Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2JK22NAK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Társadalmi és gazdasági előrejelzés
A tantárgy neve (angolul):Social and Economic Forecasting
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:minden félévben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntar Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Hideg Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók nemcsak megismerkednek a komplex hazai társadalmi és gazdasági előrejelzésekkel, hanem maguk is résztvevőkké válnak ezeknek az előrejelzéseknek az aktualizálásában egyéni felkészülés és a szemináriumi csoportmunka keretében. Eközben fejlődik alternatívákban gondolkodásra való képességük, a lehetséges és várható jövőbeni eseményeket és történéseket komplex forgatókönyvekbe rendező és alakító képességük, előrejelzés kommunikációs és értékelő képességük, valamint alkalmasságuk a stakeholder szerepkör betöltésére mezo és makro szintű participatív előrejelzések készítése során..


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: