Augusztus - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Environmental Protection and International Relations

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2KG23NAK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Environmental Protection and International Relations
A tantárgy neve (angolul): Environmental Protection and International Relations
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: angol
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Széchy Anna Zsófia

A tantárgy szakmai tartalma: The environmental policymaking and the international environmental cooperation has rapidly developed since the 1970s. It was largely catalyzed by an increasing amount of environmental observations and the information from the research community that revealed the expanding human influence on environment from local to global scales. Due to these efforts, there is a growing evidence on human-induced transboundary and global environmental pressures and in turn a very diverse international cooperative system has emerged: multitude of institutions, fora, programs, agreements.
Nowadays, these multilateral mechanisms are crucial components of international relations and their overall objective is to cope with the escalating environmental problems and to prevent the emergence of new environmental hazards. This complex topic is at the crossroad of two disciplines: the environmental science and the political science. In this course, the historical evolution of the international environmental cooperation and the environmental diplomacy is demonstrated, followed by the presentation of the key institutional, programmatic and legal mechanisms, which have been developed in response to the various transboundary and global environmental problems. Special attention is devoted to the global collaboration under the aegis of the United Nations, some regional cooperative mechanisms and to the role of European Union in the environmental policymaking.
Course professor / lecturer: Dr. Tibor Faragó, hon. professor

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: 

Tananyag leírása: Topics covered during the course:
-History: impacts of natural processes, consequences of human activities
-Globalization: socio-economic and environmental globalization, their relations
-Summits: global environmental fora and the policy programs
-Regions: pan-European and subregional environmental fora and programs
-Stakeholders: their roles in the development of the global environmental policies
-Institutions: international environmental organizations and governance
-Agreements: introduction to the multilateral environmental agreements
-Agreements: specific large-scale environmental hazards and the related agreements
-Negotiations: multilateral environmental negotiations (key elements of environmental diplomacy)
-European Union: role of the EU in forming the international environmental policies
-Sustainability: international cooperation on sustainable development

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • UNCED: Rio Declaration, 1992
 • UNCHE: Declaration of the UN Conference on the Human Environment, 1972
 • Helsinki Final Act (CSCE): Chapter on Environment, 1975
 • MDGs: Millennium Declaration and Millennium Development Goals, 2000-2015
 • SDGs: Sustainable Development Goals, 2015-2030 (as part of the UN ‘Agenda-2030’)
 • UNEP: priorities and mid-term strategy
 • EU: Environment Action Programme to 2020: Vision (1), Intro (2-16), Global (96-105)

Ajánlott irodalom:

 • Multilateral environmental agreements, 2006 (The history, negotiations and general features, pp. 3-8)
 • http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1705/1/FT_Env_Agreements.pdf
 • The anthropogenic climate change hazard, 2016
 • https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/30267
 • International environmental and development policy cooperation, 2012
 • http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1736/
 • Intra- and Inter-Generational Environmental Responsibilities, 2009
 • http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1701/1/FT_Env_Rights.pdf
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Széchy Anna Zsófia

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
E EPIRElmélet2018/19/1Dr. Széchy Anna Zsófia
VEElmélet2018/19/1Dr. Széchy Anna Zsófia


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.