Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Környezetpolitika

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2KG23NCV02B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Környezetpolitika
A tantárgy neve (angolul): Environmental Policy
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):  2+0 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:  tavaszi félév
Az oktatás nyelve:  magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:  –
A tantárgy típusa:  választható
Tantárgyfelelős tanszék: Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Harangozó Gábor

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja a társadalom és a gazdaság szempontjából legfontosabb globális és lokális környezeti problémák felvázolása. A tárgy során áttekintjük a nemzetközi és országos szakpolitikák által adható válaszokat, illetve alkalmazható szabályozási kereteket. A top-down eszközökön túl a kurzus során áttekintjük a vállalati környezeti szabályozás legfontosabb területeit. A félév végére a hallgatók betekintést nyernek a környezetpolitika alapjaiba.

Évközi tanulmányi követelmények:  A jelenlét és az órai aktivitás.

Vizsgakövetelmény:  vizsga

Az értékelés módszere: írásbeli vizsga + órai aktivitás alapján

Tananyag leírása: A legfontosabb érintett témakörök a következők:
• Globális és lokális környezeti problémák, a környezeti problémák jelentette társadalmi és gazdasági kihívás
• A környezetpolitika eszköztára
• Az EU környezetpolitikai döntéshozatala
• Az EU környezetpolitikájának legfontosabb területei
• A klímaváltozás környezeti, társadalmi és gazdasági vonatkozásai
• A nemzetközi és hazai klímapolitika legfontosabb eszközei
• A környezetpolitika és az energiapolitika kapcsolódási pontjai
• A megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság környezetpolitikai támogatása
• Magyarország energiapolitikája
• A vállalati tevékenység környezetpolitikai szabályozása: top-down szabályozás
• A vállalati tevékenység környezetpolitikai szabályozása: önszabályozás

Órarendi beosztás: ld. neptun.

Kompetencia leírása: A legfontosabb környezetpolitikai eszközök ismerete, kritikai értékelése és az összehasonlítás képessége.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Gazdálkodástudományi Kar BSc szakjai

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
válogatott tanulmányok, videók
Kötelező irodalmak:
Kiss Károly: Zöld gazdaságpolitika (válogatott fejezetek). 2009, Aula.
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library Megjelenési év: 2003

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2015-04-14 16:43:13

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
E-PElmélet2018/19/2


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.