Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Ökomenedzsment

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2KG23NBK03B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Ökomenedzsment
A tantárgy neve (angolul): Eco-Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+1
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Zsóka Ágnes

A tantárgy szakmai tartalma: A világ mára elérte a fejlődésnek azt a fázisát, amikor már senki nem vitatja az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásainak jelenőségét, Földünk megőrzésének fontosságát, és azt, hogy ez mindannyiunktól – egyéni fogyasztóktól és vállalatoktól egyaránt – jelentős erőfeszítéseket követel. A fenntartható módon való gazdálkodás egyik lényeges eszköze az ökomenedzsment, amely a környezetbarát vállalatirányítás eszközeit foglalja magába. A tantárgy célja az ökomenedzsment eszköztárának bemutatása, helyes alkalmazásának megismertetése elméleti megközelítések és konkrét gyakorlati példák segítségével.

Évközi tanulmányi követelmények: Csoportosan megoldandó feladatok, prezentáció, házi dolgozat
A szemináriumokon való részvétel kötelező.

Vizsgakövetelmény: A vizsga 50%-ban számít be az év végi eredménybe. Formája: írásbeli, a követelmény a megadott irodalom és az előadásokon, valamint szemináriumokon elhangzott információk.

Az értékelés módszere: Követelmények:
Aktív évközi munka: 10%
Házi dolgozat és prezentáció (csoportosan, 15 oldal): 30% (határidő: 8. hét)
GMO feladat (csoportosan): 10% (határidő: 12. hét)
Év végi vizsga: 50%

Tananyag leírása: 1. hét: előadás
Bevezetés, a tantárgy célja, a félév beosztása, követelmények. A világ helyzete. A fenntarthatóság jelentése, értelmezése, a koncepció és a megvalósítás viszonya. A jelen és a jövő fő kihívásai az emberiség számára. A vállalatok szerepe.

2. hét: szeminárium
Az ökomenedzsment, vagyis a környezetbarát vállalatirányítás eszköztára.
Környezeti kockázatok
Csoportok kialakítása. Házi feladatok kiadása.

3. hét: előadás
Versenyképesség és környezetvédelem. Vállalati környezeti stratégia.

4. hét: szeminárium
Fenntarthatósági/környezeti stratégia különböző profilú vállalatok esetén.
Az Exxon Valdez tragikus esete és aktualitása.

5. hét: előadás
Irányzatok a vállalati környezetvédelemben

6. hét: szeminárium
Gyakorlat a vállalati környezetvédelemben azonosított irányzatokhoz. Környezetvédelmi intézkedések besorolása, értékelése.

7. hét: előadás
Környezetirányítási rendszerek.

8. hét: szeminárium
A csoportos házi feladat határideje.
Hallgatói prezentációk.

9. hét: előadás
Környezeti teljesítményértékelés.

10. hét: szeminárium
Hallgatói prezentációk.
GMO feladat kiadása

11. hét: előadás
Környezeti marketing. Címkézés a turizmusban. A fenntartható turizmus marketing stratégiája.

12. hét: szeminárium
GMO feladat megtárgyalása

13. hét: előadás
Környezeti kontrolling.

14. hét: szeminárium
Környezeti kontrolling feladatok.
A félév tapasztalatainak összefoglalása, a hallgatók évközi munkájának értékelése.

Órarendi beosztás: előadás: minden páratlan hét hétfő 11.40 – 13.10, C 206
szeminárium: minden páros hétfő 11.40 – 13.10, C 208

Kompetencia leírása: Vállalati környezetirányítási eszközök megismerése.
A marketing-mix elemeinek a környezetbarát termékekre és szolgáltatásokra történő alkalmazása, a környezettudatos fogyasztói magatartás feltételrendszerének megértése.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Felkészülés a prezentációra, csoportos házi dolgozat, aktív részvétel

Szak neve: Turizmus

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Csutora Mária - Kerekes Sándor: A környezetbarát vállalatirányítás eszközei, KJK, Budapest, 2004, letölthető: http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/411/
  • Honlapra évközben feltett olvasnivalók

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2014-01-15 15:14:30

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru