Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2JK22NAV01M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Alternatív jövőképek
A tantárgy neve (angolul):Alternative Visions
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:szeptemberi félévekben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntar Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Hideg Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók több témakörben tájékozódva fejleszthetik a rövid, a közép és a hosszú időtáv, valamint a globális, a regionális és a lokális eseményeinek és történéseinek összekapcsolásának képességét. Jártasságot szereznek a hazai komplex jövőalternatívákban gondolkodás képességének fejlesztése terén olyan, részben online jövőkutatási eljárások elsajátítása révén, amelyek segítségével a kurzust elvégző hallgatók szűkebb szakterületükön is képesek lesznek komplex és alternatív jövőképek kidolgozására workshopok keretében, valamint azok stakeholderként történő kommunikálására.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: