Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2KG23NAK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Environmental Protection and International Relations
A tantárgy neve (angolul):Environmental Protection and International Relations
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Fall
Az oktatás nyelve:angol
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntar Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Széchy Anna Zsófia

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A környezet védelme olyan kérdés, mely számtalan fontos nemzetközi vonatkozással bír. A környezetszennyezés sok esetben határokon átívelő vagy akár globális problémákat okoz, melyek hatékony kezeléséhez nemzetközi együttműködés szükséges. A környezetkárosítás emellett fontos gazdasági következményekkel jár, de ugyanez mondható el a környezetvédelmi erőfeszítésekről is - mindez jelentős hatást gyakorol az országok nemzetközi versenyképességére. A tárgy célja megvizsgálni, hogy mindezen megfontolások tükrében hogyan alakul egyes kulcsszereplők (PL. USA, EU, Kína) álláspontja napjaink legfontosabb környezetvédelmi problémáival kapcsolatban. Mindemellett bemutatásra kerülnek a környezetpolitika nemzetközi keretei (nemzetközi egyezmények, szervezetek).

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy egésze a (környezeti) fenntarthatóság kérdéseit vizsgálja (nemzetközi szempontból).


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Napjainkban megfigyelhető globális környezeti válság természetének és okainak megértése, a legfontosabb környezeti problémák ismerete.
A környezetvédelmi problémák kezelésére irányuló nemzetközi erőfeszítések, valamint egyes fontos szereplők álláspontjának ismerete.
A környezetvédelem nemzetközi intézményrendszerének ismerete
A környezetvédelem és a globális gazdaság közötti összefüggések megértése


Képesség:
A környezetpolitikai döntéseket alakító komplex nemzetközi tényezők elemzése.


Attitűd:
A környezetvédelem szempontjaival kapcsolatos érzékenység


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: