Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgy adatlap

Informatika

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2LK94LAK40B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Informatika
A tantárgy neve (angolul): Informatics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):  6 előadás + e-learning gyakorlatok + konzultáció
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:  őszi félév
Az oktatás nyelve:  magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:  –
A tantárgy típusa:  kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Számítástudományi Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Fehér Péter

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy előadásain a hallgatók áttekintést kapnak az informatika jelenlegi helyzetéről és fejlődési irányairól. A gyakorlatokon adatelemzést, problémamegoldást és algoritmizálási feladatokat oldanak meg egy ismert táblázatkezelő rendszer eszközeinek segítségével, melyeket a szaktárgyi feladatokhoz és a későbbi munkavégzés során is hasznosíthatnak.

Évközi tanulmányi követelmények: A félév folyamán a hallgatók 14 önállóan feldolgozandó gyakorlati anyagot kapnak a Moodle rendszeren keresztül, melyek 3 modulra oszlanak.

A félév folyamán a hallgatók különböző típusú feladatokkal gyakorlati pontokat gyűjthetnek.

Félévközi pont gyűjtési lehetőségek:
A) Gyakorlati tesztek megoldása
- tesztenként 8 félévközi pont, legalább 10 alkalommal
B) Modul beadandók elkészítése
- modulonként 40 pont
- maximum 4 fős közös munka esetén a pontszám egyenlő arányban osztódik
- a modulbeadandókat a gyakorlatvezető kérésére szóban is be kell tudni mutatni (közös munka esetén bármelyik tagnak).
- plágium esetén az összes addig szerzett félévközi pontot elveszíti a hallgató (bármilyen
részfeladatokra is kapta őket).
- a modulbeadandók határideje az adott modul utolsó hete utáni hétfő éjfél
- a modul beadandókért kapható gyakorlati pontokat 150%-on számítjuk, ha azt az adott modul első hete utáni hétfő éjfélig sikerül leadni
- egy modulból csak egy beadandót lehet beadni
C) Elméleti tesztek megoldása
- 2 alkalommal 25-25 pontért

A három pontgyűjtés vegyesen is alkalmazható.
A félév során előfordulhatnak extra, előre nem meghirdetett pont gyűjtési lehetőségek is.

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy
A számonkérés részét képezi mind az előadások, mind a gyakorlatok anyaga.

Az értékelés módszere: A félév során szerzett pontok alapján az oszályzatok:
100- elégséges
140- közepes
180- jó
220- jeles

Tananyag leírása: Előadás tematika:
1. Az informatika jelenlegi helyzete, működési elvei, társadalmi hatásai, ill. mi várható a közeljövőben?
2. Adatok, programok, be-, és kiviteli eszközök
3. Adattárolás
4. Számítógépes hálózatok
5. Az internet felépítése és működése
6. Az adatbiztonság és adatvédelem elemei
7. e-kereskedelem, elektronikus közszolgáltatások

Gyakorlati tematika:
I. Modul: adatkezelés alapok
1. AZ EXCEL AZOKNAK JÓ, AKIK NEM SZERETNEK SZÁMOLNI: AZ EXCEL MINT SZÁMOLÓGÉP ÉS SZÖVEGSZERKESZTŐ: adatbevitel, adattípusok, abszolút-relatív hivatkozások, egyszerű számolások: képletek a 4 alapművelettel plusz hatványozás, billentyűkombinációk, formázás, nyomtatási
elrendezés
2. HOGY AZ ADMINISZTRÁLÁS EGYSZERŰBB LEGYEN: importálás, adatmásolás, táblázatok
átalakítása, hogy könnyebben kezelhetők legyenek, szöveg- és dátumkezelés, szöveg- és
dátumfüggvények, cellaérvényesítés
3. HOGY MEGTALÁLJUK A MEGOLDÁST A PROBLÉMÁNKRA: alapstatisztika, feltételes függvények,
matematika függvények, megfelelő függvény keresése, tömbfüggvények, Excel tábla, részösszegek,
rendezés, szűrés, feltételes formázás alapjai
4. HOGY HATALMAS MUNKAFÜZETEKET IS KORDÁBAN TUDJUNK TARTANI: keresőfüggvények,
hibakezelés, összetett problémák, több lapos munkafüzetek kezelése
5. HOGY A FŐNÖK IS ÁTLÁSSA AZ ADATOKAT: adatelemzés kimutatások segítségével
6. HOGY ÉRTHETŐEK ÉS MEGGYŐZŐEK LEGYÜNK: információ vizualizálás diagramok segítségével,
alap beállítások
II. modul: vizualizáció
1. HOGY AZ ADATOKAT GYORSAN ÁTLÁSSUK: celladiagramok, feltételes formázás
2. HOGY NE CSAK ÉRTHETŐEK, DE FIGYELEMFELKELTŐEK IS LEGYÜNK I.: további diagram
megoldások
3. HOGY NE CSAK ÉRTHETŐEK, DE FIGYELEMFELKELTŐEK IS LEGYÜNK II.: diagramok prezentálása
4. Komplex feladat, amit az első két modulban tanult eszközökkel lehet megoldani.
III. modul: automatizálás
1. HOGY ÚGY LÁTSZÓDJON, MINTHA PROGRAMOZNÁNK: űrlapeszközök a munkalapon
2. HOGY GYAKORI MŰVELETSOROKAT AUTOMATIZÁLNI TUDJUNK: egyszerű makró rögzítése,
értelmezése
3. HOGY MAKRÓINKAT TESTRE TUDJUK SZABNI: hosszabb műveletsor rögzítése, a kód bizonyos
részeinek átírása
4. Komplex feladat, amit a félév során tanult eszközökkel lehet megoldani.

Órarendi beosztás: Az előadások a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint, a gyakorlatok a
Moodle keretrendszerben megadottak szerint.

Kompetencia leírása: A kurzus elvégzése után a hallgatók ismerni fogják az informatika alapvető fogalmait, összefüggéseit és társadalmi hatásait, valamint az adatkezeléssel és információkezeléssel kapcsolatos alapfogalmakat.

A hallgatók képesek lesznek információt megtalálni; különböző forrású adatokat további feldolgozás céljára átalakítani, kezelni; adatokat különböző táblázatkezelő eszközökkel elemezni; információt sűríteni; információt közölni, vizualizálni; adatfeldolgozási lépéseket automatizálni.

A hallgatók megtapasztalják, hogy az informatika az életüket megkönnyítő, hasznos tudomány. Nem csak adatokat tárolnak, hanem információt kezelnek. Gondolataikat igényes, rendezett formában tárolják, dolgozzák fel és továbbítják.

Félévközi ellenőrzések: Lásd az évközi tanulmányi követelményeknél.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Lásd az évközi tanulmányi követelményeknél.

Szak neve: Gazdálkodási és menedzsment (BA), Kereskedelem és marketing (BA), Emberi
Erőforrások (BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • A Moodle-ben megtalálható elektronikus anyagok.

Ajánlott irodalom:

  • Baksa-Haskó Gabriella: Szövegszerkesztés, ÁVF Budapest 2011
  • Lévayné, Baksa-Haskó: Excel 2003 táblázatkezelés és programozás a gyakorlatban 120 feladattal, Jegyzet, Computerbooks, 2006
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.