Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Környezetgazdaságtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2KG23NBK02B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Környezetgazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): Environmental Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1/1
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelezően választható
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Marjainé Dr Szerényi Zsuzsanna

A tantárgy szakmai tartalma: A hallgatóknak olyan alapismeretek nyújtása, amelyek segítségével képesek megérteni a környezetgazdaságtani folyamatok lényegét és azok gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit.

Évközi tanulmányi követelmények: Szorgalmi feladatok megoldása (önkéntes), összesen 8 pontért

Vizsgakövetelmény: Félév végi zárthelyi dolgozat (50 pont), amelyhez a félév során megszerzett, maximum 8 szorgalmi pont hozzáadódik (a szorgalmi feladatok megoldása nem kötelező).

Az értékelés módszere:  Évközi pontok:
Összesen 8 pont szerezhető a félév során az általában 2 pontot érő részfeladatok teljesítésével.
Osztályzatok:
 0-25 elégtelen
26-30 elégséges
31-35 közepes
36-40 jó
41-58 jeles

Tananyag leírása: 
A tantárgy a környezet védelmének közgazdasági megközelítését tárgyalja, amelynek során főként elméleti kérdésekkel foglalkozunk, de kitérünk a környezetvédelem gyakorlati megvalósításával összefüggő problémákra is. A tárgy négy fő területet ölel fel, melyek a következők: a fenntarthatóság értelmezése, a fenntartható fejlődés mélyebb összefüggései; a környezeti elemek legfőbb jellemzői; a termelés/környezetszennyezés társadalmilag optimális szintje és annak elméleti elérési lehetőségei; a természeti erőforrások gazdaságtana (a nem piaci javak pénzbeli értékelése, a megújuló és kimerülő erőforrások optimális használata). Az elméleti megközelítéseket a szemináriumokon számítási feladatok megoldásával visszük közelebb a környezet védelmének gyakorlatához.

Órarendi beosztás: 2018. ősz
1. ea. A fenntartható fejlődés fogalma, környezetgazdaságtani értelmezése
1. szem. Az externália fogalma, optimális nagysága
2. ea. A fenntarthatóság mérése
2. szem. Az externáliák internalizálása: a Pigou-i adó
3. ea. A levegő, mint környezeti elem problémái (globális szennyezők)
3. szem. Az externáliák internalizálása: Coase elmélete
4.ea. A levegő, mint környezeti elem problémái (helyi/regionális szennyezők). A víz, mint környezeti elem környezetgazdasági megközelítése.
4. szem. Az externáliák internalizálása: a norma lehetősége; az adó és norma hatékonysága
5. ea. A víz témájának folytatása. A megújuló erőforrások optimális használata.
5. szem. A szennyezéselhárítás optimális megoldása, MAC görbe, két vállalat szennyezéselhárításának optimalizálása. A forgalmazható szennyezési jogok elmélete.
Hulladékgazdálkodás
6. ea. A kimerülő erőforrások optimális használata.
6. szem. A kimerülő és megújuló erőforrások optimális használatára vonatkozó feladatok.
7. ea. A környezeti javak közgazdasági értékelése

Kompetencia leírása: 
A hallgató érti az ökológiai és a környezetgazdaságtani folyamatok lényegét, a környezetszabályozási módszereket képes alkalmazni.

Félévközi ellenőrzések: 
Nincs

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Több alkalommal 1-2 pontos feladatok megoldása (eredmények benyújtása a moodle-on keresztül) szorgalmi feladatként, plusz pontokért.

Szak neve: 
Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Nemzetközi gazdálkodás, Pénzügy és számvitel, Turizmus és vendéglátás

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai; Budapest, Aula, 2007
  • Marjainé Szerényi Zsuzsanna, Bisztriczky József, Csutora Mária, Kocsis Tamás: Környezetgazdaságtan példatár; Budapest, Aula, 2010
  • Az órákon elhangzott egyéb ismeretek.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai; Budapest, Aula, 2007
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Marjainé Szerényi Zsuzsanna, Bisztriczky József, Csutora Mária, Kocsis Tamás: Környezetgazdaságtan példatár; Budapest, Aula, 2010
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Az órákon elhangzott egyéb ismeretek.

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Kocsis Tamás, Marjainé Dr Szerényi Zsuzsanna, Graczka Szilvia

Utolsó módosítás: 2018-10-25 10:12:35


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru