmények belső folyamatai, informatikai folyamatait milyen módszerekkel, eljárásokkal, milyen környezetben lehet, és kell elvégezni.

Évközi tanulmányi követelmények: A gyakorlatok látogatása kötelező.

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: 

Tananyag leírása: A belső ellenőrzéssel kapcsolatos alapvető ismeretek összefoglalása, elsajátítása: Ellenőrzési funkciók, A belső ellenőrzési rendszer elemei, A függetlenített belső ellenőrzés küldetése, fő feladatai, A belső ellenőrzési szervezet működési feltételei, A belső ellenőrzés folyamatai, A belső ellenőri munkát támogató eszközök, segédletek
A normák és ajánlások, az ezeknek való megfelelés követelményei: A belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának normái, A belső ellenőrök etikai kódexe, A normáknak való megfelelés felülvizsgálata, tanúsítása, A belső ellenőrzési folyamatok minőségbiztosítása
A belső ellenőrzés hatékony végrehajtása
Üzleti folyamatok
Informatikai alapok és IT-audit technikák a belső ellenőrzési tevékenység támogatására
Belső ellenőrzés informatikai alapjai
IT-audit technikák
Kontrol rendszerek és a belső ellenőrzés
Az EU és központi támogatások felhasználásához kötődő belső ellenőrzés sajátosságai, specifikus jogszabályok és gyakorlati követelmények
Kommunikáció – kapcsolattartás: államigazgatás és költségvetés
A központi közigazgatás ellenőrzése: A központi közigazgatás ellenőrzési rendszere, A költségvetés végrehajtásának folyamatába épített ellenőrzés, A központi közigazgatás ellenőrzésének szabályozási környezete, A központi közigazgatás ellenőrzési módszerei,

Órarendi beosztás: 1. modul: A belső ellenőrzés alapismeretei

A belső ellenőrzéssel kapcsolatos alapvető ismeretek összefoglalása, elsajátítása
- Ellenőrzési funkciók
- A belső ellenőrzési rendszer elemei
- A függetlenített belső ellenőrzés küldetése, fő feladatai
- A belső ellenőrzési szervezet működési feltételei
- A belső ellenőrzés folyamatai
- A belső ellenőri munkát támogató eszközök, segédletek

IIA normák és ajánlások, az ezeknek való megfelelés követelményei
- A belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának normái
= A normák célja
= Alapvető normák
= Végrehajtási normák
= Megvalósítási normák
= A fogalmak egységes értelmezése
- A belső ellenőrök etikai kódexe
= Alapelvek
= Viselkedési kódex
- A normáknak való megfelelés felülvizsgálata, tanúsítása
- A belső ellenőrzési folyamatok minőségbiztosítása
A belső ellenőrzés hatékony végrehajtása

Üzleti folyamatok
- Bevezetés az üzleti folyamatokba
= Minőségbiztosítás
= Nemzetközi szabványok
= Projektmenedzsment technikák
= Folyamatelemzés
= Erőforrás kezelés

Informatikai alapok és IT-audit technikák a belső ellenőrzési tevékenység támogatására
- Belső ellenőrzés informatikai alapjai
= Kontroll rendszerek (SAC, COBIT)
= Kommunikációs hálózatok
= Internet és e-business
= Információvédelem
= Vállalatirányítási rendszerek
= Operációs rendszerek és fejlesztő eszközök
= Biztonsági rendszerek
= Adatbázisok és szoftverlicencek
= Web infrastruktúra
- IT-audit technikák
= Adatkinyerés módszerei
= Adatelemzési technikák
= Audit-jelentések
= Automatizálás
= Folyamatos monitorozás

Esettanulmányok az EU források felhasználásával kapcsolatos ellenőrzési elvárások megvalósítására
= Visszaélések felderítése
= Beszállítók minősítése adatelemzéssel
= Közbeszerzési folyamatok és a nyilvánosságra hozatal támogatása
= Az ellenőrzési munkafolyamatok elektronikus dokumentálása
(Kézikönyv, eljárások, útmutatók és sablonok IT támogatása)

Kontrol rendszerek és a belső ellenőrzés
= bevezetés a hatékony szervezetirányítás (corporate governance) fogalmaiba
= a hatékony szervezetirányítás jellemzői
= nemzetközi és hazai aktuális szabályozás
= kontrol modellek és rendszerek
= bevezetés a kockázatkezelésbe
= a kockázatkezelés elvei és gyakorlata
= a kockázatkezelés alkalmazásaEsettanulmányok a kontrol rendszerekbe ágyazott kockázatkezelés alkalmazására
= a kontrol folyamatok elektronikus dokumentálása
(Az IT támogató rendszerek gyakorlati alkalmazása)
= az elektronikusan tárolt dokumentumokkal alátámasztott kockázatelemzés

Az EU és központi támogatások felhasználásához kötődő belső ellenőrzés sajátosságai, specifikus jogszabályok és gyakorlati követelmények
- Az 1260/1999/EK rendelet végrehajtásának alkalmazandó szabályai
= a támogatási szerződésekben meghatározott projekt fizikai megvalósulásának ellenőrzése
= a számlák és azonos bizonyító erejű könyvelési dokumentumok ellenőrzése
= a nemzeti és közösségi szabályok betartásának, különösen a költségek elszámolhatóságára, a közbeszerzésre, az állami támogatásokra, a környezetvédelemre, az esélyegyenlőségre, a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése
= a szabálytalanságok megelőzése és feltárása


Kommunikáció – kapcsolattartás: államigazgatás és költségvetés

A központi közigazgatás ellenőrzése

- A központi közigazgatás ellenőrzési rendszere
= a kormányzati ellenőrzési szervezetek
 KEHI
 APEH
 VPOP
 OMMF
 GVH
 PM
 fejezetek, intézmények belső ellenőrzése
= PM koordinációs és módszertani feladatai

- A költségvetés végrehajtásának folyamatába épített ellenőrzés
= kontrollmechanizmusok kiépítése, jellemzői
= kontrollmechanizmusok szabályozása
= az ellenőrzési nyomvonal
= szabálytalanságok kezelése

- A központi közigazgatás ellenőrzésének szabályozási környezete
= Államháztartási törvény és végrehajtási rendeletei
= Ellenőrzési kézikönyv
= Strukturális és Kohéziós Alapokra vonatkozó szabályok

- A központi közigazgatás ellenőrzési módszerei
= pénzügyi ellenőrzési módszertan (ÁSZ)
= teljesítmény-hatékonyság vizsgálatok módszertana
= rendszerellenőrzések
= Strukturális és Kohéziós Alapok 5 ill. 15 %-os ellenőrzésének és a zárónyilatkozat kiadásának módszertana
= 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeleta költségvetési szervek belső ellenőrzéséről

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • ISACA 2000, COBIT 3, Control Objective for Information and Related Technology, ,http://www.ihm.hu/tarsadalom/kutatasok/tanulmanyok/tanulmanyok_20030623_1.html, www.isaca.org, www.isaca.hu
  • GALLEGOS F.,MANSON D.P., ALLEN-SENFT S [1999] Information Technology Control and Audit, CRC Press, ISBN 0-8493-9994-7
  • Dr Borda József [2001]: Irányítás és informatika, Informáiórendszerek ellenőrzése, ISBN: 9636219672, Saldo kft., Budapest
  • Nyikos László: Közpénzek ellenőrzése, Perfekt Gazdasági Tanácsadó és Oktató Részvénytársaság, 2000, Budapest
  • Roóz József, Vezetés módszertan, Perfekt Gazdasági Tanácsadó Rt., 2001, Budapest, ISBN 963 394 428 7

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
ISACA 2000, COBIT 3, Control Objective for Information and Related Technology, ,***URL*** ***URL***
GALLEGOS F.,MANSON D.P., ALLEN-SENFT S [1999] Information Technology Control and Audit, CRC Press, ISBN 0-8493-9994-7
Dr Borda József [2001]: Irányítás és informatika, Informáiórendszerek ellenőrzése, ISBN: 9636219672, Saldo kft., Budapest
Nyikos László: Közpénzek ellenőrzése, Perfekt Gazdasági Tanácsadó és Oktató Részvénytársaság, 2000, Budapest
Roóz József, Vezetés módszertan, Perfekt Gazdasági Tanácsadó Rt., 2001, Budapest, ISBN 963 394 428 7

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.