Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Agrár környezetvédelem

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2KG23NAK03B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Agrár környezetvédelem
A tantárgy neve (angolul): Agricultural Environment Protection
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):  2 + 1
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:  évente az őszi félévekben
Az oktatás nyelve:  magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:  szakirány-választás
A tantárgy típusa:  szakirány-tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Jámbor Attila

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek az agrár-környezetvédelem fogalmával, szabályozásával és a téma természetvédelmi és közgazdasági aspektusaival, valamint betekintést nyernek annak főbb területeibe Magyarországon. A félév során többek között szó lesz a fenntarthatóságról, a multifunkcionális mezőgazdaság jellemzőiről, a természetvédelem és a mezőgazdaság kapcsolatáról, a mezőgazdasági biomassza hasznosításáról, a biogazdálkodás sajátosságairól és a genetikailag módosított élelmiszerekről. A szemináriumok a téma fenntarthatósági-etikai vetületeibe nyújtanak bővebb betekintést.

Évközi tanulmányi követelmények: Évközi írásbeli dolgozat - 30 pont

Vizsgakövetelmény: Félév végi vizsgaidőszakban szóbeli vizsga a félév során elhangzottakból (max. 70 pont).

Az értékelés módszere: Az érdemjegy kialakítása az egyes komponensekre szerezhető maximális pontok figyelembe vételével, az alábbiak szerint alakul:

0 – 50% = 1
51 – 62% = 2
63 – 74 % = 3
75 – 86% = 4
87 – 100% = 5

Tananyag leírása: Az előadások részletes tematikája

Szeptember 10. Bevezetés az agrár-környezetgazdaságtanba
Szeptember 17. A fenntarthatóság és a mezőgazdaság
Szeptember 24. A mezőgazdaság és a környezet viszonyának története
Október 1. A multifunkcionális mezőgazdaság és a közjavak
Október 8. Az agrár-környezetvédelem a Közös Agrárpolitikában
Október 15. Agrár-környezetvédelmi politika Magyarországon
Október 22. A megújuló energiatermelés agrár-közgazdasági vonatkozásai 1: Biomasszák
Október 29. Évközi ZH megírása a szemináriumok anyagából
November 5. A megújuló energiatermelés agrár-közgazdasági vonatkozásai 2: Bioüzemanyagok
November 12. Biotermelés, biogazdálkodás 1.
November 19. Biotermelés, biogazdálkodás 2.
November 26. Genetikailag módosított élelmiszerek és a mezőgazdaság
December 3. Agrár-környezetgazdálkodás a gyakorlatban
December 10. Összegzés, felkészülés a vizsgára

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása:  vizsgajegy

Félévközi ellenőrzések: megjelentek névsora a szemináriumokon minden alkalommal + egy írásbeli dolgozat

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Évközben egy írásbeli dolgozat készítése és szóbeli vizsga

Szak neve:  Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Ángyán József (szerk.) (2003): Védett és érzékeny természeti területek mezőgazdálkodásának alapjai. Mezőgazda Kiadó, Budapest
  • Kocsis Tamás (2010): Létkérdések - Önkényuralom és népesedés a bioszférában; Kovász 2010/1-4.

Ajánlott irodalom:

  • Warren, J., Lawson, C. and Belcher, K. (2008): The Agri-Environment. Cambridge University Press, UK, pp. 224.
  • Meadows, D., Meadows, D., Rangers, J. (2005): A növekedés határai harminc év után. Kossuth Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalmak:
Warren, J., Lawson, C. and Belcher, K. (2008): The Agri-Environment. Cambridge University Press, UK, pp. 224.
Meadows, D., Meadows, D., Rangers, J. (2005): A növekedés határai harminc év után. Kossuth Kiadó, Budapest
Kötelező irodalmak:
Ángyán József (szerk.) (2003): Védett és érzékeny természeti területek mezőgazdálkodásának alapjai. Mezőgazda Kiadó, Budapest
Kocsis Tamás (2010): Létkérdések - Önkényuralom és népesedés a bioszférában; Kovász 2010/1-4.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru