Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Corporate Environmental Management

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2KG23NDK06B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Corporate Environmental Management
A tantárgy neve (angolul): Corporate Environmental Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: angol
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Marketing Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Zsóka Ágnes

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy bevezeti a hallgatókat a vállalati környezetvédelem témakörébe és megismerteti velük a vállalatok által használt legfontosabb környezeti menedzsment eszközöket, melyek előrelépést jelenthetnek a fenntartható fejlődés felé vezető úton.

Évközi tanulmányi követelmények: Két esszé jellegű házi feladat elkészítése (egy prezentációval) és két kisebb problémamegoldó feladat elkészítése 3-4 fős csoportokban.

Vizsgakövetelmény:  50% évközi munka, 50% év végi vizsga

Az értékelés módszere:  vizsgajegy

Tananyag leírása:  Versenyképesség és környezetvédelem a vállalati szférában
Környezeti kockázatok
Vállalati környezeti stratégia és funkció; környezeti szabályozás
A környezetvédelem fejlődési lépcsői; környezetvédelmi irányzatok
A környezetvédelmi költségek és hasznok értékelése; környezeti kontrolling
Környezeti teljesítményértékelés
Környezeti Irányítási Rendszerek
Környezeti innovációk, logisztikai innovációk környezeti hatásai
Életciklus elemzés és ökodesign
Környezeti kommunikáció, környezeti konfliktusok kezelése
Környezeti marketing
Fenntartható fogyasztás
Vállalatok társadalmi felelőssége

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása:  A kurzust sikeresen elvégző hallgatók megismerik a vállalatok szerepét a környezeti problémák kialakulásában, illetve azok megoldási módjaiban. Ismerik a vállalatok számára rendelkezésre álló legfontosabb környezeti irányítási eszközök alapelveit, gyakorlati alkalmazásuk jellemzőit, illetve képesek lesznek felismerni a megfelelő vállalati gyakorlatot és elkülöníteni a pusztán marketing célokat szolgáló ’greenwashing’ módszerétől.

Félévközi ellenőrzések:  Házi feladatok és prezentációk értékelése.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 
Két esszé jellegű házi feladat elkészítése (egy prezentációval) és két kisebb problémamegoldó feladat elkészítése 3-4 fős csoportokban.

Szak neve:  Turizmus és vendéglátás BA szak/ Környezetirányítási szakirány

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • S. Schaltegger, R. Burritt, H. Petersen: An Introduction to Corporate Environmental Management - Striving for Sustainability, Greenleaf Publishing, 2003, ISBN 1874719659

Ajánlott irodalom:

  • Az előadásokon és szemináriumokon meghatározott cikkek, esettanulmányok, filmek
Ajánlott irodalmak:
Az előadásokon és szemináriumokon meghatározott cikkek, esettanulmányok, filmek
Kötelező irodalmak:
S. Schaltegger, R. Burritt, H. Petersen: An Introduction to Corporate Environmental Management - Striving for Sustainability, Greenleaf Publishing, 2003, ISBN 1874719659
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Zsóka Ágnes

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2017/18/2Dr. Zsóka Ágnes
GGyakorlat2017/18/2Dr. Zsóka Ágnes


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.