Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Környezetgazdaságtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2KG23NBK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Környezetgazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): Environmental Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: õszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Kerekes Sándor

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy oktatási célja a környezet védelmének közgazdasági megközelítése, amelyek megalapozzák a környezeti menedzsment gyakorlatát. A három fő részben foglalkozunk a fenntarthatóság kérdéseivel, a környezetszennyezés társadalmilag optimális szintjével, elérésének elméleti és gyakorlati megoldásaival, illetve a természeti erőforrások gazdaságtanával, a nem piaci javak pénzbeli értékelésével.

Évközi tanulmányi követelmények: A 7 szemináriumról maximum 2 hiányzás megengedett.

Vizsgakövetelmény:  írásbeli vizsga

Az értékelés módszere: A félév írásbeli kollokvium megírásával zárul. A vizsgadolgozat témája a félév teljes anyaga (előadás + jegyzet + szemináriumi foglalkozások).

Tananyag leírása:  1. A fenntartható fejlődés I.
2. A fenntartható fejlődés II.
3. Alternatív jóléti mutatók
4. A levegő környezeti problémái
5. A vizek környezeti problémái
6. Talaj, mezőgazdaság
7. Hulladékgazdálkodás
8. Az externália társadalmilag optimális szintje, Pigou-i adó
9. Coase-elmélet, információs aszimmetria
10. Normákkal történő szabályozás elmélete, a norma és adó hatékonysága
11. A szennyezés-elhárítás megosztása több szennyező között
12. A forgalmazható szennyezési jogok elmélete
13. A megújuló erőforrások gazdaságtana
14. A kimerülő erőforrások gazdaságtana
15. A környezeti javak közgazdasági értékelése

Órarendi beosztás: A NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint.

Kompetencia leírása: A hallgató képes önállóan és megalapozottan állást foglalni környezetvédelemmel kapcsolatos kérdések gazdasági vonatkozásait illetően, képes az alapvető környezetgazdaságtani modellek felvázolására és értelmezésére, ismeri a környezetszennyezés szabályozásának alapvető módszereit.

Félévközi ellenőrzések: Nincsenek.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Lehetőség van több kérdőív kitöltésére a moodle-rendszeren keresztül. Ezen szorgalmi feladatok megoldásáért jutalompontokat kapnak a hallgatók, amelyek az összes vizsgaalkalommal hozzáadódnak az írásbeli vizsga pontjaihoz.

Szak neve: Felvehető alternatív tárgy.

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • 1) Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai; Budapest, Aula, 2007
  • 2) Marjainé Szerényi Zsuzsanna-Bisztriczky József-Csutora Mária-Kocsis Tamás: Környezetgazdaságtan példatár; Budapest, Aula, 2010
  • 3) Az előadásokon és a szemináriumokon elhangzott egyéb ismeretek, a háttér-diasorok a Moodle-ben elérhetők.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai; Budapest, Aula, 2007
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Marjainé Szerényi Zsuzsanna - Bisztriczky József - Csutora Mária - Kocsis Tamás: Környezetgazdaságtan példatár; Budapest, Aula, 2010.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Az előadásokon és a szemináriumokon elhangzott egyéb ismeretek.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-05-25 09:21:54

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.